Search form

YA ꞌBE̱FI 10

Ar Pedro ne ar Kornelio

1Mi ꞌbu̱hnu̱ Nsesarea nꞌar ñꞌo̱ho̱ már thuhu ar Kornelio. Nunu̱ mar döndogu har mhuntsꞌa ndogu mi tꞌembabi ya me Italia.

2Nunu̱ xa mar hogajöꞌi, ne mi tsupa Jö, mahye̱giwi gatho nuꞌu̱ mi ꞌbu̱ hár ngu. Ne mi fa̱xa nuꞌu̱ ma ya hyoya, ne hyaxꞌmu̱ mi matꞌa Jö.

3Zo̱ta nꞌar pa ngu nꞌar hñu nde, bi hyanda xiñho nꞌár e̱nxe̱ Jö ngu nꞌar tꞌi, bi watꞌa habu̱ mi ꞌbu̱ꞌö, ne bi ꞌñembabi:

—Kornelio.

4Nu mi hyandi xa bi kꞌötꞌi ne xa bi ntsu, bi ꞌñenö:

—Tsi Hmu, te gi jaki.

Ha nunar e̱nxe̱ bi ꞌñembabi:

—Nuya ri ntꞌa̱pa Jö, ne nuya ri hoga ꞌbe̱fi xka ꞌyo̱tꞌe, xi hyantꞌa Jö ne hinxi pumhni.

5Jange nupya pe̱hna ꞌra ya mꞌe̱hni har hnini Nhope, ma da tsi ar Simu nöꞌö xi thuꞌspabi ar Pedro.

6Nöꞌö bi ꞌbu̱ hár ngu manꞌar Simu nöꞌö hoka ya ximhni, ꞌbu̱ har ñönthe. Nunar Pedronu̱ go ma da xiꞌaꞌi te di ꞌñepꞌaꞌi gi ꞌyo̱tꞌe.

7Ne nu mi ma nor e̱nxe̱ mi ñöwi ar Kornelio, nunu̱ bi zohna yoho yá ꞌbe̱go ne nꞌar ndogu xa mi honga Jö nꞌehe, gehnu̱ mi pe̱pabi xiñho.

8Bi metwabi gatho nöꞌö te xki thogi, ne bi me̱hna har hnini Nhope.

9Ha nu ár hyaxꞌö mi ꞌyo ar ꞌñuꞌu̱, ne txꞌu̱tho mi ꞌbe̱di nda zo̱nga har hnini Nhope, geꞌmu̱ ar Pedro bi bo̱xa mañö ár njoꞌmi ar ngu nda ꞌya̱pa Jö, ngu mi made mpa.

10Ne xa mi tsu̱ nꞌar thuhu, xa mi nemhö nda ñuni. Ha núꞌmu̱ mi thokwabi te nda zi, bi hyanda nꞌar ntꞌudi ngu nꞌar tꞌi.

11Bi hyandi bi xo mhetsꞌi, ne ba jöꞌma har ha̱i ngu nꞌar döta dutu mi thuꞌsa gatho goho yá ñöni.

12Ne har dutuꞌö, mi ku̱xa gatho ya zuꞌwe tu goho yá wa, nuꞌu̱ nju̱tꞌa har ha̱i, ne nuꞌu̱ nsa̱nga har ndöhi.

13Ne bi ꞌyo̱ nꞌar mhö mi enö:

—Pedro, nangi, hyo ya zuꞌwe gi tsa.

14Ha nunar Pedro bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hinda nejö, tsi Hmu, ngetho hiñhamꞌu̱ xta tsi nöꞌö hindi ꞌñepki ga tsi ne hingi tꞌaxi.

15Bi mengi bi nheki nuna ar mhö manꞌagi:

—Yo gi xipa hindi ꞌñepꞌaꞌi gi tsi nöꞌö xi xu̱ka Jö ne xi tꞌaxki.

16Hñuꞌgi bi ntꞌo̱de, ne bi nju̱xa mhetsꞌi manꞌagi nöꞌö ar dutuꞌö.

17Nunar Pedro mi ꞌbu̱hnu̱ xa mi ꞌyonga ár mfeni, mi ne nda bödi te ndi bo̱nga nöꞌö ngu ar tꞌi xki hyandi. Ja bi zo̱ ꞌmu̱ har goxthi yá mꞌe̱hni ar Kornelio, mi ñꞌa̱ni habu̱ mi ꞌbu̱ ár ngu ar Simu mi hoka ya ximhni.

18Ne bi ñꞌa̱ñꞌu̱ ntsꞌe̱di, ha mi ꞌbu̱hnu̱ ar Simu nöꞌö xki thuꞌspabi ar Pedro nꞌehe.

19Ar Pedro mi benda nöꞌö ngu ar tꞌi xki hyandi, geꞌmu̱ bi ꞌñembabi ár Hñö Jö:

—Bi zo̱ hñu ya ñꞌo̱ho̱ hoñꞌaꞌi.

20ꞌBa̱i, ne köi gi me̱wi. Yo gi yomi, ngetho go xta pe̱nkayu̱.

21Nuꞌmú̱ ar Pedro bi göi bi ma habu̱ mi ꞌba̱ nuꞌu̱ yá mꞌe̱hni ar Kornelio, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Go geke togo gi hoñhu̱. Tema xka ꞌñehu̱.

22Nuyu̱ bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Xpa pe̱nje ma döndoguhe ar Kornelio, nꞌar hoga ñꞌo̱ho̱ tsupa Jö, ne gatho ya xodyo ñömañhobi. Ha nꞌár e̱nxe̱ Jö bi xipabi nda me̱hna togo nda e nda zixꞌa ár nguꞌö, da ꞌyo̱xa nöꞌö gi xipabi.

23Ar Pedro bi thoki bi umba nse̱ki bi ñꞌoxꞌu̱ nöꞌö ar nxuiꞌö habu̱ mi ꞌbu̱ꞌö. Ne ár hyaxꞌö ar Pedro bi nangi bi me̱wiꞌu̱, ne bi de̱nga maꞌra ya ku ma ya mengunu̱ Nhope.

24Ár yopa bi zo̱ñꞌu̱ Nsesarea habu̱ mi ꞌbu̱ ar Kornelio mi to̱ꞌmi. Ne xki zohna gatho yá mëni, ne nuꞌu̱ yá ñꞌowi mi ntsixkwi xiñho.

25Nu mi zo̱nga ar Pedro hár ngu ar Kornelio, nunu̱ bi bo̱ni bi dödi, ne bi nda̱ndihmö ha yá wa mi ne nda ndöni.

26Ha nunar Pedro bi ꞌba̱ꞌmi, ne bi ꞌñembabi:

—Nangi, ngetho nuga dar ñꞌo̱ho̱ ngu nu maꞌra.

27Núꞌmu̱ mi ñöwi, bi yu̱tꞌu̱ mbor ngu. Ka mi ꞌbu̱hnu̱ nze̱ye̱ ya jöꞌi xki mhuntsꞌi.

28Ne ar Pedro bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌahu̱ gi pöhu̱ dar xodyohe, ne ha ma ntꞌumbihe högagihe ga nthöskwihe nuꞌahu̱ hingar xodyohu̱, ne hingi tsa̱ ga ku̱the ha ri nguhu̱. Mödi njapꞌu̱, Jö xi utkagi hinto ga embabi hindi ꞌñepi ga ñöꞌbe, ne hinga xipi hingi tꞌaxi.

29Jange mi xikagi ri mꞌe̱hni nga ekwa, hinda o̱tꞌa ma ꞌñöngi, ngutꞌa da ehe. Xikagihu̱ te gi jaju̱.

30Nuꞌmú̱ ar Kornelio bi döti ne bi ꞌñembabi:

—Pe̱ꞌsa goho mpa ngu ar xe̱nimpanu̱, ndi ꞌbu̱kwa ha ma ngu, ndi bëhë ne ndi matꞌa Jö ngu di nzöi di o̱tꞌe. Ngur hñu nde, nꞌa nda handatho nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi he nꞌar dutu xa mi hwe̱xki, mi ꞌba̱hnu̱ ndi ñhantꞌbe.

31Ne bi ꞌñengagi: Kornelio, Jö xi ꞌyo̱xa nöꞌö xka ꞌya̱pabi, ne xi hyanda nöꞌö ar ñho xka ꞌyo̱tꞌwa ya hyoya.

32Pe̱hna togo da ma har hnini Nhope, ma da tsiñꞌa ar Simu, nöꞌö tꞌembabi ar Pedro nꞌehe. ꞌBu̱ hár ngu manꞌa ar Simu ar hokaximhni, ꞌbu̱ har ñönthe. Ne nu xta zo̱ꞌö, ma da xiꞌa te gi pe̱fi.

33Jange ngutꞌa da pe̱mpꞌu̱ togo ba hoñꞌaꞌi, ne xka ꞌyo̱tꞌa xiñho xka ekwa. Ngu gi nu, gatho di ꞌbu̱hewa hár nthandi Jö, ne di ne ga o̱he nöꞌö xi ꞌraꞌi gi xije.

34Nuꞌmú̱ ar Pedro bi du̱ꞌmi bi ñö, ne bi ꞌñenö:

—Nupya hö, xta pödi majöni Jö handa mahye̱tho gatho ya jöꞌi.

35Numañhoꞌö gatho nuꞌu̱ togo ꞌyo hár nsuꞌö ne o̱tꞌa nöꞌö xiñho, mödi habu̱ gatho ya menguꞌu̱.

36Jö ba pe̱mpa ár mhö ya me Israel, ar hoga mhö no̱nga ar hogamꞌu̱i unga ar Hesukristo, gehnu̱ ár Hmu gatho ya meximha̱i.

37Ngu xka ꞌyo̱se̱hu̱ gatho nöꞌö xi tho ha ma ha̱ihe nuje dar xodyohe, bi ndu̱ Ngalilea núꞌmu̱ ar Xuwa xki wadi mi no̱nga ar xixthe, ne bi nu̱nga gatho har ha̱i Nhudea.

38Gi pöhu̱ nꞌe, Jö bi umba ár Hñö ar Hesu me Nasare. Bi me̱ꞌsa ar tsꞌe̱di bi ñꞌo bi ꞌyo̱tꞌa ya ñho, ne bi o̱thebi yá hñeni gatho nuꞌu̱ togo xki dëntꞌa ar tsꞌondöhi. Bi tsa̱ bi ꞌyo̱tꞌa njapꞌu̱, ngetho mi ꞌbu̱hwi Jö.

39Ne nuje di da̱he majöni gatho nöꞌö bi ꞌyo̱tꞌa ar Hesu har hnini Herusalen ne xo̱ge har ha̱i Nhudea. Mꞌe̱fa nunu̱ bi tsꞌu̱ta ha nꞌar za bi tho.

40Gehnu̱tho togo Jö bi japi bi nte manꞌagi ár hñupa, ne bi ñꞌudi da hanthe.

41Himbi ñꞌudi bi hyanda gatho ya jöꞌi. Ho̱nse̱gihe da hanthe, ngetho hár ndu̱itho, Jö xki hwankagihe nga da̱thwe majöni. Nuje da ñumꞌehe ne da tsithehe mahye̱gi núꞌmu̱ mi mengi bi nte.

42Ne bi me̱nkagihe ga xife ya jöꞌi, ne ga da̱he majöni gehnu̱ xi hñuxa Jö ngu ar tsꞌu̱tꞌwi, ne da hñöꞌspa majöni nuꞌu̱ tetho ne nuꞌu̱ xi du.

43Ne gatho yá mꞌe̱hni Jö mi ꞌbu̱ mamꞌe̱tꞌo, bi da̱majöni bi ꞌñeñꞌu̱, gatho nuꞌu̱ da ñꞌemu̱ibi ár thuhu, da mpumbabi yá tsꞌoki.

44Ar Pedro himi jwatho nda mönga nuya mhöyu̱, ba kö ár Hñö Jö, ne bi zu̱ gatho nuꞌu̱ mi o̱xa nöꞌö mi mönga ar Pedro.

45Ha nuya xodyo ma ya gamfi ba ñꞌowi ar Pedro, xa mi ꞌyo̱tho, ngetho xki hñömba ár Hñö Jö nꞌehe nuꞌu̱ himya xodyo.

46Bi ꞌyo̱de mi ñö maꞌra ya mhö nuꞌu̱ himi pöꞌu̱, ne mi umba njamödi Jö.

47Nuꞌmú̱ ar Pedro bi ꞌñenö:

—Togo da za̱ da hñökwabi da nxixtheyu̱. Nuyu̱ xi hñömba ár Hñö Jö mahye̱gi ngu xta höñhu̱ nꞌehe.

48Ne bi ꞌbe̱pabiꞌu̱ nda nxixthe hár thuhu ar tsi Hmu Hesukristo. Ha nuyu̱ bi ꞌya̱pa ar Pedro nda gohwinu̱ maꞌra ya pa.