Search form

Sam 119:128

128Sa natubq-zvzm bange nzalvztr-krmqng amrlx.

X mamwe-ngrne nqmq amrlx kx vz-rbr.

Takitrde Nzlolvz-amqngi-krnge Nzalvztr-krmqng

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index