Search form

AR XUWA 18:25

Ar Pedro bi ko̱nga ar Hesu

(Mt. 26:71‑75; Mr. 14:69‑72; Lk. 22:58‑62)

25Ar Pedro mi ꞌba̱ getꞌu̱ ar tsibi mi mpatꞌi, ne bi tꞌembabi:

—Hage hinga geꞌe nꞌár ma̱xte nꞌehe.

Nöꞌö bi nko̱ni ne bi ꞌñenö:

—Hinꞌö, nuga hinꞌö.