Search form

Matiu 12:37

37Mz nzmu-krde lcde, na-aclvetio-lzbqamu mz nikeng piti-ngrnamu ninge. Murde Gct sa na-ayzlubzle da bamu mz nzvz-nqblq-krde natqmung. X mzli lcde, nztubqkr doa o nzvz-rbr-krde sa navzpxm mz natqdeng kcng tqpitileng mz nrlc ka. X doa kx natqde trka takitrde nzayrplapxngr nide.”

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index