Search form

YA ꞌBE̱FI 6

Bi tꞌexa yoto ya ma̱xte

1Nuya paꞌu̱ xa mi xönda ya ku. Ne nuꞌu̱ ya ku mi ñö ar griego bi ñömañꞌu̱bi ya ku mi ñö ar ebreo. Ne mi eñꞌu̱, nuyá ꞌranxu himi tꞌumba mahye̱gi ar ñhuni mi thekwabi hyaxꞌmu̱, ngu nu maꞌra ma ya ebreo.

2Nuꞌmú̱ nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho ya mpo̱te bi zohna gatho ya ku ha nꞌar mhuntsꞌi, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ma tsi kuhu̱, nuje di ꞌbu̱he ga mömfe ár mhö Jö, hanja ma ga tsa̱ya̱he ga hemfe te da zi nuꞌu̱ hingi jwadi.

3Jange hwañhu̱ yotoꞌihu̱ nuꞌu̱ xka hyanthu̱ ꞌbu̱i xiñho, xi nzimba ár Hñö Jö, ne xa di ja ár mfödi. Nuꞌu̱ go ma da me̱ꞌsa nuna ar ꞌbe̱finu̱.

4Nuje hinga ma ga tsa̱ya̱he ga a̱fe Jö, ne ga mömfe ár mhöꞌö.

5Ha nu mi ꞌyo̱xa nöꞌö xki nsipabi, gatho bi numañho njapꞌu̱. Ne bi nhwahna ar Teba nöꞌö mi pe̱ꞌsa nꞌar döta ñꞌemu̱i, ne xki nzimba ár Hñö Jö, ar Lipe, ar Prokoro, ar Nikanor, ar Timon, ar Parmena, ne ar Nikola mar me Antiokia, xki nxodyo ngetho xki de̱mba yá ntꞌumbiꞌu̱.

6Ne bi tsꞌixa habu̱ mi ꞌbu̱ ya mpo̱te, ne nuyu̱ bi te̱tꞌwa Jöꞌu̱, mi huspa yá ꞌye̱.

7Ne njapꞌu̱ dama mi nxanga ár mhö Jö, ne ya ku hyaxꞌmu̱ xa mi xu núnu̱ Herusalen, ne nze̱ye̱ ya möjö bi gamfi nꞌehe.

Ar ku Teba bi mhihi

8Ha nu ar ku Teba xa mi pe̱ꞌspa ár tsꞌe̱di Jö ne ár nthekate. Mi o̱tꞌa ya döta ntꞌudi ha yá nthandi ya jöꞌi.

9Ne núnu̱ ha yá nijö ya xodyo, nöꞌö mar thuhu Nuꞌu̱ xi The̱gi, bi nju̱xa ꞌra ya ñꞌo̱ho̱, ne bi mfa̱xkwi ꞌra ya me Sirene, maꞌra ya me Alejandria, ya me Nsilisia, ne ya me Asia. Gathoꞌu̱ bi ntsa̱hñökiwi ar Teba.

10Himi tsa̱ te nda dötꞌu̱, ngetho nöꞌö mi pe̱ꞌsa ar hoga mfödi, ne mi hömpa ár tsꞌe̱di ár Hñö Jö mi ñö.

11Nepꞌu̱ nuya jöꞌiꞌu̱ bi ꞌyu̱tꞌa ꞌra ya ñꞌo̱ho̱, ne bi guꞌtwabi nda mönga ya nhemhñö, ne nda ꞌñeñꞌu̱, xki ꞌyo̱ꞌu̱ mi tsanga ar Moise, ne mi tsanga Jö nꞌehe.

12Njapꞌu̱ bi po̱mpa yá kwe̱ ya jöꞌi, yá dönziandö ya xodyo, ne ya bötꞌofo. Nepꞌu̱ bi nju̱ ar ku Teba, ne ntukitho bi tsꞌixa hár mhuntsꞌa ndö ya xodyo.

13Ne bi njapabi ꞌra ya jöꞌi nda hyo̱xa ya nhemhñö ar ku Teba, ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Nuna ar ñꞌo̱ho̱nu̱ hingi tsa̱ya̱ tsanga nuna ar jöpa nijönu̱ ne ár tꞌofo ar Moise.

14Nuje go xta o̱he teme xi mö, xi ꞌñenö, nunar Hesu mar me Nasare ma da hwata nunar nijönu̱, ne ma da pa̱ta ma ntꞌumbihu̱ nuꞌu̱ bi utkagihu̱ ar Moise ga o̱thu̱.

15Nuꞌmú̱ gatho nuꞌu̱ togo mi ꞌbu̱hnu̱ har mhuntsꞌi, núꞌmu̱ mi kꞌötꞌa ar ku Teba, bi hyandwabi ár hmi mi ñhe̱hwi ár hmi nꞌár e̱nxe̱ Jö.