Search form

YA ꞌBE̱FI 3

Bi tꞌo̱the nꞌar tsi dowa

1Nꞌar pa ar Pedro ne ar Xuwa yá ma̱xtehmö ar Hesu, ndi ma har dönganijö ngu hñu nde, geꞌmu̱ mi jar mhatꞌa Jö.

2Ne nu hár goxthi ar dönganijö ár thuhu Nza̱tho, ka mi huhnu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ xki mꞌu̱i mi dowa. Hyaxtho mi tꞌehnu̱ mi a̱pa ar tsi bojö gatho nuꞌu̱ mi thohnu̱ ndi yu̱tꞌa har nijö.

3Nunar tsi dowanu̱ nꞌa mbi hyandatho ar Pedro ne ar Xuwa, ma nda yu̱tꞌa har nijö, bi ꞌya̱pa nꞌar tsi bojö.

4Nuꞌmú̱ ar Pedro ne ar Xuwa bi mꞌa̱i, bi ñhanda habu̱ mi hu ar tsi me̱tí, ne ar Pedro bi ꞌñembabi:

—Hyandgagihe.

5Nu ar tsi dowa xa bi gohi mi kꞌötꞌa nuya yohoyu̱, mi to̱ꞌmi te nda hwëkwabi.

6Nuꞌmú̱ ar Pedro bi ꞌñembabi:

—Hinte di hö ar tꞌaxbojö wa ar kꞌaxtbojö ga ꞌraꞌi. Ho̱nse̱ nöꞌö di pe̱tsꞌi, geꞌö ga ꞌraꞌi. Hár thuhu ar Hesukristo mar me Nasare, di xiꞌaꞌi, nangi gi ꞌyo.

7Ne bi mipa ár ñꞌe̱i, bi ꞌba̱ꞌmi, ne bi me̱ꞌsa ár tsꞌe̱di yá wa ne yá bosndoꞌyo.

8Dama bi ꞌye̱nga nꞌar nsa̱gi bi mꞌa̱i xiñho, ne bi ñꞌo. Bi me̱wiyu̱ bi yu̱tꞌa mbo ar nijö, mi ꞌyo ne xa mi sa̱gi mi matꞌa Jö.

9Ne gatho ya jöꞌi bi hyanda ar dowa mi tsa̱ nda ñꞌo ne mi matꞌa Jö.

10Dama bi bötꞌu̱ go mi gehnu̱ togo mi dowahmö, mi hu hár goxthi ar nijö ár thuhu Nza̱tho, mi a̱ ar tsi bojö. Xa bi ꞌyo̱tho ne xa bi zuꞌu̱ nöꞌö xki thogi.

Ar Pedro bi mömba ár mhö Jö ha ya mꞌetꞌe xki thuꞌspa ár thuhu ar Salomon

11Nöꞌö ar ñꞌo̱ho̱ mar dowahmö himi ne nda hye̱ ar Pedro ne ar Xuwa. Ne gatho ya jöꞌi xa mi ꞌyo̱da nöꞌö mi handi, jange dama bi mhuntsꞌa ha ya mꞌetꞌe ár thuhu ar Salomon, habu̱ mi ꞌbu̱ꞌu̱.

12Ar Pedro mi hyanda xki mhuntsꞌa ya jöꞌi, bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌahu̱ gar me Israelhu̱, hanja xa gi ꞌyo̱thu̱ ne xa gi kꞌötkagihe. Ha gi beñhu̱ ma tsꞌe̱dise̱he, wa xa di ꞌbu̱he xiñho, jange xta jafe xi ñꞌo nunar ñꞌo̱ho̱nu̱.

13Jö togo mi ndönga ar Abra ne ar Isa ne ar Hakob, ne gatho nuꞌu̱ maꞌra ma palehu̱ xi du, getꞌö ar Jö togo bi japi bi ñꞌo nunar ñꞌo̱ho̱nu̱, ne bi ꞌñeꞌspa ár nsu ar Hesukristo ár Tꞌu̱ꞌö. Gehnu̱ togo ga da̱thu̱ ya ndö, ne ga xifu̱ ar Pilato hinge nda hye̱gi, mödi mi nemhö nda hye̱ꞌö.

14Ha nuꞌahu̱ hinga nehu̱, mödi gehnu̱ ár hoga Tꞌu̱ Jö hinte ma tsꞌoki xki ꞌyo̱tꞌe. Ne ga ꞌya̱hu̱ nda the̱ nꞌar hyote.

15Ne njapꞌu̱ ga hyohu̱ togo hö ar te. Ha Jö bi japi bi nte manꞌagi. Go da hanthe, jange di da̱he majöni.

16Go di ñꞌemu̱ibiheꞌö, jange nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ gi hanthu̱ ne gi pöhu̱, xi ditsꞌi, ne njapꞌu̱ xi ñꞌu ár tsꞌe̱diꞌö. Xi o̱the nunar ñꞌo̱ho̱ gi hanthu̱pya. Xi njapꞌu̱ ngetho di ñꞌemu̱ibihe.

17Tsi kuhu̱, di pöhe xiñho ga da̱hu̱ ar Hesu ngetho hinte ngi pöhu̱, ngu nuꞌu̱ ma ndöhu̱ himbi zo yá mfeni nꞌehe teme bi ꞌyo̱tꞌu̱.

18Njapꞌu̱ Jö bi japi nda thogi ngu xki xipabi yá mꞌe̱hni mahamꞌu̱, xki ꞌyotꞌu̱ mi mahyoni ar Kristo nda tho ya u̱gi, ne nda du.

19Jange ꞌyo̱thwu̱ ár ntso̱ꞌmi ne penju̱ gi hyoñhu̱ Jö, ne da pumpꞌahu̱ ri tsꞌokihu̱. Njapꞌu̱ hö, da ꞌraꞌahu̱ nꞌar hogamꞌu̱i, ter entho gi ꞌbu̱hu̱.

20Ne da mengi da me̱ñꞌahu̱ ar tsi Hmu Hesukristo xki thuxa mamꞌe̱tꞌo nda me̱hni.

21Ne xa majöni bi bo̱xnu̱ mhetsꞌi, bi ꞌbu̱hnu̱ to̱ꞌmda ar pa Jö da hoka maꞌraꞌyo gatho, ngu xki xipa mahamꞌu̱ yá hoga mꞌe̱hni nda möñꞌu̱.

22Ngu bi mönga ar Moise, bi xipa ma palehu̱ ne bi ꞌñembabiꞌu̱: Jö ma tsi Hmuhu̱ ma da hñuxꞌa nꞌaꞌahu̱ ngu ár mꞌe̱hniꞌö, njangu xi hñuxkagi nꞌehe, ne ma gi ꞌyo̱thu̱ nöꞌö da xiꞌahu̱ꞌö.

23Ne gatho nuꞌu̱ hinda ne da ꞌyo̱ta nöꞌö ar mꞌe̱hniꞌö, ma da ꞌweka har hnini.

24Di ndu̱ ar Samuel injawa, gatho nuyá mꞌe̱hni Jö xi no̱nga nuya pa di ꞌbu̱hu̱pya.

25Ne gatho nuꞌu̱ ya ñhötꞌi bi mönga nuya mꞌe̱hniꞌu̱, go xiꞌahu̱. Ne nuꞌu̱ ya njöpi bi nkohwi Jö ma palehu̱, xi zokꞌahu̱ nꞌehe. Jange Jö bi ꞌñembabi ar Abra: Ha nꞌa ri nꞌogi ma da e mꞌe̱fa, ma ga jöpa xo̱ge ya jöꞌi ꞌbu̱ hár nxidi ar ximha̱i.

26Ne nuꞌahu̱ go gar ꞌbe̱tꞌohu̱ ba pe̱ñꞌahu̱ ár Tꞌu̱ Jö, bi jöpꞌahu̱ gi hye̱hu̱pꞌu̱ ri tsꞌokihu̱.