Search form

AR LUKA 10

Ar Hesu bi me̱hna ma hñunꞌa̱te ma ꞌre̱tꞌa yá ma̱xte

1Mi tho gathoyu̱, ar tsi Hmu bi hwahna ma hñunꞌa̱te ma ꞌre̱tꞌa ya ñꞌo̱ho̱ mi te̱ni. Bi me̱hni ꞌra ma yoho, nda mꞌe̱tꞌoꞌu̱ ha gatho ya hnini habu̱ mꞌe̱fa nda those̱ꞌö.

2Ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Majöni xa nze̱ye̱tho ar sofo, ha txꞌu̱tho ya ꞌbe̱go. Jange ꞌya̱fu̱ Jö togo ár me̱ti ar sofo, da me̱hna ya ꞌbe̱go da gu̱ꞌspa ár sofo.

3Di möhu̱ ne zo̱tꞌa ri da̱hu̱, di pe̱ñꞌahu̱ ngu ya tsi de̱ti madeda ya miñꞌo.

4Yo te gi höxu̱ ar ntꞌu̱tbojö, yo ma gi hyoju̱ ri ꞌbe̱nihu̱, yo gi höxu̱ nꞌa mponi ri thizahu̱. Ne yo ma gi ꞌba̱hu̱ gi ze̱ngwahu̱ ya jöꞌi har ꞌñu.

5Nu xki ku̱thu̱ ha nꞌar ngu, gi ze̱ngwahu̱ njawa: Jö da hwëkꞌahu̱ nꞌar hogamꞌu̱i.

6Ha nuꞌmu̱ ya mengunu̱ di ꞌbu̱ nꞌar hogamꞌu̱i, nuꞌmú̱ Jö da hwëkwabi ngu xka xifu̱. Ha nuꞌmu̱ hinꞌö, da mengtho da zu̱ꞌahu̱ ar hwëki.

7Nu habu̱ da tꞌaꞌahu̱ nse̱ki, ka gi kohu̱nu̱, ne gi tsihu̱ nöꞌö da tꞌaꞌahu̱. Ngetho nꞌar ꞌbe̱go di ꞌñepi da tꞌumbabi ár nthöhö. Ne ka gi ꞌbu̱thu̱nu̱, yo gi ꞌyo gi nehu̱ ya ngu.

8Nuꞌmu̱ gi tso̱ñhu̱ ha nꞌar hnini ne da tꞌaꞌahu̱ ar se̱ki, tsihu̱ gatho nöꞌö te da ꞌbo̱sꞌahu̱.

9O̱thehu̱ ya da̱thi nuꞌu̱ di ꞌbu̱hnu̱, ne xifu̱ nuya mengunu̱, ba epꞌu̱tho ár tsꞌu̱tꞌwi Jö.

10Ha nuꞌmu̱ gi tso̱ñhu̱ ha nꞌar hnini ne hinda tꞌaꞌahu̱ ar se̱ki, ꞌba̱hu̱ habu̱ da ꞌyo̱ꞌahu̱ ya jöꞌi, ne gi ꞌñembabihu̱:

11Ma ga hwöthe ma wahe da hyo̱ ár ha̱i nuna hnininu̱ xi mꞌa̱tꞌi. Njapꞌu̱ gi pöhu̱ döta ri mfe̱ihu̱ ba epꞌu̱, ngetho hinga ñꞌemu̱ihu̱ nöꞌö xta xiꞌahe. Pöhu̱ xiñho, ba epꞌu̱tho ár tsꞌu̱tꞌwi Jö.

12Di xiꞌahu̱, nunar pa da nthöxmajöni, xa ma da me̱ꞌsa nꞌar mfe̱i nunar hniniꞌö, ma da döta ar hnini Sodoma nöꞌö bi hwata Jö.

Ár mfe̱i ya hnini me̱ꞌsku

(Mt. 11:20‑24)

13Hwëkate nuꞌahu̱ gar menguhu̱ Korasi, ne nuꞌahu̱ gar me Betsaidahu̱. Ngetho nuꞌmu̱ ya me Tiro ne ya me Sidon xi hyanthmö nuya ntꞌudi xi tꞌo̱tꞌa ha ri ha̱ihu̱, nuꞌu̱ xi ꞌyo̱tꞌwahmö yá ntso̱ꞌmi. Ne xi hyehmö ya he dumu̱i, ne xi nkoxhmö ya ꞌbospi tsꞌoni.

14Ha nunar paꞌö xta thöspꞌahu̱ majöni, ma da döta ri mfe̱ihu̱ nöꞌö ma da hñönga ya me Tiro ne ya me Sidon.

15Ha nuꞌahu̱ gar menguhu̱ Nkapernaum, gi hu ri mu̱ihu̱ ma da nju̱xꞌahu̱ mañö mhetsꞌi. Hinꞌö. Ma da tꞌeꞌahu̱ har ꞌbe̱xui.

16Ne bi ꞌñembabi yá ma̱xte:

—Nöꞌö togo da ꞌyo̱xa nöꞌö gi xifu̱, go o̱tkagi. Ne nöꞌö togo hinda ꞌyo̱xa nöꞌö gi xifu̱, hingi o̱tkagi. Ha nöꞌö togo hingi o̱tkagi, hingi o̱ta nöꞌö togo xpa pe̱nkagi.

Nuꞌu̱ hñunꞌa̱te ma ꞌre̱tꞌa ya mꞌe̱hni ba pengi

17Núꞌmu̱ mba penga nuꞌu̱ hñunꞌa̱te ma ꞌre̱tꞌa ya mꞌe̱hni, xa mi johya bi zo̱ho̱, ne bi ꞌñemba ar Hesu:

—Ma tsi Hmuꞌihe, nuya tsꞌondöhi himi tse̱ta ár tsꞌe̱di ri thuhu. Nöꞌö ndi ꞌbe̱fe, mi o̱tkagihe.

18Ha nu ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Hö. Nuga ndi handa ar tsꞌondöhi ba ta̱ mhetsꞌi ngu nꞌar hwe̱i.

19Xta ꞌraꞌahu̱ ar tsꞌe̱di gi nethu̱ ya kꞌeñö ne ya penzu̱, ne gi töhu̱ gatho ár tsꞌe̱di ar tsꞌondöhi, ne nöꞌö hinte da za̱ te da jaꞌahu̱.

20Ha hintsꞌu̱ gi njohyahu̱ ngetho ya tsꞌondöhi o̱tꞌa nöꞌö gi xifu̱. Mꞌe̱tꞌo njohyahu̱ ngetho ri thuhuhu̱ xi ntꞌotꞌa mhetsꞌi.

Ar Hesu xa bi njohya

(Mt. 11:25‑27; 13:16‑17)

21Nuꞌmú̱ ar Hesu xa bi njohya hár tsꞌe̱di ár Hñö Jö, ne bi ꞌñenö:

—Ma tsi Dadaꞌi, go gar Hmu mhetsꞌi ne gatho har ximha̱i. Di nsundaꞌi ngetho xka utwabi ri ntꞌuti nuꞌu̱ ngu ya tsi bötsi hintsꞌu̱ te pödi, ne xka ꞌñökwa nuꞌu̱ ja yá mfödi ne ya nimfeni. Hö, ngetho njapꞌu̱ xka numañhoge, ma tsi Dadaꞌi.

22Mi wadi bi mönga njapꞌu̱ ar Hesu, bi ꞌñemba nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱:

—Ma Dada xi ꞌye̱ntkꞌa gatho ha ma ꞌye̱. Hinto pötka ma mꞌu̱i, nuga ár Tꞌu̱gi Jö, ho̱nse̱ ma Dada. Ne hinto pötwa ár mꞌu̱i ma Dada, ho̱nse̱ ár Tꞌu̱gi ne nuꞌu̱ togo xta hwahni ga utwabi.

23Ne bi ñhanda habu̱ mi ꞌbu̱ yá ma̱xte, ne bi ꞌñembase̱ꞌu̱:

—Njohyahu̱ ngetho xi tꞌaꞌahu̱ ar se̱ki gi hyanthu̱ nöꞌö gi hanthu̱pya.

24Ngetho nuga di xiꞌahu̱, nze̱ye̱ yá mꞌe̱hni Jö ne ya ndö mi ꞌbu̱ mamꞌe̱tꞌo, mi nehmö xi hyanda nöꞌö gi hanthu̱pya, ne himbi za̱ bi hyantꞌu̱. Ne mi nehmö xi ꞌyo̱ nöꞌö gi o̱hu̱pya, ne himbi za̱ bi ꞌyo̱ꞌu̱.

Ár ꞌbede nꞌar me Nsamaria nöꞌö bi me̱ꞌspa ar nhwëki ár mijöꞌiwi

25Nepꞌu̱ nꞌar bötꞌofo ma ba kꞌöꞌsa ar Hesu nda ꞌyo̱tꞌwa nꞌar ntꞌa̱ni, ne nda tsa̱ti ha nda dödi xiñho, ne bi ꞌñemba njawa:

—Ma Utateꞌi, tema mahyoni ga pe̱fi ne ga pe̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

26Nuꞌmú̱ ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Teme mönga ár tꞌofo ar Moise. Tema gi hetꞌi.

27Nu ar bötꞌofo bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Ar tꞌofo enö njawa: ꞌÑetꞌa ri mu̱i, ꞌye̱ntꞌa ri te ne ri tsꞌe̱di, ne hñuxa ri mfeni gi mö Jö ri Hmu, ne gi mö ri mijöꞌiwi ngu gi mhöse̱.

28Nepꞌu̱ ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Nuꞌmu̱ gi ꞌyo̱tꞌa ngu xka mö, da tsa̱ gi ꞌbu̱ nꞌar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

29Ha nunar bötꞌofo himi ne to nda kꞌaꞌspa ár ntꞌa̱ni. Jange bi mengi bi ꞌya̱ni:

—Togo ma mijöꞌiꞌbe ga mödi.

30Nuꞌmú̱ ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Nꞌagi nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi ne ar ꞌñu, xki ꞌñe Herusalen ndi ma har hnini Heriko. Bi da̱ka ꞌra ya da̱kate, ne bi mo̱kwabi yá dutu bi hñöꞌspa gatho nöꞌö te mi hö. Xa bi fe̱nza, ne bi tsꞌohnu̱ ꞌbu̱tho nda du.

31Mꞌe̱fa bi thopꞌu̱tho har ꞌñuꞌö nꞌar möjö, ne nu mi hyandi mi ꞌbe̱mpꞌu̱ har ꞌñu, bi ga̱xa hár ñöni, ne bi thogi bi ma.

32Nepꞌu̱ bi thopꞌu̱tho nꞌar ma̱xte har nijö. Nunu̱ nꞌe, bi hyandatho ar ñꞌo̱ho̱ mi ꞌbe̱mpꞌu̱, ne bi ga̱xa hár ñöni ar ꞌñu, bi thogi bi ma.

33Ha nꞌar me Nsamaria bi thopꞌu̱tho har ꞌñuꞌö. Ne mi zo̱nga getꞌu̱ habu̱ mi ꞌbe̱ñꞌö, mi hyandi, xa bi hwëki.

34Bi ma ba kꞌötsꞌi, ne bi goꞌspa ar nziki ha yá ntsꞌe̱ni, bi xiꞌspa ar ixkatꞌafi, ne bi dutꞌwabi. Mꞌe̱fa bi ꞌye̱ntsꞌa hár nꞌo̱ge, bi zixa ha nꞌar ngu tꞌungar hatsꞌi, ne ka bi sunu̱.

35Ár hyaxꞌöpꞌu̱, nu mi ꞌba̱ ar ꞌñu nda ma, bi hñö ar bojö, ne bi gutꞌwabi yopa ar ꞌbe̱fi nöꞌö ar unga hatsꞌi. Ne bi ꞌñembabi: Di tsokꞌatsꞌu̱wa nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ gi su, ne nuꞌmu̱ da kꞌatꞌa ar bojö, nu xka pengi ga jutꞌaꞌi.

36Nu mi wadi bi mönga njapꞌu̱ ar Hesu, bi ꞌya̱mba ar bötꞌofo, ne bi ꞌñembabi:

—Nuya hñu ya ñꞌo̱ho̱yu̱, togo gi beni ger mijöꞌiwi ar ñꞌo̱ho̱ xki tha̱ki.

37Nu ar bötꞌofo bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Nöꞌö togo bi me̱ꞌspa ar nhwëki.

Ne ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Hö. Di ma ba japꞌu̱ nꞌehe.

Ar Hesu bi zo̱nga hár ngu ar Marta ne ar Maria

38Ar Hesu bi mengi bi ne ar ꞌñu, ne bi zo̱nga ha nꞌar hnini. Ka mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar ꞌbe̱hñö már thuhu ar Marta, togo bi umba ar se̱ki hár ngu.

39Mi ꞌñe nꞌár juhwe̱ már thuhu ar Maria, gehnu̱ bi hñu hár wa ar Hesu mi o̱xa nöꞌö mi möñꞌö.

40Ha nu ar Marta xa mi nxintꞌi mi o̱tꞌa ar ꞌbe̱fi har ngu. Nꞌa mbi watꞌatho habu̱ mi ꞌbu̱ ar Hesu, ne bi ꞌñembabi:

—Ma tsi Hmuꞌi, ha hingi handi numa juhwe̱ tsogagi gatho ar ꞌbe̱fi. Xipabi da e da ma̱xkagi.

41Nunar Hesu bi ꞌñembabi:

—Marta, tsi Marta, xa gi xo̱ni, ne xa gi tu ri mu̱i, ngetho nze̱ye̱ ar ꞌbe̱fi.

42Ho̱nse̱ nꞌar ꞌbe̱fi mahyoni gi ꞌyo̱tꞌe, ngu nunar hoga ꞌbe̱fi xi hwahna ar Maria. Hinjoꞌo togo da hñökwabi.