Search form

Sam 10

(10)

1Opxm kx mncme rlru, Yawe.

Opxm kz kx mnc-kapqq mzli kc tqkxpu-ngrgr.

2Obqm! Kxdrka'ngr glqpx-lzbqmile nzayoti-krde leplz kxnzkxpung.

Pnz drtwrnge kx sa namwati-lzbq mz br scde.

3Pipxle kx nzaotikr drtwrde da kxtrka zlwz ngi da kxmrlz mz nzbilvz-zvz-krdele.

Pivxile Yawe x pxtxpx-ngrde nide, a' amrlzle leplz kx nztrkibrng.

4Rblx nzrtangrti-krde Gct murde glqpx-lzbq.

Rblx nzrmcti-krde Gct murde mz drtwrde trtxpnzngr Gct.

5Rlr! Xplrmi-zlwzle nzmncngr kxtrka, a' pxtxpx-ngrde me pnz drtwrm.

Suti txpwz drtwrde nzyrpalelvz-krde enqmi rdeng.

6Sc tqrpipele kx, “Trpnzngr da kxtrka kx naprtzm bange,

X trpnzngr nzodatingr ninge kalr.”

7Sc tqglqlz-zvzle alwx x nzpokiangr.

Natqdeng amrlx ngi dalr nzrpikitingr, nzrpibqtingr, x nzrpilzngr. +

8Trmrlzu nzmnc-kapq-aepztr-krde mztea mz nzrnibq-krde kx nabzdr lq.

Tu zvz mz nzaenzli-krde ncblo kxesz'nebz.

9Tqtu-kapq apule laion kc

Tqtcngzpxm mz gq nyzde mz nzkivzti-krde ncblo kx trxplru.

10Vz zvz nzxplr-zlwz-krde.

Vz zvz nzatrkati-krde nzmnckr kxnzkxpung.

11Vz-rbr kxdrka'ngr mz nzrpi-krde kx, “Gct trobqpepuu bange.

Wzx a' trkrlzleu da kcng trka tqalex.”

12Wztitxpxbz nzwzkr ncblo kxdrka'ngr, kx Yawe, mz nzayrplapx-krm nide.

Wai-ngrn da lc murde bzkq mrbrtr mz drtwrm kxnzkxpung.

13Wai-ngrdele kxdrka'ngr pxtxpx-ngrde nim.

X rpile kx, “Gct trtxpnzngr nzayrplapx-krde ninge.”

14Xlqkqamu nimu kxdrka'-ngrng, murde Gct mcle da kxtrka lcng amrlx tqaleamu.

X oliqtile nzokatr-krde kxnzkxpung kcng tzrtangrtilr nide.

Xlrle nidr murde nide kc tqokatr zvz kxnzobqszong.

15Yawe, katxpxbz zmatq ngr kxdrka'-ngrng.

Yrpalelvz nidr x ayrplapxng mz da kxtrka kcng tzalelr, navz x naesaki zpwx.

16Yawe, nim King.

Yc zvz nzaclve-krm nrlc.

Yrlqtxpx mz drtc' nyzm krkcng trnzangiolru nim.

17Zmatq ngrm etu-esz'ngr, murde krlzpe-kaiq nike narlxtibz kxnztubqng.

Zbq kalvz axplrq nidr x kabzme badr nike nzrlxtilr.

18Zbo ngr leplz kxnzobqszong x kxnzkxpung, sa na-arlapxbzmeng mz zmatq ngr leplz mz nrlc ka.

Zmwxlr amrlx sa na-aesaki-zvzq.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index