Search form

Mak 4:32

32a' mz nibr kzdung mzli etulzm x sc tqngipe kzdq nounc kxetu. X utc kxkqlung nzmncng mz zmyo ngrde.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index