Search form

Sam 139

Sam Kratrtqki-esz'-nzpnu-tq-nrade-rpwxmz (139)

Nzrkrlzkr Yawe Myatxlz-esz'ngr X Krlz-kzle Nqmq Nr Nabzm

Nabz ne Devet kx yrbzle mz kxrmailz ngr dzbe kxnzngrng.

Obqplxq Nabznge

1Yawe, obqplxq nabznge,

X krlz-atwrnr-ngrn ninge.

2Krlzq da amrlx kcng tqalex.

Kxmule-esz' mncme rlru, a' krlz-zvzq nzao-krnge drtwrnge.

3Kxmule-esz' wzx o amax, a' sa tqmc-zvzq ninge.

X krlz-kaiq da amrlx kcng nartrngztibo mz zbq kxesz'.

4Abzo pnz mzli kc trycmneka-ngrne

Nzkrlz-kai-krm natq kznike napixng.

5Zmatq ngrm okatrle ninge

Mz nztu-ngalelvz-krde ninge.

6Nzkrlz-krm ninge etu zlwz.

X trtakitrpwc'u nzrkrlz-krm.

Esz'-ngrn Nrlc

7?Drlve kc navzkix murde trnamcwq ninge?

Trpnzngr kxnamule lc murde esz'-ngrn nrlc.

8X kxmule-esz' vzdzx Heven, a' sc tqmncq elr.

X kxmule-esz' bzx x nzyrtzmqnge, a' sc tqmnc-kzq elr.

9Kxmule-esz' alilvc-kzx me prkilzm nepi

O me takiole,

10A' sc tqmncq elr mz nzokatr-krm ninge

X nzrmailz-krm ninge mz mqm.

11Kxmule-esz' mnc-kapqx mz nzlo

X mz drtwrnge nrlckxngrlx nangitx nrlckxbq,

12A' nzlo x nrlckxbq rblx nzamnc-kapq-krdr ninge,

Murde nzlo x zyzlr kxnamu-txpwzlr esz' mz nzobq-krm.

Nzlrmztio-krm Ninge

13-15Murde mzli kc tqmclq ninge mz nelz lxenge

Nim txpwz kx rkrlz nzmnc-lrpipx-krmc mrlcde.

Wz-ngrn dalr nrkrdrtqnge x nrvr rngeng.

X amwitr-lxblr-kzqng amrlx, mz nzvz-nqblq-krde me pnz drtwrm.

X kctipxx x awitx-ngrbo bam

Nzlrmztio-krm ninge.

16X mzli kc trnzmckangr mzke',

Yrlqpe-kaiq me nakrlzbz me nangi bz ngr nzlu-krnge.

Rblxm Bange Nzao-krm Drtwrm

17A' rblxm bange nzkrlz-angidr-krnge nzao-krm drtwrm

Murde nzkqlu-zlwzng.

18A' nzmu narlwxxleng drtwrnge mrbrtrpz,

Murde nzmyaszpxlr drta' ngr prla amrlx.

X kxmule-esz' nayrkrpx nzrlwx-krngeleng,

A' tryatrkapc' nzkrlz-angidr-krnge nim.

Kxdrka'-ngrng

19Murde rblxbep bange drtwr ngr nqmq krm.

?Memule tqasa-ngrn nzayrplapx-krm kxdrka'-ngrng?

?Myx kxmule trnamilxtxokalq nidr?

20Murde nzpiti-ngrdr nim natq kxtrka,

X nzrnzlvzolr nqmq krm.

21-22Yawe, pxtxpx-ngrne krkcng tzpxtxpx-ngrdr nim x ni-kzdr enqmi rngeng.

Murde trnzmnclzpwzung mz zmatq ngrm.

Aelwa-ngrm Bange Nqmq Krnge Kxtrka

23Gct, obqplxti zpwx nqmq nr nabznge

Mz nzkrlz-krm nzao-krnge drtwrnge.

24Murde na-aelwa-ngrme bange nqmq krnge kxtrka,

X namailzq ninge mz nzti kxtubq.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index