Search form

Matiu 15:2

2“?Memule ncblo nemqng tzrnzlvzo-ngrdr nqmq kr melrmqgung? Trnzvz-nqblqlru nqmq krgu mz nzrycpq-kaingr mq x ncblo kc tqmu ate.”

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index