Search form

Sam 148:6

6Natqde tqyc tqyc. Yrlqti-lxblrbzle

Me namnc-alo-ngrnamu. Natqde tqyc tqyc.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index