Search form

Sam 85

Sam Kranzpnu-rtqmz-nrade-nzlvqn (85)

Nzamrlzkr Yawe Mzli Kc Pnz, Mzli Ka, X Mzli Kc Navzm

Nabz ne nqvi lr Kora kx nzyrbzlr mz kxrmailz ngr dzbe kxnzngrng.

Mzli Kc Pnz

1Yawe, yc ngr drtwrm lr Israel mzli kc pnz,

Mz nzamnc-zpwx-mou-krm nidr mz drtc' nyzm.

2Sc tqipqpeq nidr, leplz nemqng, mz nzvz-rbr-krdr,

X katxpxbzme alwx ngrdrng.

3Mzli lcde, lolvzo-mowq zngya ngr drtwrm,

X nrwx kc tqprlxpebzme badr.

Mzli Ka

4Mevalu rgr, mzli ka, amnc zpwx mou kz nigr,

X nikitx nzngyatikr drtwrm nigr.

5?Myx kxmule, nangyati-alope drtwrm nigr,

X trpengr nzyzlukr drtwrm?

6Trtingr! Axplr-mop nzlu-krgr,

Murde na-abrtz-ngrgr nim.

7Yawe, aelwa-ngrm bagr nzaodu-krm kc tqyc tqyc,

Mz nzarlapx-krm nigr.

Mzli Kc Navzm

8Nabrti drtwrgu natq Yawe,

Murde esalz-ngrmle nrwx bagu mz nzyrlqpx-lzbq-krgu mz dalr nzngqngungr.

9X oliq zvz nzarlapx-krde kxnzamrluelr nide,

Murde nzulrde naxngi-alope mz drtc' nyzgu.

10Yawe aodu-zvzle nigu, murde nangida-zpwxbzku bade.

X nzaclve-krde tubq, murde namnc-zpwxku.

11Mz nzavzo-krmle nztubqngr lc bagu,

Ayzlubzku mz nzngida-zpwx-krbzku bade.

12-13Apule kx nztubqngr lc rtwayzbz bade mz nzatubqti-krde nabz leplz,

Murde naoliqti-ngrdr nzvz-krmle.

Mz nzoliqngr lc, Yawe sa narkatim bagu da kxmrlzting,

X drtc' nyzgu sa nalvcngr dakxnzng kxkqlu.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index