Search form

Matiu 10:21

21“Mzli lcde, leplz sa nakabzlr mzledrng kcng tzvz-nqblqlr ninge mz enqmi rdrng mz nznibq-krdrleng. X trte doa kz sa nawaisr-ngrde kz doa nedeng mz nzrnibqngr nidr. X doa na-atrkati-kzlr trtedr x lxedr x naka-kzpzlr mz enqmi rdrng mz nznibq-krdrleng.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index