Search form

Sam 57

Sam Kranzpnu-nzlvqn-nrade-rlimz (57)

Batrpz Mz Lr Nrlc Tulvzo Nzmc-krdr Nzaovxio-krm

Nabz ne Devet kx yrbzle mz kxrmailz ngr dzbe kxnzngrng,

mzli kc tqrlatr-ngrde mz butqbr mz nzdwasz-krde King Sol.

Nayc Mz Drtwrm Ninge

1Gct, nayc mz drtwrm ninge mz nzaelwa-krme bange nzmrlz-esz'ngr-krm,

Murde mnc-xglex nim mz nzmnc-zpwx-krnge mz mzlir nzkxpungr kxtrka.

X na-apux nei bona kc tqmnclzbz mz nabx lxede,

Mz nztu-krme mz nibrnge, navz navz mzli kx ayrkrpx-ngrn nzodangr.

2Gct, myalz-esz'ngrn, x sa nakqlex nim,

Murde angidati-zvzq me pnz drtwrm mz nzmnc-krnge.

3Sa na-ayzlume natqnge Heven mz nzarlapx-krm ninge.

X na-amyatibzme drtq krkcng tzrnzlvzolr ninge.

Murde aodu-zvzq ninge,

X angidati-zvzq natqm.

Nzrtxtiolr Ninge Br

4Nztu-ngalelvzlr ninge ncblo ngr nzodangr.

Spiz x nipna scdr nzapulr nqngi kx malc,

X natqdr nzaetq-krdr drtq apule nzrluplxtikr toki r vea.

5Lr Heven namclr nzmyalz-esz'ngr-krm.

X lr nrlc namclr nzaovxio-krm.

6Kxmule-esz' nabznge talvzo zlwz murde enqmi rngeng nzrtxtiolr ninge br,

A' awi Gct, kx naprtz-moung mz trtxki kx nzamwiti-ngrdr ninge.

Sa Na-angrlvzx Nim

7-8Sa na-angrlvzx nim mz nabznge atwrnrngr mz nzayrni-krbo gita bam.

Murde abrtr-zvzbo drtwrnge bam.

Nilz r nepi adwalzmle ninge mz zbq kang kqlu.

A' mz nzdwalz-krmc mz nourla kx topwz,

Na-apule nabz nenge adwalzmle nepi,

Mzli lc naglqlzpex nim.

9Kxetu, sa na-awibo bam mz mzlir lr mrkzbleng,

X na-angrlvzx nim mz mzlir neidung.

10Murde nzaodu-zvz-krm myalz krlzlzle bongavz,

X nzangidati-zvz-krm natqm. +

11Lr Heven namclr nzmyalz-esz'ngr-krm,

X lr nrlc namclr nzaovxio-krm.+

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index