Search form

AR XUWA 7

Nuyá jödö ar Hesu himi ñꞌemu̱i már mꞌe̱hni Jö

1Mꞌe̱fa ar Hesu mi ꞌyo har ha̱i Ngalilea, himi ne nda mꞌu̱hnu̱ Nhudea ngetho ya xodyo mi honi nda hyo.

2Mi ꞌba̱pꞌu̱tho ár da̱ngo ya xodyo nöꞌö ár thuhu, ar da̱ngo nguxiza.

3Nuyá jödö bi ꞌñemba ar Hesu:

—Po̱ni di ma Nhudea, ne nuꞌu̱ togo te̱ñꞌaꞌi da hyanda nuya döta ntꞌudi gi o̱tꞌe.

4Ngetho nuꞌmu̱ nꞌar jöꞌi ne da ñꞌudi, hingi o̱tꞌa ar ꞌbe̱fi ñꞌöntho. Nuꞌge gi o̱tꞌa nuya döta ntꞌudiyu̱, ñꞌudi habu̱ gatho da hyantꞌaꞌi.

5Mi mönga njapꞌu̱ ngetho mödi ma yá jödö, himi ñꞌemu̱iꞌu̱ xki ꞌñexa Jö.

6Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Hingi tsa̱da ga manu̱, ha nuꞌahu̱ tsa̱da hamꞌu̱ gi ne gi möhu̱.

7Nuya jöꞌi hingi tsa̱ da u̱tsaꞌihu̱, ha nuga hö u̱tsagi, ngetho di xipa yá tsꞌoꞌbe̱fi pe̱ꞌu̱.

8Di möhu̱ ar da̱ngo. Nuga hingi tsa̱da ga ma.

9Ho̱nse̱ bi xipabi njapꞌu̱, ne bi gohnu̱ Ngalilea.

Ar Hesu bi ma ar da̱ngo nguxiza

10Nu mi wadi bi ma yá jödö, ar Hesu bi ma har da̱ngo nꞌehe, mödi bi ma ngu ñꞌöntho, himi ñꞌudi.

11Nuya ndöxodyo mi honga har da̱ngo, ne mi eñꞌu̱:

—Habu̱ bi ꞌyoꞌö ꞌmu̱.

12Ne nze̱ye̱ nuya mi ꞌbu̱hnu̱ mi no̱nga ar Hesu, ꞌra mi enö: Nunu̱ ar hogajöꞌi, ne maꞌra mi enö: Hingar hogajöꞌi, ngetho ka ya jöꞌi.

13Txi ꞌramtxꞌu̱ mi ñöꞌu̱, ngetho mi tsu nuya ndöxodyo.

14Xki tho ngu made ar da̱ngo, mi yu̱tꞌa ar Hesu har dönganijö ne mi uta ya jöꞌi.

15Nuya ndöxodyo xa mi ꞌyo̱tho ne mi eñꞌu̱:

—Hanja pe̱ꞌsa nze̱ye̱ ar mfödinu̱, hiñhabu̱ xi ma xpa tꞌuti.

16Ar Hesu bi dötwabiꞌu̱ ne bi ꞌñenö:

—Nöꞌö te di udi hingo di mönse̱ga, go ár me̱ti togo xpa pe̱nkagi.

17Nuꞌu̱ togo ne da ꞌyo̱tꞌa nöꞌö ne Jö, da böꞌu̱ di utwa ár mhö Jö, hinge nöꞌö di bense̱ga.

18Nöꞌö togo bense̱ nöꞌö mö, ho̱nse̱ ne da tꞌeꞌspa ár nsu. Ha nöꞌö togo ne da tꞌeꞌspa ár nsu togo xpa pe̱hni, geꞌö mönga majöni ne hingar kate.

19Ar Moise bi ꞌraꞌahu̱ ar tꞌofo. Hinto xka ꞌyo̱thu̱ ngu mönga har tꞌofonu̱. Yoꞌö gi ne gi hyogagihu ꞌmu̱.

20Nuya jöꞌi xki mhuntsꞌi bi dödi ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Gi pe̱ꞌsa ar tsꞌondöhi. Togo ne da hyoꞌaꞌi.

21Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ho̱nse̱ nꞌar ꞌbe̱fi da o̱tꞌe, ne xa gi ꞌyo̱hu̱.

22Ar Moise bi ꞌraꞌahu̱ ar nse̱gi gi huxu̱ ha ri ndoꞌyohu̱, mödi hingo mar me̱tiꞌö, már me̱ti ya pale. Ha nuꞌahu̱ gi huxu̱ ar nse̱gi mödi ar pa ntsa̱ya̱.

23Núꞌmu̱ gi huꞌsfu̱ ar nse̱gi ri bötsihu̱, mödi ar pa ntsa̱ya̱, hingi nehu̱ gi tsꞌokwabihu̱ ár tꞌofo ar Moise. Xiꞌmu̱ hanja gi mbo̱ ri kwe̱hu̱ ngetho da o̱thebi gatho ár ndoꞌyo nꞌar ñꞌo̱ho̱ har pa ntsa̱ya̱.

24Beñhu̱ xiñho hanja gi nthentehu̱, wa njapꞌu̱ wa hinꞌö. Yo ma gi nthentehu̱ ho̱nse̱ gi hanthu̱ nöꞌö oxa mañö.

Nuya jöꞌi mi enö: Ha go gehnu̱ ar Kristo

25ꞌRa ya me Herusalen mi eñꞌu̱:

—Ha hinga gehnu̱ togo thoni da tho.

26Hyanthu̱ ꞌba̱hnu̱ madeda ya jöꞌi uti, ne hinte nsipabi. Hage xi ñꞌemu̱i ma ndöhu̱ go gehnu̱ ar Kristo ꞌmu̱.

27Ngetho di pöhu̱ habu̱ xpa ehnu̱, ha nu xta e ar Kristo, hinto ma da bödi habu̱ di ꞌñehe.

28Núꞌmu̱ mi ꞌyo̱ njapꞌu̱ ar Hesu, mi ꞌba̱hnu̱ mi uta ya jöꞌi har dönganijö, bi ñö ntsꞌe̱di ne bi ꞌñenö:

—Gi pökagihu̱ ne gi pöhu̱ habu̱ dar mengu. Ha hinxta ese̱ga, xpa pe̱nkagi nöꞌö togo majöni, ne nuꞌahu̱ hingi pöhu̱ togoꞌö.

29Nuga hö di pödi, ngetho ka xta ehnu̱, ne ba pe̱nkagi ga ehe.

30Nuya ndöxodyo mi ꞌyo̱xa njapꞌu̱, xa mi ne nda gu̱hmöꞌu̱. Ne hinte bi japabi, ngetho hinxki zo̱ta ár pa.

31Ha nze̱ye̱ ya jöꞌi mi ꞌbu̱hnu̱ bi ñꞌemu̱ibi, ne mi eñꞌu̱:

—Xi nu xta e ar Kristo, hage ma da döhö da ꞌyo̱tꞌa ya ntꞌudi ngu nuya xi ꞌyo̱tnu̱ ꞌmu̱.

Ya de̱ngaꞌbe̱pate bi me̱hna togo nda gu̱hmö ar Hesu

32Nuya de̱ngaꞌbe̱pate mi bödi mi no̱nga ar Hesu ya jöꞌi, nuyu̱ ne ya ndömöjö bi me̱ñꞌu̱ ya nsunijö ma nda gu̱hmö.

33Jange ar Hesu bi ꞌñenö:

—Ho̱nse̱ maꞌra ya tsi pa ga ꞌbu̱hwihu̱, ne ga penga habu̱ bi ꞌbu̱ togo ba pe̱nkagi.

34Ma gi hyongagihu̱ ne hingi tingagihu̱. Nu habu̱ gar maga, hinda tsa̱ gi möhu̱.

35Nuꞌmú̱, nuya ndöxodyo mi ꞌbu̱hnu̱ mi enga nꞌa ngu nꞌaꞌu̱:

—Habu̱ di manu̱ ꞌmu̱, enö hinda tsa̱ ga tiñhu̱. Hage ma da zu̱ nuꞌu̱ xi mfontꞌa ha yá ha̱i nuꞌu̱ hingya xodyo, ne da utꞌu̱.

36Tema di bo̱nga nöꞌö bi ꞌñenö: Ma gi hyongagihu̱ ne hingi tingagihu̱, ne nu habu̱ gar maga, hinda tsa̱ gi möhu̱.

Ngu nꞌar döthe ar dehe unga ar te

37Nöꞌö ar pa mar nsu ár ngötsꞌi ar da̱ngo, ar Hesu bi mꞌa̱i ne bi ñö ntsꞌe̱di bi ꞌñenö:

—Nuꞌmu̱ ja togo tsu̱ ar duthe, da e da hyongagi da ntsithe.

38Nöꞌö togo ñꞌemu̱igi, ma da bo̱nga hár mu̱i ngu ya döthe ar dehe unga ar te, ngu mönga har Tꞌofo.

39Ar Hesu mi no̱nga ár Hñö Jö, nöꞌö ma nda hñönga nuꞌu̱ togo nda ñꞌemu̱ibiꞌö. Ha nunár Hñö Jö hinxki etho, ngetho ar Hesu hinxki mengda hár nsunda mhetsꞌi.

Ya jöꞌi bi ñhege

40Nu mi ꞌyo̱xa njapꞌu̱ ya jöꞌi, ꞌra mi eñꞌu̱:

—Xa majöni gehnu̱ ár mꞌe̱hni Jö.

41Maꞌra mi enö:

—Gehnu̱ ar Kristo.

Ha maꞌra mi eñꞌu̱:

—Hage di ꞌñe Ngalilea ar Kristo ꞌmu̱.

42Hinꞌö, ngetho har Tꞌofo enö, ar Kristo ma nda e ha yá ꞌbe̱to ar Dabi mar mengu Belen.

43Mi nꞌañꞌo nꞌa ngu nꞌa yá mfeni mi no̱nga ar Hesu, jange ya jöꞌi bi ñhege.

44ꞌRa mi ne nda gu̱mhö, ne hinte bi japabi.

Nuya ñꞌo̱ho̱yu̱ mi eñꞌu̱: Hinto manꞌa xi ñö njanu̱

45Nuꞌu̱ togo xki mꞌe̱hni nda gu̱hmö ar Hesu, bi mengi ma ba kꞌöꞌsa ya ndömöjö ne ya de̱ngaꞌbe̱pate. Ne nuya ndöyu̱ bi ꞌñeñꞌu̱:

—Yoꞌö hinga tsihu̱.

46Nuꞌu̱ xki ꞌbe̱hni bi dödi:

—Hinda tsihe, ngetho da o̱he nöꞌö bi mö, ngu hinto manꞌa xi mönga njapꞌu̱.

47Nuꞌmú̱ nuya de̱ngaꞌbe̱pate bi döti ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Hage xi kaꞌahu̱ nꞌehe.

48Gi pöhu̱ xiñho, hinjoꞌo nꞌar ndömöjö, wa nꞌar de̱ngaꞌbe̱pate xi ñꞌemu̱i.

49Nuꞌu̱ togo xi ñꞌemu̱i, gehyu̱ nuꞌu̱ hingi pö ar tꞌofo, ne xi theke da mꞌe̱di.

50Ar Nikodemo, nöꞌö togo xki ma nxui ma ba kꞌönga ar Hesu, mar de̱ngaꞌbe̱pate nꞌehe, bi ꞌñemba nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱:

51—Gi pöhu̱ numa tꞌofohu̱, hingi ho̱xa ár tsꞌoki nꞌar jöꞌi nuꞌmu̱ hinxi ꞌyo̱tsꞌe mꞌe̱tꞌo, ne xi bödi teme xi ꞌyo̱tꞌe.

52Nuya ndömöjö ne yá mi de̱ngaꞌbe̱patewi bi ꞌñembabi:

—Hage gar me Ngalilea nꞌehe. Hñetꞌa xiñho ar Tꞌofo, ne gi pödi hinxpa ehnu̱ Ngalilea nꞌár mꞌe̱hni Jö.

53Mi wa ar da̱ngo, nꞌa ngu nꞌa bi menga yá ngu.