Search form

Mak 5:3-4

3-4Dekc tqmncpx-ngrmle mz butqbr kx nzryrtzmqpx-ngrm namz ngr leplz. Apule ncblo kxayo, xplr-esz'ngrtx x rblx nzamnc-moungr nide x nzatolvangr. Nzwrde kqlupe kx nzpe-ngrbz mqde x nanycde mz nqvi x sen, a' zvz tqnikitileng x sa tqvz. 5Zvz, ngrlx x nrlckxbq, nzvzne-krde mz butqbr x mz nra, tqkabo x tqtakrti-lzbq mz rplz.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index