Search form

AR XUWA 17

Ar Hesu a̱pa ár Dada da ma̱ꞌspa yá ma̱xte

1Mi wadi bi mönga njapꞌu̱, ar Hesu bi no̱ꞌsa mhetsꞌi ne bi ꞌñenö:

—Ma Dadaꞌi, xi zo̱ ar pa da göxkwa nöꞌö xka ꞌbe̱pkagi ga o̱tꞌe. ꞌÑeꞌspa ár nsu ri Tꞌu̱gi, ne nuga ga esꞌa ri nsuge nꞌehe.

2Ngetho xka ꞌraka ar tsꞌe̱di töpa gatho ya meximha̱i, ga umba ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi nuꞌu̱ togo xka da̱tka ha ma ꞌye̱.

3Gehnu̱ ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi: da böꞌaꞌi ho̱nse̱ꞌi gar Jö majöni, ne da bökagi dar Hesukristo togo xka pe̱nkagi.

4Nuga xta jwata ma ꞌbe̱fi xka ꞌrakagi, njapꞌu̱ xta ñꞌu ri nsundawa har ximha̱i.

5Ma tsi Dadaꞌi, koska ma nsunda ga ꞌbu̱hwi habu̱ gi ꞌbu̱i, ne njapꞌu̱ da nheki ma nsu, ngu nunar nsu ndi pe̱ꞌskwi núꞌmu̱ hinxki thoktho ar ximha̱i.

6Xta utwabi togoꞌi nuyu̱ xka hwahna har ximha̱i, ne xka ꞌye̱ntkꞌa ha ma ꞌye̱. Go ma ri me̱ti ne xka ꞌrakagipya. Nuyu̱ xi ꞌyo̱tꞌa gatho ngu xka pe̱nkagi ga xipi.

7Nupya pöhyu̱, gatho nöꞌö di pe̱fi, go xka ꞌbe̱pkagi.

8Ngetho xta xipa nöꞌö xka xikagi, ne nuyu̱ xi hñöni. Ne xi böhyu̱ majöni xta ehe habu̱ ndi ꞌbu̱hwi, ne xi ñꞌemu̱i go xka pe̱nkagi.

9Nuga di a̱ꞌi gi suyu̱. Hinge di a̱ꞌi gi su nuꞌu̱ hingya gamfi, di a̱ꞌi gi su nuyu̱ togo xka ꞌrakagi, ngetho go ri me̱ti nꞌehe.

10Gatho nöꞌö ma me̱ti go ri me̱ti nꞌehe, ne nöꞌö ri me̱tige go ma me̱ti nꞌe. Gehyu̱ xa japabi xi nheki ma nsunda.

11Ma ga he̱gi di ꞌbu̱ka har ximha̱i, ngetho gar mapꞌu̱ habu̱ gi ꞌbu̱i. Ha nuyu̱ ma da mꞌu̱kwatho har ximha̱i. Ma tsi Dadaꞌi xa xintꞌaxiꞌi, nuya xka ꞌrakagi, suyu̱ hár tsꞌe̱di ri thuhu, ne da nꞌathoyu̱, nguju̱ di nꞌathowi.

12Núꞌmu̱ ndi ꞌbu̱ꞌbewa har ximha̱i, go ndi suga hár tsꞌe̱di ri thuhu hinge nda ꞌwege. Nuꞌu̱ ga ꞌrakagi ndi su, hinto bi mꞌe̱di, ho̱nse̱ nöꞌö xki tꞌe̱ntꞌi nda mꞌe̱di, ne nda tho ngu huxa har Tꞌofo.

13Nupya ma ga mapꞌu̱ habu̱ gi ꞌbu̱i. Núꞌmu̱ di ꞌbu̱kwatho har ximha̱i di mönga nuya mhöyu̱, njapꞌu̱ ga thokwabi ma johya ne da nxo̱ge yá johyayu̱.

14Xta umbabi ri mhöyu̱. Ne ar ximha̱i bi u̱tsa, ngetho hingyá me̱ti ar ximha̱i, nguga hingo ár me̱tigi ar ximha̱i.

15Hindi a̱ꞌi gi ju̱ka har ximha̱i, ho̱nse̱ di a̱ꞌi gi ñöni hinte da japa ar tsꞌondöhi.

16Nuyu̱ hingyá me̱ti ar ximha̱i, nguga hingar me̱tigi ar ximha̱i.

17Di a̱ꞌi gi utwabi nöꞌö majöni, ne da ꞌye̱ntꞌa yá te da me̱pꞌaꞌi. Nuna ri mhö gehnu̱ majöni.

18Jangu xka pe̱nkagi har ximha̱i, njapꞌu̱ xta pe̱nkayu̱ har ximha̱i nꞌehe.

19Nuga di homba yá ñhoyu̱. Gese̱gi di e̱ntꞌa ma te ha ri ꞌbe̱fi, ne njapꞌu̱ nuyu̱ nꞌehe da ꞌye̱ntyá te ha ri ꞌbe̱fi, ngetho pöhyu̱ nöꞌö majöni.

20Hinge ho̱nse̱ di a̱ꞌaꞌi gi fa̱xyu̱. Fa̱xatsꞌu̱ nuꞌu̱ togo ma da ñꞌemu̱igi nꞌehe xta ꞌyo̱ yá mhö da̱majöniyu̱.

21Ne da nꞌathoyu̱ ngu di nꞌathowi, ma tsi Dadaꞌi, ngetho nuꞌge ne nuga di ꞌbu̱hwi mahye̱gi. Ne ga nꞌatꞌwihu̱yu̱ nꞌehe, ne njapꞌu̱ ya meximha̱i da ñꞌemu̱i go xka pe̱nkagi.

22Ngu nöꞌö ar nsunda xka ꞌrakagi, njapꞌu̱ ga thokwabiyu̱ nꞌehe, ne da nꞌathoyu̱ ngu di nꞌathowi.

23Nuga ma ga ꞌbu̱ꞌbeyu̱, ne nuꞌge di ꞌbu̱hwi. Njapꞌu̱ di nꞌathoyu̱, ne ya meximha̱i da bödi xka pe̱nkagi, ne xa gi möhyu̱ ngu xka mökagi.

24Ma tsi Dadaꞌi, núyu̱ xka ꞌye̱ntkꞌa ha ma ꞌye̱, di ne da mꞌu̱ habu̱ di ꞌbu̱ka, ne da hyanda nöꞌö ar nsunda xka ꞌrakagi; ngetho ngi möki núꞌmu̱ hinxki thoktho ar ximha̱i.

25Ma tsi hoga Dadaꞌi, nuya jöꞌi hingya gamfi hinxi böꞌi. Ha nuga di pöꞌi, ne nuyu̱ xka ꞌrakagi pöhyu̱ nꞌehe go xka pe̱nkagi.

26Xta utwabiyu̱ togoꞌi ne tengu ri mꞌu̱i, ne hinga ma ga tsa̱ya̱ ga utwabi. Ne njangu xka mökagi, nuyu̱ nꞌehe da me̱ꞌsa nunar mhöteꞌö ha yá mu̱i, ne ma ga ꞌbu̱ꞌbegayu̱.