Search form

YA ꞌBE̱FI 13:13

Ar Pablo ne ar Berhnabe mi ꞌbu̱ har hnini Antiokia har ha̱i Pisidia

13Ar Pablo ne nuꞌu̱ maꞌra yá ñꞌohu̱, bi gu̱nu̱ Pafos nꞌar motsa, bi maꞌu̱ har hnini Perge har ha̱i Panfilia. Ha nunar Xuwa bi ꞌwege bi menga Herusalen.