Search form

Sam 65

Sam Kranzpnu-esz'mz-nrade-nzlvqn (65)

Kxaodu, Kxrpalz, Kxrka

Nabz ne Devet kx yrbzle mz kxrmailz ngr dzbe kxnzngrng.

Kxaodu

1Gct, nzglqlz-krgr nim Jerusalem tubq-esz'ngr,

X rpikr na-atutr-zpwxkr nzesalz-krbzkrng bam.

2Murde xlrme nzkrka'-krgr,

Mz nzmnc-xgle-krgr nim.

3X kxmule-esz' nzvz-rbr-krgrng nzmrilvzlr nigr,

A' ipqpx zvz alwx rgrng amrlx.

4Namrlz-ngrmle bagr, nigr kcng tqmcpxqng

X tqvzmitrqng Mangr-nzangiongr nim.

Murde sa namnc-zpwxkr

Mz nzrtwzngr da kxmrlzting mz ma nyzm.

Kxrpalz

5Mevalu rgr, mzli kc tqyrni-ngrbzkr bam, ayzlume natqgr

Mz nzbatr-krme nzaovxio-krgr.

Lr mrkzbleng nzmncng drtc' x trmctu mz nrlc tulvzo.

X sc tzabrtr-kzpzlr drtwrdr bam.

6Murde mz nzxplr-krm atulzq newz kxetuting,

Mz nzaelwapx-krm nzmyalzkr zmatq ngrm.

7Aoq nrwx mz nzyclwzkr srkau x aesakiq nzyrpukr natq nrc. +

X amnc-nabuq leplz kcng tzxpqbrlr-ngrdr nim.

8Nzamrluengr nim mz nzetukr zmatq ngrm.

X mz nrlc tulvzo nzmalqlvzlr da kcng tqaleqng.

Kxrka

9Gct, aclve-angidrq nrlc mz nzadc-krm tewa,

Murde dakxnzng nalvc angidr mz drtc'.

10Tewa lc tqayayrtile drtc' nyzgr,

Murde da kx petikr mz nrlanc nyzgr nalvcpulzmqng.

11Ycngr dakxnzng kxkqlu mrkcng amrlx tqvzkiq.

X bxli scgrng yrbuti zvz mz da kxmrlzting.

12X abrtz-zlwz-ngrgr

Nzmc-krgr nzplckr nra nounc nyzgrng.

13Angrlvzkr nzyrlvzbqtikr animol negrng,

X malqkr murde nrlanc nyzgrng brtipeng x ycpe pipz nzrkqlzngr.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index