Search form

Matiu 21:41

41X leplz kcng tzlalztqbzng bade nzrpibzlr kx, “Sa navzm nanibqtile ncblo lang. X nrlanc kc sa nabilq-alzupwz ncblo kzbleng kx narkabzng bade nra grep mz mzli r nzbrpe-krdr, nangi dalr nzrbilqngr.”

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index