Search form

Matiu 5:1

Nqmq Kr Doa Neng Gct

Luk 6:20-23

1Mzli kc tqmcngr Jiszs zbo ngr leplz kcng tzvzmqng bade, sc tqvzdzpe mz kzdq nra mz nzalvztr-krde nidr. X ncblo nedeng nzwxbu-ngalelvzlr nide mrkc tqwxbu-ngrde.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index