Search form

Sam 24:7

King Kc Tqmatq

7Lvxpxbzmu bade naonrx ngr Jerusalem,

X naonrx ngr Mangr-nzangiongr kcng tqblzlongr,

Murde King kc Tqmatq navztrp.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index