Search form

AR XUWA 13

Ar Hesu bi xu̱kwa yá wa yá ma̱xte

1Mi ꞌba̱pꞌu̱tho ar da̱ngo mbaxjwa. Ar Hesu mi pödi xki zo̱ ar pa nda zokwa ar ximha̱i, ne nda menga habu̱ bi ꞌbu̱ ár Dada. Nöꞌö bi mödi nuꞌu̱ mi ꞌbu̱kwa har ximha̱i mi te̱ni, xa bi möꞌu̱ gatho ya pa bi mꞌu̱kwa.

2Ha núꞌmu̱ mi ntꞌoxꞌu̱, ar tsꞌondöhi xki wadi xki ꞌye̱ntꞌwa hár mu̱i ar Huda Iskariote, ár tꞌu̱ ar Simu, nda da̱ ar Hesu.

3Mi pö ar Hesu ár Dada xki ꞌye̱ntꞌwa gatho hár ꞌye̱, ne xki ꞌñe habu̱ mi ꞌbu̱ꞌö, ne ma nda mengnu̱ manꞌagi,

4jange mi ntꞌoxi, nꞌa mbi nangtho, bi mo̱ ár pa̱tꞌi, bi gu̱ nꞌar dutu bi bötꞌi.

5Nepꞌu̱ bi xitꞌa ar dehe ha nꞌar döngmohi, ne bi ndu̱i bi xu̱kwa yá wa yá ma̱xte. Ne mi ju̱ ar dutu mi bötꞌi, mi thukwabi.

6Ha núꞌmu̱ ma nda xu̱kwabi yá wa ar Pedro, bi ꞌñeñꞌö:

—Ma tsi Hmuꞌi, hage ma gi xu̱ga ma wa.

7Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Nöꞌö tema di pe̱pya hingi tso ri mfeni, ne mꞌe̱fa ma gi pödi.

8Ar Pedro bi ꞌñembabi:

—Hinga ñhe̱gi gi xu̱ga ma wa.

Ar Hesu bi döti:

—Nuꞌmu̱ hinga xu̱kꞌaꞌi, hinte ma njawi.

9Ne bi ꞌñenga ar Simu Pedro:

—Ma tsi Hmuꞌi, nuꞌmú̱, hinge ho̱nse̱ gi xu̱ga ma wa, xu̱ga ma ꞌye̱ ne ma ñö.

10Ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Nöꞌö togo xi wadi xi nxaha, xi ntꞌaxki, ho̱nse̱ mahyoni da xu̱ka yá wa. Ne nuꞌahu̱ xi ntꞌaxkꞌaꞌihu̱, mödi hingi gathohu̱.

11Ngetho mi pöꞌö togo ma nda da̱, jange bi ꞌñenö: Hinga gatho xi ntꞌaxkꞌaꞌihu̱.

12Núꞌmu̱ mi wadi bi xu̱kwa yá wa yá ma̱xte, bi gu̱ bi ma̱tꞌa ár pa̱tꞌi, ne bi mengi bi hñu har mexa, bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ha gi pöhu̱ tema di bo̱nga nöꞌö xta jaꞌahu̱.

13Nuꞌahu̱ gi engagihu̱ dar Utate ne dar Hmu. Majöni nöꞌö gi xiju̱, ngetho hö njapꞌu̱.

14Ngu xka möñhu̱, nuga dar Hmu ne dar Utate xta xu̱kꞌahu̱ ri wahu̱. Nuꞌahu̱ nꞌehe mahyoni gi xu̱kwabihu̱ yá wa nꞌa ngu nꞌa ri ñꞌohu̱.

15Nuga xta utꞌahu̱ gi te̱nthu̱ ngu xta o̱tka, njapꞌu̱ gi ꞌyo̱thu̱ nꞌehe.

16Xa majöni di xiꞌahu̱, nꞌar ꞌbe̱go hingi töpa ár nsu ár Hmu, ngu nꞌar mꞌe̱hni hingi töpa ár nsu togo xi me̱hni.

17Nuꞌahu̱ gi pöhu̱ nöꞌö di xiꞌahu̱, ne nuꞌmu̱ gi ꞌyo̱thu̱, xa xi njöpꞌahu̱.

18Hinga gathoꞌihu̱ di no̱ñꞌahu̱, di pöka togo xta hwañꞌahu̱. Ho̱nse̱ mahyoni da thogi ngu mönga har Tꞌofo habu̱ enö: Nöꞌö togo di ñheꞌbe ar thuhme, bi gu̱xa ár ꞌye̱ bi do̱xkagi.

19Di xiꞌahu̱pya hingi thotho, ne núꞌmu̱ xta thogi, gi ñꞌemu̱ihu̱ go geke.

20Xa majöni di xiꞌahu̱, nöꞌö togo numansu ma mꞌe̱hni, numansugi. Ha nöꞌö togo numansugi, numansu togo ba pe̱nkagi.

Ar Hesu bi mö nda da̱ ar Huda

(Mt. 26:20‑25; Mr. 14:17‑21; Lk. 22:21‑23)

21Mi wadi bi mönga njapꞌu̱ ar Hesu, xa bi du ár mu̱i, ne bi ꞌyotꞌwa ar ꞌñu yá ma̱xte tema ndi bo̱nga nuya mhö, ne bi ꞌñenö:

—Xa majöni di xiꞌahu̱, nꞌa gi ꞌbu̱hu̱wa ma gi da̱gagihu̱.

22Nuyá ma̱xte mi nkꞌötꞌa nꞌa ngu nꞌa, himi pöꞌu̱ togo mi no̱ni.

23Nꞌár ma̱xte togo ar Hesu xa mi mödi, mi huhwi getꞌu̱.

24Jange ar Pedro bi ja ár ꞌye̱ nda ꞌya̱mbabi togo mi no̱ni.

25Nuꞌmú̱, nunar ma̱xtenu̱ bi njwaxa hár tiñö ar Hesu, ne bi ꞌñembabi:

—Ma tsi Hmuꞌi, togoꞌö.

26Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Nöꞌö togo ma ga umba ar thuhme xi mobo, go geꞌö.

Bi mo ar thuhme ne bi umba ar Huda Iskariote ár tꞌu̱ ar Simu.

27Mi wa ar Huda bi zi nunar xe̱nithuhmenu̱, ar tsꞌondöhi bi yu̱tꞌa hár mfeni. Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Nöꞌö ma gi pe̱fi, ꞌyo̱tꞌa ngutꞌa.

28Nuꞌu̱ mi huhnu̱ har mexa, hinto bi bödi yoꞌö mi xipabi njapꞌu̱.

29ꞌRa mi beni mi emba ar Hesu: Di ma ba ta̱nga tema di hoñhu̱ har da̱ngo. Wa mi embabi nda ma nda umba nꞌa tu̱i ar bojö ya hyoya, ngetho ar Huda go mi kwata ar bojö.

30Núꞌmu̱ mi wadi bi zi ar xe̱nithuhme, dama bi bo̱ni bi ma. Mar mꞌe̱xui ꞌmu̱.

Ar ꞌraꞌyo ꞌbe̱pate

31Nu mi bo̱ñꞌö, ar Hesu bi ꞌñenö:

—Nupya ma da nheki ár nsunda Togo ba e bi Njöꞌi, ne ma da ñꞌu ár nsunda Jö xta tho ya thogi.

32Núꞌmu̱ xta ñꞌu ár nsunda Jö, Jö ma da ñꞌu ár nsundaꞌö nꞌehe, ne ngutꞌa ma da njapꞌu̱.

33Ma tsi bötsiꞌihu̱, hinga ma ga ꞌbu̱hwihu̱ nze̱ye̱ ya pa. Ma gi hyongagihu̱, ne ngu xta xipabi ya xodyo, di xiꞌahu̱ nꞌehe: Habu̱ gar maga, hinda tsa̱ gi möhu̱.

34Di ꞌbe̱pꞌahu̱ nꞌar ꞌraꞌyo ꞌbe̱pate, gi mhöhu̱ nꞌa ngu nꞌa. Ngu xta möꞌahu̱, njapꞌu̱ gi mhöhu̱ nꞌehe.

35Nuꞌmu̱ xa majöni gi mhöhu̱ nꞌa ngu nꞌa, njapꞌu̱ gatho ya jöꞌi ma da bödi ma ma̱xteꞌihu̱.

Ar Hesu bi mö ma nda ko̱nga ar Pedro

(Mt. 26:31‑35; Mr. 14:27‑31; Lk. 22:31‑34)

36Ar Simu Pedro bi ꞌñembabi:

—Tsi Hmu, habu̱ gi ma.

Ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Habu̱ gar maga, hinda tsa̱ gi te̱ngagipya, mödi mꞌe̱fa hö, gi te̱ngagi.

37Ar Pedro bi ꞌñembabi:

—Ma tsi Hmuꞌi, yoꞌö hingi tsa̱ ga te̱ñꞌapya. Di ꞌbu̱i ga unga ma te ga te̱ñꞌaꞌi.

38Ar Hesu bi döti:

—Hage gi ꞌbu̱i gi unga ri te. Xa majöni di xiꞌaꞌi, mꞌe̱tꞌo ma gi ko̱ngagi hñuꞌgi, ne ka da ma ar boxi.