Search form

YA ꞌBE̱FI 12

Ar Hakobo bi tho, ne ar Pedro bi nju̱ bi jotꞌi

1Nuya paꞌu̱ ar ndö Erode bi ndu̱i bi u̱tsa ya gamfi, mi honi hanja nda hyo.

2Ne ndo̱jwaitho bi tho ar Hakobo ár jödö ar Xuwa.

3Ha nu mi bödi mi numañho ya xodyo, bi me̱hna nda nju̱ ar Pedro nꞌehe. Bi nju̱ ha nꞌár ngo ya xodyo núꞌmu̱ mi tsꞌi ar thuhme himi jotsꞌi.

4Ha nu mi nju̱ꞌö, bi jotꞌa har fa̱di. Ne bi tꞌe̱ntꞌwa ha yá ꞌye̱ ꞌre̱tꞌamaꞌrato ya ndogu, xki ñhege goho nꞌa ngu nꞌa nda suꞌö. Ngetho ar Erode mi beni ngu nda wata ár ngo ar baxjwa, nda nju̱ka har fa̱di nda mꞌa̱ꞌma ntsꞌu̱tꞌwi madeda ya jöꞌi.

5Nuꞌmú̱ ar Pedro, xa mi nsu xiñho har fa̱di. Ha nuya ku himi tsa̱ya̱ mi matꞌwa Jö.

Ar Pedro bi nju̱ka har fa̱di

6Nꞌapatho mi ꞌbe̱di nda gu̱ka har fa̱di ar Erode, nor nxuiꞌö ar Pedro mi öhö madeda yoho ya ndogu, mi thötꞌa ya nthöhibo̱jö, ne nu maꞌra ya ndogu mi ꞌba̱ hár goxthi ar fa̱di mi su.

7Mi da̱ni bi mꞌa̱hnu̱ nꞌár e̱nxe̱ Jö, ne xa bi yotꞌa mbo har fa̱di. Nunar e̱nxe̱ bi da̱mbár ꞌbo̱tsꞌe ar Pedro ne bi ꞌya̱, ne bi ꞌñembabi:

—Nxo̱ni nangi.

Nuꞌmú̱, dama bi hyo̱ta ya bo̱jö ha yá ꞌye̱ ar Pedro.

8Nepꞌu̱ bi ꞌñemba ar e̱nxe̱:

—Du̱tꞌa ri ngu̱tꞌi ne thötꞌa ri thiza.

Ne nöꞌö dama bi ꞌyo̱tꞌa ngu xki mꞌe̱pabi. Bi ꞌñemba ar e̱nxe̱ nꞌehe:

—Pa̱tꞌa ri pa̱tꞌi, ne te̱ngagi.

9Nuꞌmú̱ ar Pedro bi bo̱ni mi te̱nga ar e̱nxe̱, mödi himi ñꞌemu̱i mi majöni nöꞌö mi thogi, ngetho mi beñꞌö mi ꞌwiꞌthö.

10Bi tho habu̱ mi ꞌba̱ ar ꞌbe̱tꞌo nsute. Nepꞌu̱ bi tho habu̱ mi ꞌba̱ manꞌa, ne bi zo̱nga har döta goxthibo̱jö mi tso̱nga nthi. Nunar goxthinu̱ bi xose̱. Ne bi bo̱ñꞌu̱ bi ꞌrañꞌu̱ nꞌar ꞌñu. Ne nꞌa mbi ꞌweta ar e̱nxe̱.

11Nuꞌmú̱ ar Pedro bi nja ár mfeni, ne bi ꞌñense̱:

—Nupya hö, di pödi xpa pe̱hna ár e̱nxe̱ Jö, bi ñöngagi da kꞌontꞌa hár ꞌye̱ ar Erode, ne gatho nöꞌö mi ne nda jaka ya xodyo.

12Mi wadi bi zo ár mfeni njapꞌu̱, bi már ngu ar Maria ár nönö ar Xuwa, nöꞌö xki thuꞌspabi ar Mörko nꞌehe. Ne ka mi ꞌbu̱hnu̱ nze̱ye̱ ya ku mi a̱pa Jö.

13Mi zo̱ni bi ma har goxthi, ne nꞌar nxutsi már thuhu ar Rode, bi ma ba nu togo mi ꞌba̱ har goxthi.

14Nöꞌö ar nxutsi bi bötwatho ár mhö ar Pedro. Xa bi njohyaꞌö, jange himbi beni bi xokwa ar goxthi. Bi nixtꞌi bi ma ba xipa nuꞌu̱ maꞌra ya ku mi ꞌba̱ ar Pedro nthi.

15Nuꞌu̱ bi ꞌñembabi:

—Xka ꞌbe̱ ri mfeni.

Ha nöꞌö xa mi huꞌmba yá mu̱i go mi geꞌö ar Pedro. Jange nuya ku bi ꞌñeñꞌu̱:

—Hingo geꞌö, zage ár e̱nxe̱ xpa ehe.

16Ha nunar Pedro himi tsa̱ya̱ mi mafi. Ne nu mi soka ar goxthi, ka bi hyantꞌu̱ mi geꞌö, ne himi pödi te nda beñꞌu̱.

17Ar Pedro bi ja ár ꞌye̱ bi xipabi nda ñheꞌu̱, ne bi metwabi hanja xki gu̱ka Jö har fa̱di. Ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Xifu̱ ar ku Hakobo ne gatho nu maꞌra ya ku teme xi thogi.

Ne bi bo̱ni bi ma.

18Ár hyaxꞌö nuya ndogu xa mi nxintꞌi, himi pödi te xki ja ar Pedro.

19Nuꞌmú̱ ar ndö Erode bi me̱hna nda mengi nda thoni, ne hinto bi dini. Jange bi zohna ya sufa̱di bi hñöꞌspa majöni, ne bi mö nda tho. Ne bi bo̱nga núnu̱ Nhudea, bi ma ba ꞌbu̱ har hnini Nsesarea.

Ar ndö Erode bi du

20Ar ndö Erode xki po̱mpa ár kwe̱ ya me Tiro ne Sido. Nuyu̱ xki nkohi ma nda kꞌöꞌsa ar Erode. Ha mꞌe̱tꞌo bi umbar bojö ar Blasto nöꞌö mi supa ár ngu, mi ne nda ma̱tsꞌi nda ñöwi, ne nda ꞌya̱par hogamꞌu̱i. Ngetho gatho nöꞌö te mi tsiꞌu̱, mi hö habu̱ mar ndö ar Erode.

21Nu mi zo̱ ar pa xki zohna ya me Tiro ne ya me Sido, ar Erode bi hye yá he ngu ar ndö, bi hñuxa har nthutsꞌi habu̱ mi o̱tꞌa ar tsꞌu̱tꞌwi, ne bi ndu̱i bi zoꞌu̱.

22Nuꞌmú̱ nuya jöꞌi xa mi he̱xa ya mhafi mi eñꞌu̱:

—Nöꞌö togo xta o̱xu̱ xi ñö, hingar jöꞌi, gehnu̱ nꞌar jö.

23Nꞌár e̱nxe̱ Jö dama bi umba ar mfe̱i ar Erode, ngetho himbi ꞌñeꞌspa ár nsu Jö. Jange bi du xki deta ya zuꞌwe.

24Ha nuya paꞌu̱ xa bi ñꞌo bi nxangár mhö Jö hagatho ya hnini.

25Nu mi wa ar ꞌbe̱fi ar Berhnabe ne ar Saulo núnu̱ Herusalen, bi bo̱ni bi menga Antiokia. Ne bi zixꞌu̱ ar ku Xuwa nöꞌö mi tꞌembabi ar Mörko nꞌehe.