Search form

AR LUKA 15

Ár ꞌbede ar tsi de̱ti xki mꞌe̱di

(Mt. 18:10‑14)

1Nze̱ye̱ ya njotbojö ne maꞌra ya tsꞌojöꞌi, bi ma ba tsu̱ ar Hesu nda ꞌyo̱xa nöꞌö mi möñꞌö.

2Jange nuya de̱ngaꞌbe̱pate ne nuya bötꞌofo, mi ñömañꞌu̱ mi eñꞌu̱:

—Nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ ñöwi ne ñungwi ya tsꞌojöꞌi.

3Nuꞌmú̱ ar Hesu bi xipabi nꞌar ꞌbede, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

4—Xiꞌmu̱ gi ꞌñehu̱ nꞌanthebe ya de̱ti, ne gi ꞌbe̱hu̱ nꞌa, ha hingi tsohu̱ nuya gohonꞌa̱te ne ꞌre̱tꞌamagu̱to har ꞌbatha, ne gi ꞌyohu̱ xo̱ge ar ngwani, gi hyoñhu̱ nöꞌö xka ꞌbe̱hu̱.

5Ne xki tiñhu̱, gi ꞌye̱ntsꞌa ha ri xiꞌnxihu̱, ne xa gi njohyahu̱ gi tsihu̱.

6Ne xki tso̱hu̱ ri nguhu̱, gi zoñhu̱ gatho ri mpöhwihu̱ ne ri nꞌanguhu̱, ne gi ꞌñembabihu̱: Di ne ga njohyahu̱, ngetho xta tinga nꞌa ma de̱ti xki mꞌe̱di.

7Jange di xiꞌahu̱, njapꞌu̱tho nꞌehe, nuꞌmu̱ nꞌar ꞌyo̱tꞌatsꞌoki da ꞌyo̱tꞌwa ár ntso̱ꞌmi, xa töte ar johya mañö mhetsꞌi, töta nuꞌu̱ gohonꞌa̱te ne ꞌre̱tꞌamagu̱to ya hogajöꞌi beni himahyoni da ꞌyo̱tꞌwa yá ntso̱ꞌmi.

Ár ꞌbede ar bojö xki mꞌe̱di

8Xiꞌmu̱ nꞌar ꞌbe̱hñö pe̱ꞌsa ꞌre̱tꞌa ya bojö ne da ꞌbe̱ nꞌa, ha hinda tso̱ ar ñotꞌi, ne ꞌramtxꞌu̱ da goka xo̱ge ár ngu da hyoni.

9Ne xta dini, da zohna gatho yá mpödi ne yá nꞌangu, ne da ꞌñembi: Di ne ga njohyahu̱, ngetho xta tinga nꞌa ma bojö xki mꞌe̱di.

10Jange di xiꞌahu̱, njapꞌu̱tho nꞌehe, nuꞌmu̱ nꞌar ꞌyo̱tꞌatsꞌoki da ꞌyo̱tꞌwa ár ntso̱ꞌmi, bi ja ar johya habu̱ bi ꞌbu̱i yá e̱nxe̱ Jö.

Ár ꞌbede ar ꞌragitꞌu̱

11Ar Hesu bi ꞌñenö nꞌe:

—Nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi ꞌñe yoho yá tꞌu̱.

12Nöꞌö ar ꞌbe̱fatꞌu̱ bi ꞌñemba ár dada: Te gi mö dada, xiꞌmu̱ gi ꞌraka nöꞌö ar xe̱ni ma gi tsogagi. Ha nu ár dada bi hyembabi yá tꞌu̱ gatho nöꞌö mi pe̱tsꞌi.

13Xki tho ꞌra ya tsi pa, nu ar ꞌbe̱fatꞌu̱ bi muntsꞌa gatho nöꞌö te xki tꞌumbi. Ne bi bo̱nga hár ngu, bi gu̱ ar ꞌñu bi hñötsꞌi, bi ma manꞌar ha̱i yapꞌu̱, habu̱ ba e̱mpꞌu̱ ár bojö mi ꞌbu̱ nꞌar ꞌmu̱i himar ñho.

14Ha nu mi dege gatho nöꞌö te mi hö, xa bi nja nꞌar thuhu har hnininu̱ habu̱ mi ꞌbu̱ꞌö, hinte mi tini te nda zi.

15Bi ma ba a̱pa ar ꞌbe̱fi nꞌar ñꞌo̱ho̱ mar mengunu̱, ne nunar ñꞌo̱ho̱ꞌö bi me̱hna hár ꞌbatha nda supa yá tsꞌu̱di.

16Xa mi tsu̱ nꞌar thuhu, mi ne nda zipahmö nuyá ñhuni mi tsi ya tsꞌu̱di, ne hinto mi hwëki nda umbatsꞌu̱ te nda zi.

17Nꞌa mbi bense̱: Hangu yá ꞌbe̱go ma dada pongwathobi te da zi, ha nuga di tuwa ar thuhu.

18Ma ga penga hár ngu ma dada, ne ga embabi: Ma dadaꞌi, xta tsꞌokwa Jö, ne nuꞌge nꞌehe.

19Hindi ꞌñepkagi gi ꞌñengagi ri tꞌu̱gi. Hyandgagipya ngu nꞌa ri ꞌbe̱gotho.

20Ne bi gu̱ ar ꞌñu bi menga hár ngu ár dada.

ꞌBu̱tho nda zo̱ni, bi hyanda ár dada, ne xa bi hwëki, bi nixtꞌi ba thödi. Mi nthe̱wi bi hyu̱fi, ne bi zu̱ꞌtsi.

21Ar tꞌu̱ bi ꞌñenö: Ma dadaꞌi, xta tsꞌokwa Jö, ne nuꞌge nꞌehe. Hindi ꞌñepkagi gi ꞌñengagi ri tꞌu̱gi.

22Ha nu ár dada bi ꞌñembabi yá ꞌbe̱go: Ba hömfu̱ ar hoga he, ne hyethu̱. Tuthwu̱ nꞌar mfoꞌye̱, ne titꞌwabihu̱ ya thiza.

23Ne ba tsihu̱ ar nokaboi, ga hohu̱ ne ga ñuñhu̱. Ma ga o̱thu̱ nꞌar da̱ngo njohya.

24Ngetho numa tꞌu̱ ndi humamu̱i xki du, ha tetho. Xki mꞌe̱di ne da pengi da tini. Ne bi ndu̱i ar da̱ngo njohya.

25Mꞌe̱fa bi zo̱ ar ꞌbe̱tꞌotꞌu̱ mi ꞌyo har hwöhi. Ha nu mi zo̱nga getꞌu̱ ar ngu, bi ꞌyo̱de mi ja ya me̱ꞌmda ne ya nhei.

26Bi matꞌa nꞌar ꞌbe̱go, ne bi ꞌya̱ni te mi ja har ngu.

27Nu ar ꞌbe̱go bi ꞌñembabi: Ri jödö ba pengi, jange ri dada xi mö nda tho ar nokaboi da njohya, ngetho xi zo̱mañho.

28Nuꞌmú̱ nunar ꞌbe̱tꞌojödö xa bi mbo̱ ár kwe̱, himi ne nda yu̱tꞌi. Ne ba po̱nga ár dada nda xipabi nda yu̱tꞌi.

29Ha nunu̱ bi ꞌñemba ár dada: Gi pöse̱ hangu ya je̱ye̱ di ꞌbu̱hwi, ne di pe̱pꞌaꞌi. Xta o̱tꞌa gatho ngu xka xikagi, ne hinxka ꞌraka nꞌar tsi tꞌöxi ga njohyaꞌbe ma mpödi.

30Ha nupya hö, xi zo̱ ri tꞌu̱ togo xpa e̱mba ri bojö ya tsꞌoꞌbe̱hñö. Nöꞌö hö, gi hopa ar nokaboi.

31Nunár dada bi ꞌñembabi: Ma tsi tꞌu̱ꞌi, nuꞌge hyaxtho di ꞌbu̱hwi, ne gatho nöꞌö di pe̱tsꞌi ri me̱ti nꞌehe.

32Ho̱nse̱ nupya mahyoni ga njohyahu̱, ne ga o̱thu̱ ar da̱ngo njohya. Ngetho ri jödö ndi humamu̱i xki du, ne xpa pengi tetho. Xki mꞌe̱di, ne da pengi da tiñhu̱.