Search form

Sam 82

Sam Kranzpnu-rtqmz-nrade-li (82)

Gct Pipxle Kx Kxnzetung Nzvz-rbrng

Nabz ne Asaf.

1Gct wxbuom me matq nyzde,

Murde napipxle kx kxnzetung nzvz-rbrng.

2Rpibzle badr kx, “Nzaclve-krmu leplz narsakrlrngr.

A' bzkq okatramu kxdrka'-ngrng nzmyaszpx-krdr kxnztubqng.

3Murde mz nzwz-krmu natubzmu mz nibr kx trpnzngr scdr da x doa kxnzbzszng,

X naokatramu kxnzkxpung x kxtrnzxplrung.

4Murde na-arlapxbzmu krkcng trpnzngr scdr zmatq

Mz mq kxdrka'-ngrng.

5Ngqngu-plxsramu x trpnzngr da kx krlzamu, murde nqmq krmung amrlx trka-zlwzng.

X trpnzngr da kx opxm mzli ka mz nrlc.

6Nimu kxnzetung murde kapebo bamu zmatq ngr nzrmailz-krmu.

X nimu amrlx apuamu mrlxng Gct kc tqmyalz-esz'ngr. +

7Kxmule-esz', a' mrbrtr mz drtwrmu

Kx zmatq kc tqwz-xgleamu nzkrlz nzrkatxpx-ngrbz,

Da kc tzwai nzrkatxpxpe-ngrbz zmatq mz kzdung kxnzetung.

X nabz-kzamu da kc tzwai leplz amrlx mz nzbz-krdr.”

8Gct, vzm mz nzaclve-krm leplz mz nrlc tulvzo,

Murde lr drtc' amrlx nzmnclzbzng mz zmatq ngrm.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index