Search form

Sam 118

Sam Kratrtqki-esz'-nzpnu-esz'-nrade-rtqmz (118)

Naglqlzku Yawe Mz Nzaovxio-zvz-krde

Aodu-zvzle Nigu

1Aodu-zvzle nigu. Awi-ngrbzku bade

Nzmrlz-esz'ngr-krde. Aodu-zvzle nigu.

2Aodu-zvzle nigu. Lr Israel amrlx

Napipxku kx, “Aodu-zvzle nigu.”

3Aodu-zvzle nigu. X nimu pris nedeng

Napipxamu kx, “Aodu-zvzle nigu.”

4Aodu-zvzle nigu. X nimu kcng tzaxvctrmqng,

Napipx-kzamu kx, “Aodu-zvzle nigu.”

Nabrti Drtwrgu Yawe

5Mzli kc tqmnc-ngrne mz nzkxpungr, kqlex Yawe,

Ayzlumle natqnge x aopxbzle drtqnge.

6Trtxpnzngr nzmwxlr-krnge, murde Yawe tu-zvzm mz nibrnge.

X trtxpnzngr leplz kx krlzle nzatrkati-krde ninge. +

7X sa namcx nzaovxio-krbzle enqmi rngeng,

Murde mnc mz nrlarde nyznge.

8Mrlzvxitx nzmnc-xgle-krgu nzokatrkr Yawe

Murde myaszpxle nzokatrkr leplz nigu.

9X mrlzvxitx nzabrtr-krbzku drtwrgu bade mz nzrlapx-krgu,

Murde myaszpxle nzrmctitr-krbzkule mz kxnzrmailzng.

Aovxiox Mz Zmatq Ngrde

10Aovxiox mz zmatq ngrde mzli kc enqmi rngeng

Tztu-ngalelvz-ngrdr ninge. Aovxiox mz zmatq ngrde.

11Aovxiox mz zmatq ngrde mzli kc tzavztio-ngrdr

Ninge mz trtxki. Aovxiox mz zmatq ngrde.

12Aovxiox mz zmatq ngrde dzbe meningilo lc.

Nzapulr nabr kx ngc. Aovxiox mz zmatq ngrde.

13Kxnzyrkrtilzlr ninge mz nzotangr, ycpwz pipz na-aovxio-krdr ninge.

A' Yawe kx okatrle ninge.

14Nide oa kx xplr kc tqmailzle ninge mz vea,

X tqarlapxle ninge.

Yawe, Oa Ngr Vea

15-16Mz nzmnc-krdr matelq ngr vea nyzdr,

Ncblo ngr vea nedeng nzngr-abrtz-ngrdr nzaovxio-krde, nzrpi-krdr kx,

“Yawe, oa ngr vea, kc tqaovxio zvz

Mz zmatq ngrde. Yawe, oa ngr vea.”

17Delc trbz-ngrneu, a' lubex

Murde napipxbo da kcng tqmatq tqaleting Yawe.

18Kxmule-esz' rlrpx-ngrde nzakxpu-zlwz-krdr ninge,

A' trngiu dalr nzbz-krnge.

King Badr Leplz Nedeng Nzvztrpqng Mangr-nzangiongr Nzawi-krbzlr Mz Yawe Nzaovxio-krdr

19King malqtrpz yz, rpile kx, “Lvxpxm bange naonrx ngr Mangr-nzangiongr Yawe,

Murde navztrx elr mz nzawi-krbo bade.”

20X pris neng Yawe nzayzlubzlr natqde kx, “Krlc naonrx nyz Yawe,

X kxnztubqng txpwz kx navztrng elr.”

21Mz nzvztrkr King elr, rpile kx, “Yawe, awi-zvzbo bam murde ayzlu-ngrme nzkrka'-krnge,

Mz nzarlapx-krme ninge mz mq enqmi rngeng.”

Leplz Neng Yawe Amrlx Nzangiopx-lxblrlr Nide

22Leplz amrlx kcng tzyrlwr-lxblrng Mangr-nzangiongr nzrpilr kx,

“Rplz kc etu tzpxtxpx-ngrdr ncblo kcng tzrwz-ngrng ma,

Nzaelwapxngr kx nide nou rplz kc tqmyatxpx-zlwzbz.” +

23Da lc Yawe kxrwzngr.

X abrtztx-zlwz-ngrgu.

24Krlc zbq kx wzpxngr Yawe.

X na-awi-ngrbzku bade.

Murde nide kc tqrbatrp zbq lc

Nzrmulvzngr nzaovxio-krgu mz vea.

25Ayzlu-ngrmle natqgu kx, “Yawe, arlapx nigr

Mz nzokatr-krm nzaovxio-krgu.”

26Yawe, glqlzkr nide kc tqvzm mz drtqm.

Glqlzkr nide mrka mz Mangr-nzangiongr. +

27Yawe nide Gct kc tqokatr-zlwzle nigu.

Delc naelami-ngrgu leu ngr nzaovxiongr,

Mz nzvz-ngale-krgu olta nyzde

Kc tqtr-esz'ngr.

28Yawe, nim Gct rnge x na-awi-ngrbo bamq

Nzmyalz-esz'ngr-krmq. Yawe, nim Gct rnge.

29Aodu-zvzle nigu. Awi-ngrbzku bade

Nzmrlz-esz'ngr-krde. Aodu-zvzle nigu.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index