Search form

Matiu 13:27

27Kx nzmc ncblo kcng tzwz-nrbalqng nabr kxtrka kcng mz nrlanc nyz kxetu rdr, nzvzbzng bade x sc tzrpipebzlr kx, ‘Kxetu, nra wit txpwz kcng tqarlxq mz nrlanc nyzm. ?A' myx me nztwztim nabr kxtrka kcng tztu-lxblrpeng badr wit nyzm?’

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index