Search form

Sam 18:18

18Nzvzmqng mz nzota-krgr badr mzli kc tqprtilz-ngrde ninge nzkxpu-ngrng.

A' Yawe sc tqtum mz nibrnge.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index