Search form

YA ꞌBE̱FI 1

Ár Hñö Jö xki ñhötkagihu̱ nda mꞌe̱nkagihu̱

1Nuga dar Luka, nöꞌö ar ꞌbe̱tꞌo tꞌofo da otꞌi ne da pe̱ñꞌa ꞌmu̱, nuꞌge nda Teofilo, ja mömpꞌu̱ gatho te bi ndu̱i bi ꞌyo̱tꞌe ne te mi uta ar tsi Hmu Hesu,

2ne di göxa núꞌmu̱ bi mengi bi ma mhetsꞌi. Mꞌe̱tꞌo bi zohna yá mpo̱te xki hwahni, ne mi hömpa ár tsꞌe̱di ár Hñö Jö, bi xipabi tema nda ꞌyo̱tꞌu̱.

3Ar tsi Hmu mi wadi bi tho ne bi mengi bi nte manꞌagi, bi ñꞌudi yonꞌa̱te mpa nda hyanda yá ma̱xte ne nda ñꞌemu̱iꞌu̱, ne himi tsa̱ya̱ mi petwabiꞌu̱ ár tsꞌu̱tꞌwi Jö.

4Núꞌmu̱ mi ꞌbu̱hwiyu̱, bi ꞌñembabi:

—Yo ma gi po̱ñhu̱ har hnini Herusalen. To̱ꞌmhu̱ gi hñöñhu̱ nöꞌö xi ñötꞌahu̱ Jö ar Dada, ne ngu xta xiꞌahu̱ ma gi hñöñhu̱.

5Majöni ar Xuwa mi xixtheꞌihu̱ har dehe. ꞌBa̱pꞌu̱tho ar pa ma gi nxixthehu̱ gi hñöñhu̱ ár Hñö Jö.

Ar tsi Hmu Hesu bi menga mhetsꞌi

6Núꞌmu̱ mi ñöwi yá ma̱xte xki mhuntsꞌi, nꞌa mbi ꞌya̱mbathoꞌu̱ ne bi ꞌñembabi:

—Ma tsi Hmuꞌihe, hage nuya payu̱ ma gi umba manꞌagi ár tsꞌe̱di ar hnini Israel da ndö ngu mamꞌe̱tꞌo.

7Nuꞌmú̱ ar Hesu bi dötwabiꞌu̱ ne bi ꞌñembabi:

—Hingo di ꞌñepꞌahu̱ gi pöhu̱ hamꞌu̱ ma da ꞌyo̱tꞌa Jö ar Dada nöꞌö o hár ꞌye̱ da ꞌyo̱tꞌö.

8Ha nu xta e da zu̱ꞌahu̱ ár Hñö Jö, ma gi hñömfu̱ ár tsꞌe̱di, ne ma gi da̱hu̱ majöni togogi nuwa Herusalen, gathowa Nhudea, núnu̱ Nsamaria, ne gatho ár nxidi ar ximha̱i.

9Nu mi wadi bi mönga njapꞌu̱, bi nju̱xa mañö mhetsꞌi núꞌmu̱ mi handa yá mpo̱te, ha nꞌar gui bi goꞌmatho, ne himbi tsa̱ bi hyantꞌu̱.

10Nuꞌu̱ xa mi no̱ꞌsa mañö mi handa ar Hesu bi ma mhetsꞌi, nꞌa mbi da̱ñꞌu̱ mi ꞌba̱hwi yoho ya e̱nxe̱ mi he ya tꞌaxdutu.

11Ne nuya e̱nxe̱ bi ꞌñembabi nuꞌu̱ yá ma̱xtehmö:

—Me Ngalileahu̱, tema gi no̱ꞌsu̱ mañö. Nu ar Hesu xka hyanthu̱pya xi ma mhetsꞌi, go gehnu̱tho ma da mengi da ehe ngu xka hyanthu̱ bi ma.

Bi thahna ar Matia nda po̱ta ar Huda

12Mꞌe̱fa nuyá ma̱xte ar Hesu, ba kö har tꞌo̱ho̱ Njömdo̱ni, bi menga har hnini Herusalen. Mi getꞌu̱tho, bi ñꞌo ngu hñötonthebe ya wëni ár yapꞌu̱, ngu ár yapꞌu̱ mi tsa̱ nda ñꞌo har pa ntsa̱ya̱.

13Nu mi zo̱ñꞌu̱ har hnini, bi bo̱xꞌu̱ har to̱ngu habu̱ mi koꞌu̱. Ka mi ꞌbu̱hnu̱ ar Pedro, ar Hakobo, ar Xuwa, ar Andre, ar Lipe, ar Toma, ar Bartolo, ar Teo, manꞌa ar Hakobo ár tꞌu̱ ar Alfeo, ar Simu nöꞌö mi tꞌembabi ar ñöngahnini, ne ar Huda ár jödö ar Hakobo.

14Gathoyu̱ hyaxꞌmu̱ mi mhuntsꞌi, mi pe̱sꞌu̱ nꞌadar mfeni mi a̱pa Jö. Mi ꞌbu̱hwiꞌu̱ mahye̱gi yá jödö ar Hesu, ar Maria ár nönöꞌö, ne maꞌra ya ꞌbe̱hñö.

15Ha nuya paꞌu̱ bi mhushnu̱ ngu nꞌanthebe ne nꞌa̱te ya ku. Nuꞌmú̱ ar Pedro bi mꞌa̱ madetho ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

16—Ma tsi kuhu̱, mi mahyoni nda njapꞌu̱ ngu nöꞌö xki mönga ar Dabi har Tꞌofo, nu mi ꞌyotꞌi ngu xki xipabi ár Hñö Jö. Bi no̱nga ar Huda nöꞌö togo bi zixa ya jöꞌi ba ju̱ ar Hesu.

17Ne nuju̱ ndi pöhu̱ mi gehnu̱ nꞌár ma̱xte ar Hesu, ne mahye̱gi ndi pe̱fu̱.

18Bi ma̱ꞌö ar tsi Hmu Hesu, ne nunar bojö bi tꞌumbabi, bi da̱nga nꞌa xe̱ni ar ha̱i. Ka gehnu̱ habu̱ bi da̱gi nzitꞌe̱i, ne bi fo̱ ár mu̱i, gatho yá xefo bi nxani.

19Ne gatho ya me Herusalen bi bö nöꞌö bi thogi, jange bi thuꞌspabi nor ha̱iꞌö ha yá hñöꞌu̱: Aseldama, di bo̱ni da ꞌñenö, ar Ha̱iji.

20Bi njapꞌu̱ ngu xi tꞌotꞌa hár Tꞌofo Jö ne ha ya Dönga Nsa̱di habu̱ enö:

Nda nhwata ár nguꞌö,

hinto ma da mꞌu̱hnu̱.

Ne enö nꞌe:

Nunár ꞌbe̱fihmö, manꞌar jöꞌi da me̱fi.

21Jange mahyoni ga hwañhu̱pya nꞌa togo ndi ñꞌohu̱ nuya paꞌu̱ ndi ꞌbu̱hwihu̱ ma tsi Hmuhu̱ Hesu.

22Bi du̱ꞌmi da ñꞌohu̱ núꞌmu̱ mi xixthe ar Xuwa ne hiñhamꞌu̱ bi ꞌwege, bi zo̱nga ar pa mi tsꞌixa ar tsi Hmu mhetsꞌi. Nöꞌö togo ma ga hwañhu̱ go ma da ma̱xkagihu̱ ga da̱hu̱ majöni, nuna ma tsi Hmuhu̱ Hesu xi mengi xi nte manꞌagi.

23Bi hwañꞌu̱ yoho ya ku, nꞌa már thuhu ar Huse nöꞌö xki thuꞌspabi ar Barsaba, ne mi tꞌembabi ar ꞌYomañho, ne bi nhwahna manꞌa ár thuhu ar Matia.

24Nepꞌu̱ bi ꞌya̱pabiꞌu̱ Jö ne bi ꞌñenö:

—Ma tsi Dadaꞌihe, gi pötka ma mfenihe, utkagihe nuya yoho ya ku ꞌbu̱kwa, togo xka hwahni.

25Nuꞌge go gi pödi togo xka hwahni da me̱pꞌaꞌi. Ne gi ꞌñetsꞌi ngu ri mpo̱te, da po̱ta ar Huda nöꞌö togo bi ntsꞌoki, ne bi ꞌwege bi gu̱ ar ꞌñu habu̱ ndi ꞌñepi nda ma.

26Ne nuꞌu̱ bi ꞌye̱ntsꞌa nꞌar nthöhö, ne bi bo̱nga ár thuhu ar Matia. Jange bi mꞌede ngu nꞌa nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá ma̱xte ar tsi Hmu Hesu.