Search form

Sam 103

Sam Kratrtqki-esz'-nrade-tq (103)

Nivz Lrde Tqyc Tqyc

Aodu-zvzle Ninge

1Naglqpxx Yawe mz nabznge atwrnrngr!

Naglqpx-zvzx drtqde kxtr.

2Na-aoti zvz drtwrnge nivz lrde,

X da kxmrlz kcng tqalemle bange.

3Murde katxpxbzle alwx rngeng amrlx.

X amrlzle ninge mz zyagox amrlx.

4Arlapxle ninge mz nzbzngr.

Aodu-zvzle ninge.

5Okatrle ninge mz da kxmrlz

Murde nzlu-krnge naboi x nrkrdrtqnge naxplr, mz nzapu-krnge lr.

Ipqpxle Alwx Rgung

6Yawe okatrle kxnzobqszong murde ale-zvzle da kxtubq

Mzli kc tqayzlu-ngrbzle da mz leplz.

7Aelwa-ngrbzle me pnz drtwrde mz Mosis,

X zmatq ngrde mz lr Israel.

8Yawe mrlz-esz'ngr x aodu-zvzle nigu.

Drtwrde trngya-aniu, a' okatr-zvzle nigu.

9Trkrlzleu nzaboitr-krmle zngya ngr drtwrde bagu,

A' ani txpwz nzipq-mou-krde nigu.

10Kxmule-esz' takitrde nzayrplapx-zlwz-krde nigu,

A' ycngr drtwrde nigu, x trayzlupleu bagu mz nzvz-nqblq-krde nzvz-rbr-krgung.

11Murde sc tqaodu-zvzpele nigu kcng tzamrluelr nide,

Murde nzetu-krm nivz lrde bagu myaszpxle bongavz. +

12X mz nzipqpx-krbzle alwx rgung,

Apule kx rtctx-ngrbzle rlru, me trpengr nzrmc-moungr.

13X Yawe amqtrple drtwrgu,

Da kc tqwai trte nzamqtr-krbzle drtwr doa nedeng.

14Dcpx mz drtwrde kx nigu leplz kxtrnzxplrung,

Murde wztx-ngrpwzle nigu mz drtc'.

Aodu-zvzle Nigu

15-16X nzlu-krgu mrbcnepwz,

Apule nepi kc tqprtzm mz nourla, x tqxplr mzli kc bea.

A' sc tqtaope mou milzpq.

Murde mzli kc nabzngr leplz trpengr nzrmc-moungr nidr.

17-18A' Yawe aodu-zvzle x amrlz-zvzle nigu,

Kcng tzamrluelr nide,

Mz nzyrlq-angidr-krgu natqde,

X mz nzlolvz-amqngi-krgu Nzesz'tikr Drtwrgu badr.

Naglqpx-zvzku Nide

19King Yawe wxbu mz tron nyzde Heven,

Mrkc tqaclve-ngrde nrlc atwrnrngr.

20Nimu enjrl kxnzmatq kcng tzvz-nqblqlr natqde,

Naglqpxamu nide!

21X nimu ami ngr Heven kcng tzwztrpzng bade mz nzatutr-krbzmu me pnz drtwrde,

Naglqpx-kzamu nide.

22X nigu amrlx mz nrlc tulvzo naglqpx-kzku nide.

Naglqpxx Yawe mz nabznge atwrnrngr!

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index