Search form

Sam 95:10

10Mz yiz lcng nzpnu-pwx ngyati zvz ngr drtwrnge nidr.

Murde nidr leplz kx nzvz-rbrng mz nabzdr x trnzvz-nqblqlru nqmq krngeng.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index