Search form

YA ꞌBE̱FI 11

Ar Pedro bi metwa ya ku me Herusalen nöꞌö xki ꞌyo̱tꞌa Jö

1Bi ꞌyo̱ ya mpo̱te ne maꞌra ya gamfi mi ꞌbu̱ Nhudea, nuya himya xodyo xki hñömba ár mhö Jö nꞌehe.

2Ne mi menga ar ku Pedro Herusalen, ka ba tsu̱hnu̱ nuyá mixodyowi ma ya gamfi ne mi te̱nda yá ntꞌumbiꞌu̱.

3Ne bi ꞌñembabi:

—Hanja xka ku̱tꞌa ha yá ngu ya ñꞌo̱ho̱ hingya xodyo, ne xka ñungwi.

4Nuꞌmú̱ ar Pedro bi mu̱di bi ꞌyotꞌwa ar ꞌñu gatho nöꞌö xki thogi, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

5—Nuga ndi ꞌbu̱hnu̱ ndi a̱pa Jö har hnini Nhope, ne da handa nꞌar ntꞌudi ngu ar tꞌi. Ba jöꞌma mhetsꞌi nꞌar döta dutu mi thuꞌsa gatho goho yá ñöni, ne bi jöꞌma habu̱ ndi ꞌbu̱i.

6Ne nu nda kꞌötꞌi, da handi mi ku̱ gatho ya zuꞌwe tu goho yá wa, ya zate, ya zuꞌwe nju̱tꞌa har ha̱i, ne nuꞌu̱ nsa̱nga har ndöhi.

7Nꞌa nda o̱ta nꞌar mhö bi ꞌñengagi: Pedro, nangi gi hyo gi tsa.

8Ne da embabi: Hinda nejö, tsi Hmu, ngetho hiñhamꞌu̱ xta tsiga nöꞌö hindi ꞌñepki ga tsi hingi tꞌaxi.

9Nuꞌmú̱, nöꞌö ar mhö mi e mhetsꞌi bi mengi bi zokagi, ne bi ꞌñengagi: Yo gi xipabi hindi ꞌñepꞌaꞌi gi tsi nöꞌö xi xu̱ka Jö, ne xi tꞌaxki.

10Bi nheki ar hñuꞌgi, ne bi nju̱xa mhetsꞌi nöꞌö ar dutuꞌö.

11Nꞌa mbi zo̱nda hñu ya ñꞌo̱ho̱ har ngu habu̱ ndi ꞌbu̱ka, xki ꞌñe Nsesarea xki ꞌbe̱hni nda zixkagi.

12Ne ár Hñö Jö bi xikagi hinge nga yomi nga me̱ꞌbeꞌu̱. Ne da me̱ꞌbe nuyu̱ ma ꞌrato ya kuyu̱. Nda tso̱ñhe da ku̱the hár ngu nöꞌö togo xki me̱hna yá mꞌe̱hni nda zixkagi.

13Ha nor ñꞌo̱ho̱ꞌö bi xije hanja xki hyandnu̱ hár ngu nꞌár e̱nxe̱ Jö mi ꞌba̱hnu̱, ne bi ꞌñembabi ꞌnö: Pe̱hna ꞌra ya mꞌe̱hni har hnini Nhope, ma da tsi ar Simu nöꞌö xi thuꞌspabi ar Pedro.

14Nunu̱ ma da xiꞌaꞌi ya mhö da ma̱xꞌaꞌi gi mpo̱ho̱, ne gatho ya mengu ri ngu.

15Ha nu nda du̱ꞌmi da ñö, bi hñöñꞌu̱ ár Hñö Jö ngu da höñhu̱ ar ndu̱i nꞌehe.

16Da bemꞌu̱ nöꞌö xki mönga ma tsi Hmuhu̱ núꞌmu̱ bi ꞌñenö: Ar Xuwa mi xixthe har dehe, ha nuꞌahu̱ ma gi nxixthehu̱ gi nziñhu̱ ár Hñö Jö.

17Nuꞌmu̱ Jö bi ne bi hwëkwabi ár Hñö mahye̱gi nguju̱ di ñꞌemu̱ihu̱ ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo, ter mꞌe̱kagiga ga hökwa ár ꞌbe̱fi Jö.

18Nu mi ꞌyo̱ njapꞌu̱ nuya ku mi ꞌbu̱hnu̱ Herusalen, bi ñhetho, ne bi nsunda Jö, bi ꞌñeñꞌu̱:

—Njapꞌu̱tho xi hwëkwa Jö nuꞌu̱ hingya xodyo da ꞌyo̱tꞌwár ntso̱ꞌmi, ne da me̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi nguju̱.

Nuꞌu̱ xi jamfi ꞌbu̱ har nijö Antiokia

19Nuꞌu̱ ya ku xki ntꞌu̱tsa xki mfontꞌi nuꞌu̱ ya pa mi tho ar ku Teba, ꞌra ba tso̱nga har ha̱i Fenisia, maꞌra Txipre, ha maꞌra Antiokia. Ne habu̱ gatho mi thoꞌu̱, hinto maꞌra mi xipa ár mhö Jö, ho̱nse̱ yá mixodyowi.

20Ha mi ñꞌowi ꞌra ya ku ma ya me Txipre, ne maꞌra ya me Sirene. Nu mi zo̱ñꞌu̱ har hnini Antiokia, bi metwabiꞌu̱ ár hoga mhö ar tsi Hmu Hesu nuꞌu̱ ya jöꞌi himya xodyo nꞌehe.

21Jö bi umba ar tsꞌe̱diꞌu̱, ne nze̱ye̱ ya jöꞌi bi ñꞌemu̱i, ne bi de̱mba ár ꞌñu ar tsi Hmu Hesu.

22Nu mi bö ya ku mi ꞌbu̱hnu̱ Herusalen nöꞌö mi thohnu̱ Antiokia, bi me̱ñꞌu̱ injanu̱ ar ku Berhnabe.

23Ne mi zo̱ñꞌö, bi hyandi teme xki hwëkwabi Jöꞌu̱, ne xa bi njohya. Ne bi xipa gatho nuꞌu̱ xki ñꞌemu̱inu̱, hinge nda hye̱pꞌu̱ nunar jamfinu̱, ne nda umba yá mu̱i nda hyonga Jö.

24Ar Berhnabe xa mar hoga ku, ne xki nzinga ár Hñö Jö, xa mi tse̱ ár jamfi. Njapꞌu̱ nze̱ye̱ ya jöꞌi bi ñꞌemu̱i ar tsi Hmu.

25Nepꞌu̱ ar Berhnabe bi ma Tarso, ba honga ar Saulo, ne mba tini bi zixa Antiokia.

26Ne ka bi mꞌu̱hnu̱ nꞌa nje̱ye̱ nuya yohoyu̱, mi mhunskwi ya gamfi, ne mi utwa ár mhö Jö nze̱ye̱ ya jöꞌi. Ka gehnu̱ Antiokia habu̱ bi ndu̱i bi nsipabi ya gamfi ma ya me̱pa Kristo.

27Nuya paꞌu̱ ba po̱nga Herusalen ꞌra yá mꞌe̱hni Jö, bi ma Antiokia.

28Nꞌaꞌu̱ már thuhu ar Agabo, bi mꞌa̱ madeda habu̱ xki mhuntsꞌa ya ku. Ne bi nzinga ár Hñö Jö, bi ꞌñenö ma nda nja nꞌar döta thuhu xo̱ge ár nxidi ar ximha̱i. Ne hö, bi tho ngu xki möñꞌö nuya pa mar dönga ndö Nroma ar Klaudio.

29Nepꞌu̱ nuya gamfi me Antiokia bi beñꞌu̱ nda me̱mpa nꞌar mfa̱tsꞌi nuꞌu̱ maꞌra ya gamfi mi ꞌbu̱hnu̱ Nhudea. Nꞌa ngu nꞌa bi unga nöꞌö mi tsu̱pa yá tsꞌe̱di.

30Ne nunar mfa̱tsꞌi bi uñꞌu̱, bi me̱mpa nuyá ndö ar nijö Nhudea, ne go bi hñöxa ar Berhnabe, bi me̱wi ar Saulo.