Search form

Sam 52

Sam Kranzpnu-nzlvqn-nrade-li (52)

Kxetu Kx Atrkati Leplz Mz Zmatq Ngrde

Nabz ne Devet kx yrbzle mz kxrmailz ngr dzbe kxnzngrng, mzli kc Doek kc Edom tqvz-ngrbzle mz Sol mz nzrpi-krbzle kx, “Devet mncpe ma nyz Ahimelek.”

1Kxmule-esz' nim ncblo kxetu kxmatq, a' bzkq glqpx-lzbqq mz da kxtrka kcng tqaleq,

Murde Gct vz zvz nzangidati-krde natqde.

2A' ryrlq-zvzq drtwr kx na-atrkati-ngrn leplz.

X mzli kc tqycmne-ngrn, natqm apule toki kx malc, mz nzpibqti-krm nidr.

3Nzmrlz-zlwz-krbz da kxtrka bam myaszpxle da kxmrlz.

X mz drtwrm, nzpokia-krm myaszpxle nzrpi-krm da angidr.

4Nim Mepokia,

X abrtz-zvz-ngrn nzaetq-krbzme drtq leplz mz natqmqng.

5Delc sa nakilzpx-ngrm Gct nim ma nyzm mz nzodati-alope-krde nim.

X sa na-ayrkrpxbzle nzlu-krm mz nrlc ka.

6X kxnztubqng sa na-amrlue-ngrdr Gct nzayrplapx-krde nim.

X sa nayrpalelvzlr nim mz nzrpi-krdr kx,

7“Mcamu ena ncblo kc trmnc-xgleleu Gct.

A' axplr-lzbq mz nzatrkati-krde leplz x nztwz-krde trau kxkqlu mz zmatq ngrde.”

8A' ninge sa na-apux nc olivi kc dzbrde tqtu-amqngi mz nzmncpx-krmc Mangr-nzangiongr,

Murde vz zvz nzbrtikr drtwrnge nzaodu-alokr Gct.

9Delc Yawe, sa na-awi-zvz-ngrbo bam da kcng tqaletiqng.

X sa napipxbo mz leplz nemqng nzmrlz-zlwz-krm.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index