Search form

Matiu 22:5

5“Kxmule-esz', a' leplz kcng trnzlxngitilru nrpa kc. X matitr drtwrdr zbq lc x nzvz-bekang mz nepu nr drtwrdr. Kzdung nzvzng mz nrlanc nyzdr. X kzdung nzvzng mz nzwzngr.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index