Search form

Sam 90

Sam Kranzpnu-rpwxmz (90)

Nzmrbckr Nzlukr Leplz

Nabz ne Mosis, ncblo ne Gct.

Kxrpalz Kc Tqmnc-alo

1Kxetu, yzutr pnz mzli kc, krlzmle mzbq ka

Nzngini-krm me rlakitrkr.

2Mzli kc trwzka-ngrn nrlc x newz ngrdeng, mncpe-kaiq.

Murde nim Gct, x nzmnc-krm la tqyc tqyc.

3Rpime bagr kx, “Yzlu-mouamu,”

X mz nzbz-krgr yzlu-moukr mz drtc' kc tqwz-ngrn nigr.

4Mz drtwrgr, yiz kx siu mz nrlc ngi mzli kxboi, a' mz drtwrm mzli mrbcnepwz,

Apunede zbq kx esz' kx yrkrpxpe.

5-6Mz nzmilxtxo-krm nigr rblx nzrlolvzngr,

Apunede nzrmwiblengr kc tqmrbrtr ani mz drtwr.

X nzmnc-krgr mrbcne apunekr nabr kx yru mz nourla x nrpqdr mztr luli.

A' kx krlzbzle milzpq sc tzblopeng x tztatiopeng murde nzpqkr nzulr nepi.

Nzmrbcnekr Nzlungr Mz Nrlc Ka

7Da kc tqwai nzodati-krm nigr

Mz nzpqkr zngya ngr drtwrm.

8Murde zyzlr ngrm pnamilxtile alwx rgrng

Kcng tqyrlq-kapqkrng.

9X zngya ngr drtwrm amrbctrple nzlu-krgr.

X mz nzbz-ani-krgr apukr zycmini kx esz'.

10Nzmnc-krgr krlz-txpwzle yiz kxnzpnu-rlimz (70),

A' nzmu nrkrdrtqgr kx tqxplrle krlzbzkr yiz kxnzpnu-rtqmz (80).

Yiz lcng tqyctrngr nzwz-katongr x nzetqkr drtq,

Nzyrkrpx-aning x sc tqbzpekr.

11Nzmu namckr nzxplrkr nzngyatikr drtwrm alwx

Nzamrlue-krgr nim naetunepx kz mz nabzgr.

12Okatrp nigr mz nzkrlz-krgr drtwr ngr nzmrbcnekr nzlu-krgr,

Murde nzmnc-krgr mz nrlc navz-nqblqle nzyrplapx-krm.

Yawe, Aelwa-mou-ngrm Zmrlz Ngrm

13Yawe, bzkq ngyati-alo drtwrm nigr, kxnzawz nemqng,

A' tekqtr drtwrm x nayc mz drtwrm nigr.

14Namc-zvzkr nzaodu-krm nigr mz nourla kang kqlu,

Murde navz zvz nzangrlvz-krgr nim mz nzabrtzngr.

15Kxmule-esz' yiz kqlu avz-ngrbzme drtwrgr mz nzkxpu-krgr mzli kc,

A' tekqtrpz yiz lcng mz nzaelalz-krme drtwrgr mzli ka.

16X aelwa-mou-ngrm bagr rkx kcng tzkctipxng mz zmatq ngrm,

Murde doa negrng namc-kzlr nzmyalz-krm.

17Gct, Kxetu rgr, okatrp nigr mz zmrlz ngrm.

Murde nra nzwz-krgr nayc-zvzbz.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index