Search form

AR LUKA 13

ꞌYo̱thwu̱ ár ntso̱ꞌmi, hyoñhu̱ hingi mꞌe̱hu̱

1Núꞌmu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ ꞌra ya jöꞌi bi metwabi ar Hesu hanja ar Pilato bi me̱hna togo nda hyo ꞌra ya me Ngalilea. Ne bi nthöspabi ár jise̱ꞌu̱ ár ji ya me̱ti mꞌo̱ñho̱ mi uñꞌu̱ har dönganijö Herusalen.

2Ne ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ha gi beñhu̱ nuya ñꞌo̱ho̱yu̱ bi tꞌo̱tꞌwa njapꞌu̱ ngetho mi töpa yá tsꞌoki gatho nu maꞌra ya me Ngalilea.

3Di xiꞌahu̱ hinꞌö. Ha nuꞌmu̱ hingi ꞌyo̱tꞌwabihu̱ ár ntso̱ꞌmi, ma gi mꞌe̱hu̱ ngu bi mꞌe̱ꞌu̱.

4Xi nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamahñöto ya jöꞌi bi ze̱ꞌma ar heꞌsjödo Siloe núꞌmu̱ mi yo̱tꞌe, ha gi hu ri mu̱ihu̱ mi töpa yá tsꞌoki gatho nu maꞌra ya me Herusalen.

5Di xiꞌahu̱ hinꞌö. Ha nuꞌmu̱ hingi ꞌyo̱tꞌwabihu̱ ár ntso̱ꞌmi, ma gi mꞌe̱hu̱ ngu bi mꞌe̱ꞌu̱.

Ár ꞌbede nꞌar ꞌba̱iꞌiuxi hinte mi tu

6Ne ar Hesu bi xipa nꞌar ꞌbede ya jöꞌi, ne bi ꞌñembabi:

—Nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi pe̱ꞌsa nꞌar ꞌba̱iꞌiuxi mi ꞌba̱ hár hwöhi. Ne nꞌar pa bi ma ba kꞌötsꞌi nda nu ha xki ndu, ne hinte bi dini.

7Nepꞌu̱ bi ꞌñemba ár ꞌbe̱go mi su ar hwöhi: Di ne gi tse̱ka nunar ꞌba̱iꞌiuxi, ngetho hñu nje̱ye̱ xta ehe di handi ha da ndu, ne hinte xta tini. Jange te ga jafu̱, ho̱nse̱ honga nze̱ ar ha̱i ne hinte uni.

8Nuꞌmú̱ bi ꞌñenga ar ꞌbe̱go: Ma tsi hmuꞌi, yo gi tse̱jmö. Ma ga he̱hu̱ manꞌa nje̱ye̱. Ma ga fo̱mba ar ha̱i ne ga u̱tꞌwa ar ꞌyai.

9Xömhö njapꞌu̱ da ndu. Ha nuꞌmu̱ hinda uni, nuꞌmú̱ hö, da za̱ gi tse̱ki.

Nꞌar pa ntsa̱ya̱ ar Hesu bi o̱the nꞌar ꞌbe̱hñö mar nkꞌoxtha

10Nꞌar pa ntsa̱ya̱ ar Hesu mi ꞌbu̱ ha nꞌár nijö ya xodyo, mi uta ya jöꞌi.

11Ne mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar tsi ꞌbe̱hñö xki nkꞌoxtha. Xki tho ꞌre̱tꞌamahñöto nje̱ye̱ nꞌar tsꞌondöhi xki japi nda ñheni, himi he̱gi nda jönga ár xu̱tha.

12Nu mi hyanda ar Hesu, bi zofo ne bi ꞌñembabi:

—Nönö, nupya xi hye̱kꞌaꞌi ri hñeni.

13Nuꞌmú̱ bi hñuꞌspa yá ꞌye̱ ar tsi ꞌbe̱hñö. Ne dama bi za̱ bi jönga xiñho ár ndoꞌyo, ne bi mu̱di bi umba njamödi Jö.

14Ne nöꞌö mar ndöngi har nijö, bi mbo̱ ár kwe̱, ngetho ar Hesu bi o̱the ar tsi ꞌbe̱hñö har pa ntsa̱ya̱. Ne bi ꞌñemba ya jöꞌi:

—Di pe̱ꞌsu̱ ꞌrato mpa ga mpe̱hu̱. Nuꞌmu̱ tsu̱ꞌahu̱ ya hñeni, ba ehu̱ nuya paꞌu̱ da tꞌo̱theꞌihu̱, hinge nuya pa ntsa̱ya̱.

15Ar tsi Hmu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Nemhñöhu̱. Ha hingi xoꞌthu̱ ri boihu̱ wa ri nꞌo̱gehu̱ gi tsíthu̱, mödi ar pa ntsa̱ya̱.

16Xi nunar tsi ꞌbe̱hñönu̱ ár ma̱ngaꞌbe̱to ar Abra, xi ꞌwe̱ꞌsa ar tsꞌondöhi ꞌre̱tꞌamahñöto nje̱ye̱, hage hingi ho da sotꞌi mödi ar pa ntsa̱ya̱.

17Ne nu mi mönga njapꞌu̱ ar Hesu, gatho nuyá ñꞌu̱niwi mi ꞌbu̱hnu̱, bi ꞌbe̱ yá tsa̱. Ha nu maꞌra ya jöꞌi xa mi johya mi hyanda ya döta ntꞌudi mi o̱tꞌa ar Hesu.

Ár ꞌbede ar nda̱murtasa bi ꞌbotꞌi

(Mt. 13:31‑32; Mr. 4:30‑32)

18Bi ꞌñenga ar Hesu nꞌehe:

—Tema ga emfu̱ di hñöxa ár tsꞌu̱tꞌwi Jö, wa tema ga he̱kwabihu̱.

19Njangu nꞌar tsi nda̱murtasa bi motꞌa nꞌar ñꞌo̱ho̱ hár hwöza. Ne xa bi te nꞌar ꞌba̱iza, ne ya tsꞌintsꞌu̱ ka köxhnu̱ yá mꞌafi.

Ár ꞌbede ar njoxthuhme

(Mt. 13:33)

20Bi ꞌñenga ar Hesu nꞌehe:

—Tema ga he̱kwabipya ár tsꞌu̱tꞌwi Jö.

21Ñhe̱hwi ar njoxthuhme bi pantꞌa nꞌar ꞌbe̱hñö ha gu̱to hwada ar ju̱ni, ne bi do̱ꞌmi bi joxa xo̱ge.

Ar goxthi xi ntsꞌixtꞌi

(Mt. 7:13‑14, 21‑23)

22Ar Hesu mi ne ar ꞌñu ndi ma Herusalen, mi tho ha ya döta hnini ne ya tꞌu̱lo hnini, mi uta ya jöꞌi.

23Ne nꞌar jöꞌi bi ꞌya̱ni ne bi ꞌñembi:

—Tsi Hmuꞌi, hage tsi tu̱i ya jöꞌi ma da mpo̱ho̱.

Ha nöꞌö bi ꞌñembabi:

24—Umba ri mu̱ihu̱ gi ku̱thu̱ har goxthi xi ntsꞌixtꞌi. Nuga di xiꞌahu̱, nze̱ye̱ di nemhö da yu̱tnu̱, ne hinda tsa̱.

25Jangu xta gotꞌa ar goxthi nöꞌö togo ár me̱ti ar ngu, njapꞌu̱ nuꞌahu̱ mꞌe̱fa xa ma gi mahmöhu̱ ne gi ꞌñeñhu̱: Ma tsi Hmuꞌihe, xogagihe ar goxthi. Ha nöꞌö ma da dödi ne da ꞌñeñꞌahu̱: Hindi pödi habu̱ xka ꞌñehu̱.

26Nepꞌu̱ nuꞌahu̱ ma gi ꞌñembabihu̱: Hanja hingi pöje. Ndi ñuñhu̱ ne ndi tsithehu̱, ne ha ma hninihe go ngi utkagihe ri ꞌñu.

27Ha nöꞌö ma da ꞌñeñꞌahu̱: Di xiꞌahu̱ hindi pödi habu̱ xka ꞌñehu̱. ꞌWehu̱, ꞌyo̱tꞌatsꞌokiꞌihu̱.

28Ne xa gi nzoñhu̱nu̱, ne xa ma da du ri mu̱ihu̱, nu xki hyanthu̱ ndu ri mu̱di palehu̱ ar Abra, ne ar Isa, ne ar Hakob, ne gatho yá mꞌe̱hni Jö di ꞌbu̱hnu̱ hár tsꞌu̱tꞌwi Jö, ne nuꞌahu̱ hinda the̱kꞌahu̱ gi ku̱thu̱. Ma gi kohu̱ nthi.

29Ne ma da e ya jöꞌi xo̱ge ar ximha̱i, di du̱ꞌma mahyatsꞌi, di göxa mampuni, ne mahwifi di göxa makꞌangi. Ne ma da yu̱tꞌu̱ hár tsꞌu̱tꞌwi Jö, ma da hñuhnu̱ har mexa da ñuni.

30Ne nuya paꞌu̱, nuꞌu̱ ꞌbe̱tꞌopya, ma da mꞌe̱fa, ha nuꞌu̱ ꞌbe̱fa, ma da mꞌe̱tꞌoꞌu̱.

Ar Hesu bi zo̱tꞌa ár mu̱i bi hwëka ya me Herusalen

(Mt. 23:37‑39)

31Nunar paꞌö, bi zo̱ ꞌra ya de̱ngaꞌbe̱pate ha mi ꞌbu̱ ar Hesu, ne bi ꞌñembabi:

—Di ma, tsokwa nunar ha̱inu̱, ngetho ar ndö Erode e̱kꞌatho da hyoꞌi.

32Ha nu ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Di möhu̱ ba xifu̱ nöꞌö ar hya̱te jöꞌi: Nupya ne xudi hinga tsa̱ya̱ ga e̱nga ya tsꞌondöhi, ne ga o̱the ya da̱thi, ne ndamöni ga jwata ma ꞌbe̱fiwa.

33Nupya ne xudi ne ndamöni, ga ne ma ꞌñu gar ma Herusalen, ngetho habu̱ xi thopa yá mꞌe̱hni Jö, mahyoni da thogaginu̱ nꞌehe.

34Nuꞌahu̱ gar menguhu̱ Herusalen, gi hofu̱ yá mꞌe̱hni Jö, ne gi kꞌampabihu̱ togo bi pe̱ñꞌahu̱. Hangu xta nehmö nga muntsꞌahu̱, ngu nꞌar tsi o̱ni muntsꞌa yá tꞌu̱ꞌni da hwixa ha yá hwa, ne hinga nehu̱.

35Pöhu̱, Jö ma da hye̱kꞌase̱ ri nijöhu̱. Ne di xiꞌahu̱, hinge ma gi hyandgagihu̱ nuya payu̱. Gi to̱ꞌmhu̱ da zo̱ ar pa gi ꞌñeñhu̱: Nsunda nöꞌö togo xpa pe̱hna Jö ma tsi Hmuhu̱.