Search form

AR LUKA 14

Ar Hesu bi o̱the nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi neni

1Nꞌar pa ntsa̱ya̱ ar Hesu bi ma ba ñunga hár ngu nꞌar ndö mar de̱ngaꞌbe̱pate, ne nuyá ñꞌohu̱ mi öthó tema mi o̱tꞌö.

2Ne ka mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi ñhandwi xa mi neni.

3Nepꞌu̱ ar Hesu bi ꞌya̱mbabi ya de̱ngaꞌbe̱pate ne ya bötꞌofo, bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Hage ja ar se̱ki da tꞌo̱the nꞌar da̱thi har pa ntsa̱ya̱, wa hinꞌö.

4Ha nuꞌu̱ bi ñhetho, hinte bi dödi. Nuꞌmú̱ ar Hesu bi hñuꞌspa ár ꞌye̱ nöꞌö ar ñꞌo̱ho̱ mi neni, bi o̱the ne bi me̱hni bi ma.

5Nepꞌu̱ bi ꞌñembabi ya de̱ngaꞌbe̱pate ne ya bötꞌofo:

—Nuꞌmu̱ da zo nꞌa ri nꞌo̱gehu̱ wa nꞌa ri boihu̱ ha nꞌar po̱the, ha hinge dama gi hñöhu̱ mödi ar pa ntsa̱ya̱.

6Ha nuꞌu̱ himbi za̱ te bi dödi.

Nꞌár ꞌbede togo bi tsꞌohna har ngo

7Ar Hesu mi hyanda mi tso̱ nuꞌu̱ xki tsꞌohna har ñhuni, ne mi hwañꞌu̱ ya ꞌbe̱tꞌo nthutsꞌi nda hñu har mexa. Bi xipabiꞌu̱ nꞌar ꞌbede, ne bi ꞌñembabi:

8—Núꞌmu̱ xta tsꞌoñꞌaꞌi ha nꞌar ngo, yo ma gi hñuxa ha ya ꞌbe̱tꞌo nthutsꞌi. Xiꞌmu̱ da zo̱ manꞌa nöꞌö xi tsꞌohni ne töte ár nsu.

9Nepꞌu̱ nöꞌö togo xi zoñꞌaꞌi, da ꞌñeñꞌaꞌi: Tsokwapꞌu̱ ar nthutsꞌi nuna manꞌa. Geꞌmu̱ nꞌar mꞌe̱tsa̱ nu xki ꞌba̱i gi hñu har ngötsꞌi.

10Jange núꞌmu̱ xta tsꞌoñꞌaꞌi ha nꞌar ñhuni, hñuxa har ngötsꞌi. Ne nu xta hyantꞌa togo xi zoñꞌaꞌi, da ꞌñeñꞌaꞌi: Hanja ga hñuxkwa, ño̱. Thogi di ma ba hñuxa ha ya ꞌbe̱tꞌo nthutsꞌi. Ne njapꞌu̱ da hyanda nuꞌu̱ maꞌra di huhnu̱ har mexa, ne da tꞌesꞌaꞌi ri nsu.

11Nuga di xiꞌahu̱, nöꞌö togo da ñꞌexase̱, ma da ꞌbe̱ ár tsa̱. Ha nöꞌö togo hingar ñꞌetsꞌi, da tꞌeꞌspabi ár nsu.

12Ne bi ꞌñembabi nöꞌö togo xki zohni:

—Nuꞌmu̱ gi beni gi unga nꞌar ñhuni wa nꞌar ntꞌoxiwa ha ri ngu, yo gi zohna nuya ri mpödi, ri ku, nuya ri mëni, wa ri nꞌangu nuꞌu̱ pe̱ꞌsa ya bojö. Ngetho njapꞌu̱, nuꞌu̱ nꞌar pa ma da zoñꞌaꞌi nꞌehe, ne da kosꞌatho ngu xka ꞌyo̱tꞌwabi.

13Núꞌmu̱ xki ꞌyo̱tꞌa nꞌar ngo, zohna ya tsi hyoya, nuꞌu̱ doꞌye̱, nuꞌu̱ dowa, nuꞌu̱ ya tsi goda̱.

14Nuya tsi jöꞌiꞌu̱, hinda ma da kosꞌa nöꞌö gi o̱twabiꞌu̱. Ne mꞌe̱fa har ñoho mꞌu̱i, nu xki pengi gi ntewi gatho nu maꞌra xi ꞌyo̱tꞌa xiñho, ma gi njohya gi hñönga ri nthöhö.

Ár ꞌbede nꞌar ñꞌo̱ho̱ bi ꞌyo̱tꞌa nꞌar döta ñhuni

15Nu mi ꞌyo̱ njapꞌu̱ nuꞌu̱ ya jöꞌi mi huhnu̱ har mexa, nꞌaꞌu̱ bi ꞌñemba ar Hesu:

—Tengu ár johya nöꞌö togo ma da hñudi da ñunga hár tsꞌu̱tꞌwi Jö.

16Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Nꞌar pa nꞌar ñꞌo̱ho̱ bi ꞌyo̱tꞌa nꞌar döta ñhuni, ne bi zohna nze̱ ya jöꞌi nda ñungwi.

17Núꞌmu̱ mi ñhoki nda ñuni, bi me̱hna yá ꞌbe̱go nda xipa nuya jöꞌi xki zohni: Ba ehu̱, ngetho xi ꞌbo̱kꞌahu̱ ar mexa.

18Ha gatho nuꞌu̱ ya jöꞌi xki zohni, bi ꞌya̱ ar mpumbate, ngetho hinge nda ma. Nöꞌö mꞌe̱tꞌo bi ꞌñenö: Gi pumgagi ngetho hingi tsa̱ ga ma. Ka di jwadi di ta̱nga nꞌar ha̱i, ne mahyoni ma ga kꞌötsꞌi.

19Ha nöꞌö manꞌa bi ꞌñenö: Xta ta̱nga ku̱tꞌa ntꞌe̱i ya boi. Jange di a̱di gi pumgi, hinda tsa̱ ga ma, ngetho mahyoni ma ga nu ha mpe̱fi xiñho.

20Ha nöꞌö manꞌa bi ꞌñenö: Ka di jwadi di nthöti, hinda tsa̱ ga ma.

21Mi menga ar ꞌbe̱go, bi xipabi ár hmu hanja bi dö gatho nuꞌu̱ xki zohni. Nuꞌmú̱ ar hmu xa bi mbo̱ ár kwe̱, ne bi ꞌñemba ár ꞌbe̱go: Di ma har ta̱i ne ha ya ꞌñu har hnini, ne ba tsinkawa gatho nuꞌu̱ gi timpꞌu̱, ya tsi hyoya, ne nuꞌu̱ doꞌye̱, nuꞌu̱ dowa, ne ya goda̱, ba tsihi ga ñumꞌe.

22Mꞌe̱fa nu ar ꞌbe̱go bi ꞌñemba ár hmu: Xta o̱tꞌa ngu xka xikagi, ne pongda habu̱ da hñuxa maꞌra.

23Nepꞌu̱ ar hmu bi ꞌñembabi ár ꞌbe̱go: Nupya di ma ha ya döꞌñu, ne hár nthetꞌi ar hnini. Ne gatho nuꞌu̱ gi nthe̱wi gi japi da ehe, ne da ñuxa ma ngu habu̱ pongi.

24Ngetho nuya da zohna mꞌe̱tꞌo, di xiꞌahu̱ hinto ma da zipka ma ñhuni.

Hangu ar ñhembi da de̱nga nꞌa ar Hesu

25Nze̱ye̱ ya jöꞌi mi ñꞌowi ar Hesu, ne nöꞌö bi ñhandwi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

26—Nöꞌö togo ne da de̱ngagi, mahyoni di töte ar mhöte di pe̱ꞌskagi, ne mꞌe̱fa da mö ár dada, ár nönö, ár ꞌbe̱hñö, yá bötsi, yá ku, ne ár tese̱. Ha nuꞌmu̱ hindi njapꞌu̱, hinda tsa̱ ga embabi ma ma̱xte.

27Ha nöꞌö togo hinda ñꞌe̱ntꞌa ár te da de̱ngagi, hinda tsa̱ ga embabi ma ma̱xte.

28Xiꞌmu̱ nꞌar jöꞌi beni da hyoka nꞌar heꞌsjödo, hage hinda hñudi mꞌe̱tꞌo da nu ha jwa ar bojö, wa hinda za̱ da jwati.

29Ha nuꞌmu̱ hinda nu mꞌe̱tꞌo, ne ho̱nse̱ da du̱ꞌmba ár wa ar jödo, ne hinda za̱ da jwati, gatho nuꞌu̱ ya jöꞌi bi hyandi, ma da deni.

30Ne da ꞌñeñꞌu̱: Nunar ñꞌo̱ho̱nu̱, ho̱nse̱ bi du̱ꞌma ar ꞌbe̱fi, ne himbi za̱ bi jwati.

31Xiꞌmu̱ nꞌar ndö beni da do̱xa manꞌár mindöwi togo pe̱ꞌsa yonthebenthebe ya ndogu, hage hinda hñudi da nu mꞌe̱tꞌo, ha da za̱ da döhö hönse̱ di pe̱ꞌsa nuꞌu̱ nꞌanthebenthebe ya ndogu.

32Ha nuꞌmu̱ handi hinda ntöte, da me̱mpa ꞌra yá mꞌe̱hni ár mindöwi bi e yapꞌu̱tho, da xipabi teme a̱di, ne da mengtho hinda ntunkwi.

33Jange nuga di xiꞌahu̱, nuꞌu̱ togo hinda hye̱pꞌu̱ gatho nöꞌö te pe̱tsꞌi, hinda tsa̱ ga embabi ma ma̱xte.

Nuꞌmu̱ ar u da ꞌbe̱ ár ñꞌuxi

(Mt. 5:13; Mr. 9:50)

34Nu ar u xiñho, ha nuꞌmu̱ da ꞌbe̱ ár ñꞌuxi, hanja da menga ár nku̱hi.

35Hingi ho da tꞌu̱tꞌa har hwöhi, wa da jwata ngu ar ꞌyai. Hinte ár ñho, jange da tꞌe̱mpꞌu̱. Nöꞌö togo tu ár gu, dá ꞌyo̱xa nöꞌö te di mö.