Search form

Sam 4

Sam Krapwx (4)

Abrtrpzmu Drtwrmu Mz Gct

Nabz ne Devet.

Gct Rnge

1Gct, ayzlum nzkrka'-krnge,

Murde dwaki-zvzme bange.

X mzli kc tqkxpu-ngrne, okatrq ninge.

Delc naycngr mz drtwrm ninge x naxlr-ngrme natqnge.

Kxnzmnc-mrbrng

2?Nimu leplz, myx mzli kx naesakingr nzatrkati-krmu nzmyalz-krnge?

?X myx mzli kx naesakingr nzmrlzkr bamu da kx ngi brmrda x nzpokiangr?

3Murde nakrlzamu kx Yawe mcpxle nigr leplz kxnztubqng kx nanginedeng.

X mzli kc nakrka'-ngrbo bade, sa na-ayzlumle natqnge.

4Bzkq nabztq ngr nelzmu mailzle nimu mz alwx.

A' na-aoti drtwrmu nqmq krmu mz nzyrbq-lrpi-krmu mz nelvq nyzmu mz nrlckxbq. +

5Zbz na-abrtrpzmu drtwrmu bade,

X nakabzmu bade blz, mz nzvz-nqblq-krgu natq kc tqkapxmle bagu.

Gct Rnge

6Yawe, leplz nemqng nzkqlung kx nzrpimlr bange kx, “?Myx mzli kx namnc-zpwx-ngrgu?”

Delc tqkrka'-ngrbo kx na-amrlzq nigr.

7Murde mzli kc tqamrlz-ngrn ninge, abrtz-zlwzx

Myaszpxle nzabrtzkr leplz kx dakxnzng nadr x waen mqdr kqlu.

8Mzli kc tqyrbq-ngrne, mwi-angidrx mz nrlckxbq,

Murde nim kx aclve-zpwxle ninge.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index