Search form

AR XUWA 8

Ar zinganthöti ꞌbe̱hñö

1Ha nu ar Hesu bi ma har tꞌo̱ho̱ Njömdo̱ni.

2Nu ár hyaxꞌö nꞌitho, ba penga manꞌagi har dönganijö, ne bi watꞌa ra nze̱ye̱ ya jöꞌi, bi hñuhnu̱ bi uti.

3Nꞌa mba epꞌu̱tho ya bötꞌofo ne ya de̱ngaꞌbe̱pate, mi tsimpa nꞌar ꞌbe̱hñö xki tsꞌu̱di mi ꞌbe̱ngwi nꞌar ñꞌo̱ho̱ himár döme. Bi mꞌa̱ꞌma madetho,

4ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Utate, nunar ꞌbe̱hñönu̱ xi tsꞌu̱di mi ꞌbe̱ngwi nꞌar ñꞌo̱ho̱ himár döme.

5Ar Moise ꞌbe̱pkagihu̱ hár tꞌofo ga hohu̱ nkꞌahni nuya ꞌbe̱hñö njanu̱. Wa te gi mönge.

6Nuꞌu̱ bi mönga njapꞌu̱ mi honi nda hya̱thmö, mi ne nda dimbabi teme nda hyo̱tsꞌe. Ha nunar Hesu bi ñꞌani, bi ja ár ꞌye̱ mi otꞌa har ha̱i.

7Ha nuꞌu̱ himi tsa̱ya̱ mi a̱mbabi. Nuꞌmú̱ ar Hesu bi mꞌa̱i ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nöꞌö togo hinte ma tsꞌoki tu, dá du̱ꞌmi da unga ar nkꞌahni.

8Ne bi mengi bi ñꞌani mi otꞌa har ha̱i manꞌagi.

9Nu mi ꞌyo̱ njapꞌu̱, ba e ha yá mfenise̱ nuyá tsꞌoki xki ꞌyo̱tꞌu̱, ne ꞌramanꞌa bi bo̱ni bi maꞌu̱, mꞌe̱tꞌo bi bo̱nga nuꞌu̱ ya dönzia, mꞌe̱fa nu maꞌra mi bötsitho. Ho̱nse̱ bi gohnu̱ ar ꞌbe̱hñö mi ꞌba̱ made, ne ar Hesu.

10Mi mengi bi mꞌa̱ ar Hesu, hinto bi hyandi, ho̱nse̱ ar ꞌbe̱hñö mi ꞌba̱hnu̱, ne bi ꞌñembabi:

—Habu̱ima nuꞌu̱ togo mi ho̱xꞌaꞌi. Hage hinto bi ne bi kꞌañꞌaꞌi.

11Bi ꞌñeñꞌö:

—Hinjoꞌo, tsi Tata.

Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Nuga nꞌe, hinte di ho̱xꞌaꞌi. Di ma, ne yo ma gi pengi gi ꞌyo̱tꞌa ar tsꞌoki.

Ar Hesu gehnu̱ ár ñotꞌi ya meximha̱i

12Ar Hesu bi mengi bi zo ya jöꞌi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuga go dar ñotꞌiga di yotꞌwa ya meximha̱i. Nöꞌö togo da de̱ngagi, hinda ma da ñꞌo har ꞌbe̱xui, ngetho da yotꞌwabi ar ñotꞌi unga ar te.

13Nuꞌmú̱ nuya de̱ngaꞌbe̱pate bi ꞌñembabiꞌö:

—Gi mönse̱ togoꞌi, jange hinga majöni nöꞌö gi mö.

14Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Mödi di mönse̱ togogi, majöni nuna di mö, ngetho nuga di pödi habu̱ xta ehe ne habu̱ gar ma. Nuꞌahu̱ hingi pöhu̱ habu̱ xta ehe wa habu̱ gar ma.

15Nuꞌahu̱ gi höxu̱ majöni ngu ri mfenise̱hu̱, ha nuga hinto di höꞌspa majöni.

16Ha nuꞌmu̱ togo di höꞌspa majöni, nöꞌö di mö majöni ꞌmu̱, ngetho hindi höxase̱, di höxꞌbe ma Dada togo xpa pe̱nkagi.

17Nu ha ri tꞌofohu̱ enö: Nuꞌmu̱ yoho ya jöꞌi nꞌatꞌwu̱ mö, majöni.

18Nuga di da̱majöni togogi, ma Dada togo ba pe̱nkagi da̱majöni togogi nꞌehe.

19Bi ꞌya̱mbabiꞌu̱:

—Habu̱ bi ꞌbu̱ ri Dada.

Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hingi pökagihu̱, ne hingi pöhu̱ ma Dada. Nuꞌmu̱ gi pökagihu̱hmö, gi pöhmöhu̱ togo ma Dada nꞌehe.

20Ar Hesu bi mönga njapꞌu̱ núꞌmu̱ mi uta ya jöꞌi núnu̱ habu̱ mi ꞌbu̱ ar mꞌe̱sbojö har dönganijö. Ne hinto bi tsa̱ bi gu̱, ngetho hinxki zo̱ta ar pa nda jwata ár ꞌbe̱fi.

Habu̱ gar maga, nuꞌahu̱ hinda tsa̱ gi möhu̱

21Ar Hesu bi mengi bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ma ga maga, ne nuꞌahu̱ gi hyongagihu̱hmö. Ha ma gi tuwi ri tsꞌokihu̱, ne hinda tsa̱ gi möhu̱ habu̱ gar maga.

22Nuya ndöxodyo mi ense̱ꞌu̱:

—Hage ma da ñhose̱ ꞌmu̱. Hanja enö: Habu̱ gar maga, hinda tsa̱ gi möhu̱.

23Nepꞌu̱ ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌahu̱ ja gar menguhu̱wa, ha nuga xta e mañö mhetsꞌi. Nuꞌahu̱ ár me̱tiꞌihu̱ ar ximha̱i, ha nuga hingo ár me̱tigi.

24Jange da xiꞌahu̱ ma gi tuwi ri tsꞌokihu̱, ngetho nuꞌmu̱ hingi ñꞌemu̱ihu̱ go geke, ma gi tuhu̱ gi tuxta ri tsꞌokihu̱.

25Nepꞌu̱ nuꞌu̱ bi ꞌñembabiꞌö:

—Xiꞌge togoꞌi ꞌmu̱.

Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Getꞌö ngu da xiꞌahu̱ har ndu̱i.

26Nuga mödi di pe̱ꞌsa maꞌra teme ga xiꞌahu̱, ne ga hösꞌa majöni ri mꞌu̱ihu̱, ho̱nse̱ di xiꞌahu̱ nöꞌö xi xikagi togo xpa pe̱nkagi. Gehnu̱ di mönga har ximha̱i, ne majöni nöꞌö möñꞌö.

27Ha nuꞌu̱ togo mi o̱tsꞌe, himbi böꞌu̱ mi no̱nga Jö ár Dada.

28Jange ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Núꞌmu̱ xki tsu̱thu̱ Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi gi hyohu̱, ma gi pöhu̱ ꞌmu̱ togo xa majöni go geke. Ne gi pöhu̱ nꞌehe hinte di o̱tꞌase̱. Nöꞌö ba utka ma Dada, gehnu̱ di xiꞌahu̱.

29Numa Dada togo ba pe̱nkagi hinxi hye̱gase̱, hyaxꞌmu̱ di ꞌbu̱ꞌbe, ngetho nuga di o̱tꞌa nöꞌö numañhoꞌö.

30Núꞌmu̱ mi mönga njapꞌu̱ ar Hesu, nze̱ye̱ ya jöꞌi bi ñꞌemu̱i.

Nöꞌö majöni xi xogagihu̱ xki gogagihu̱ ar tsꞌoki

31Ar Hesu bi ꞌñemba nuꞌu̱ ya xodyo xki ñꞌemu̱i:

—Nuꞌmu̱ gi ꞌñetꞌa xiñho ri mu̱ihu̱ ma mhö, xa majöni ma ñꞌowiꞌihu̱ ꞌmu̱.

32Ne ma gi pöhu̱ nöꞌö majöni, ha nuꞌmu̱ gi pöhu̱ nöꞌö majöni, gehnu̱ da xokꞌahu̱.

33Nuꞌu̱ bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Nuje yá ꞌbe̱togihe ar Abra. Hiñhamꞌu̱ xi jokagihe ngu togo yá me̱tigihe. Hanja gi enö da sogagihe.

34Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Xa majöni di xiꞌahu̱, nöꞌö togo o̱tꞌa ar tsꞌoki, nunu̱ xi gotꞌatho ar tsꞌoki.

35Nuꞌu̱ togo mꞌe̱gotho, hinda ma da go har ngu gatho ya pa. Ha nu ar tꞌu̱ hö, da gohnu̱.

36Njapꞌu̱tho nꞌehe, nuꞌmu̱ ár Tꞌu̱ Jö da gu̱kꞌahu̱ har tsꞌoki, majöni xka po̱ñhu̱, ne hinte koꞌahu̱.

37Di pödi yá ꞌbe̱toꞌihu̱ ar Abra. Mödi njapꞌu̱ gi ne gi hyogagihu̱, ngetho gi tsa̱mañꞌu̱hu̱ nöꞌö di xiꞌahu̱.

38Nuga di mönga nöꞌö xi utkagi ma Dada, ha nuꞌahu̱ gi o̱thu̱ nöꞌö xi mönga ri dadahu̱.

39Nuꞌu̱ bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Ma palehe ar Abra.

Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌmu̱ yá ꞌbe̱toꞌihu̱ ar Abra, gi te̱mbahmöhu̱ ár ꞌbe̱fiꞌö ꞌmu̱.

40Ha nuꞌahu̱ mödi xta xiꞌahu̱ nöꞌö majöni xi xika Jö, gi ne gi hyogagihu̱. Ar Abra himbi ꞌyo̱tꞌa njapꞌu̱.

41Nuꞌahu̱ gi o̱thu̱ ngu o̱tꞌa ri dadahu̱.

Nuꞌmú̱ nuꞌu̱ bi ꞌñemba ar Hesu:

—Nuje hinge togatho di emfe ma dadahe. Ho̱nse̱ nꞌa ma Dada di ꞌñehe, gehnu̱ Jö.

42Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌmu̱ ri Dadahu̱hmö Jö, gi mökagihu̱, ngetho xta e habu̱ bi ꞌbu̱ꞌö. Hinda ese̱, go ba pe̱nkagi.

43Hanja hingi tso ri mfenihu̱ nöꞌö di xiꞌahu̱. Hingi tso, ngetho xi njotꞌa ri mu̱ihu̱.

44Ar tsꞌondöhi go ri dadahu̱ꞌö, ne gi ne gi ꞌyo̱thwu̱ nöꞌö neꞌö. Hár ndu̱itho mar hyote ne ar hya̱te, hiñhamꞌu̱ mönga nöꞌö majöni. Núꞌmu̱ mönga ya nhemhñö, go bense̱, ngetho ar nemhñö, ne go bi du̱ꞌma ar nhemhñöꞌö.

45Nuꞌahu̱ hingi ñꞌemu̱igihu̱, ngetho di mönga nöꞌö majöni.

46Hinjoꞌö togo da tsa̱ te gi hyo̱xkagihu̱ nꞌar tsꞌoki. Nuꞌmu̱ di mönga nöꞌö majöni, yoꞌö hingi ñꞌemu̱igihu̱.

47Nuꞌu̱ togo yá me̱ti Jö, o̱twa ár mhö. Hingi ne gi ꞌyo̱ꞌspabihu̱, ngetho hingo yá me̱tiꞌihu̱ꞌö.

Núꞌmu̱ hinxki mꞌu̱ta ar Abra, nunar Hesu mi ꞌbu̱ꞌö

48Nepꞌu̱ nuya xodyo bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Hage hinge majöni nöꞌö di xiꞌahe, gar me Nsamaria ne xka nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi.

49Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hindi nthe̱xꞌbega nꞌar tsꞌondöhi. Nuga di numansu ma Dada, ha nuꞌahu̱ hingi numansugihu̱.

50Nuga hindi mönga njapꞌu̱ di honi gi ꞌñeskagihu̱ ma nsu. Ngetho ꞌbu̱ nꞌa togo eskagi, ne go ma da hñöxmajöniꞌö.

51Xa majöni di xiꞌahu̱, nöꞌö togo o̱tꞌa nöꞌö di mö, hiñhamꞌu̱ da du.

52Nuꞌmú̱ ya xodyo bi ꞌñembabi:

—Nupya hö, di pöhe gi nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi. Ngetho ar Abra bi du, nuyá mꞌe̱hni Jö bi duꞌu̱ nꞌehe. Hanja gi enö, nöꞌö togo da ꞌyo̱tꞌa nöꞌö gi mö, hiñhamꞌu̱ da du.

53Hage ri nsu töpa ár nsu ar Abra ꞌmu̱. Ngetho bi duꞌö ne yá mꞌe̱hni Jö bi duꞌu̱ nꞌehe. Tema nsu gi beni gi pe̱ꞌske ꞌmu̱.

54Ha nu ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Nuꞌmu̱ ga exase̱ ma nsu, po̱ntho hinter me̱ꞌö. Numa Dada go eska ma nsu, nöꞌö togo gi emfu̱ ri Jöhu̱.

55Ha nuꞌahu̱ hingi pöhu̱ togoꞌö. Nuga hö di pödi. Nuꞌmu̱ ga enö hindi pödi, gar nemhñöhmö nguꞌahu̱, ngetho di pödi ne di o̱twa ár mhö.

56Ri palehu̱ ar Abra xa mi johya, mi to̱ꞌma nda zo̱nga ar pa nga ꞌbu̱kwa har ximha̱i, ne bi njohya bi hyandi.

57Nuya xodyo bi ꞌñembabiꞌö:

—Hinxka jwata madenthebe nje̱ye̱. Hanja tsa̱ xka hyanda ar Abra.

58Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Xa majöni di xiꞌahu̱, ndi ꞌbu̱ka mamꞌe̱tꞌo núꞌmu̱ hinxki mꞌu̱ta ar Abra.

59Jange nuꞌu̱ bi gu̱xya do nda kꞌahmö. Ha nunar Hesu bi ñꞌöni, bi bo̱nga har nijö bi thota madetho bi ma.