Search form

Sam 78:9

Trnzbrtiu Drtwrdr Gct

9Mzli kc bqnc kzdung lr Israel, ncblo ngr vea nedrng nzoliq-angidrpeng mz popz' x nipna scdrng,

A' mz zbq kc navecpengr, sc tzdwapeng.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index