Search form

AR LUKA 2

Ar tsi Hmu Hesukristo bi zo̱kwa har ximha̱i

(Mt. 1:18‑25)

1Nuya paꞌu̱ ar döngandö Augusto Sesar bi japi nda nju̱spa yá thuhu gatho ya jöꞌi.

2Geꞌmu̱ mar tsꞌu̱tꞌwi ar Sirenio har ha̱i Nsiria, nu mi nja ar mꞌe̱tꞌo nju̱xthuhu.

3Gatho ya jöꞌi mi penga ha yá hnini habu̱ mi ꞌbu̱ yá mengu, nda unga yá thuhu.

4Jange ar Huse bi bo̱nga har hnini Nasare har ha̱i Ngalilea, bi ma har hnini Belen har ha̱i Nhudea, ngetho mar mengunu̱ ar ndö Dabi, ha nu ar Huse ka xki ꞌñehnu̱ ha yá mëni ar Dabi.

5Bi ma nda unga yá thuhu, nöꞌö ne ar Maria xki ꞌya̱di nda nthötwi, ha nuna mi ñꞌu̱.

6Núꞌmu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ har hnini Belen, bi wa yá pa nda mꞌu̱ ár bötsi.

7Ka bi mꞌu̱hnu̱ ár ꞌbe̱tꞌo bötsi, bi ma̱xa ya mꞌantꞌi, ne bi ga̱xa habu̱ mi ñunga ya me̱ti, ngetho himi otho habu̱ nda tꞌumba ar se̱ki nda ñꞌoxi.

ꞌRa ya ma̱ꞌyo ma ba kꞌöꞌsa ar tsi Hesu

8Hingar yapꞌu̱nu̱, ꞌra ya ma̱ꞌyo mi haxa har ꞌbatha mi su yá de̱ti.

9Nꞌa mbi da̱ñꞌu̱ bi hyandwa nꞌár e̱nxe̱ ar tsi Dada, ne ár nsunda Jö bi yotꞌa gatho habu̱ mi ꞌbu̱ꞌu̱, ne xa bi zuꞌu̱.

10Nunar e̱nxe̱ bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Yo gi ntsuhu̱, ngetho xta ehe ga xiꞌahu̱ nꞌar hoga mhö, xa gi njohyahu̱ ne gatho nu maꞌra ya jöꞌi.

11Ngetho nupya xi mꞌu̱ hár hnini ar ndö Dabi, nꞌa togo da po̱ꞌahu̱, ne go geꞌö ar Kristo ar tsi Hmu.

12Gehnu̱ nꞌar ntꞌudi: Gi tiñhu̱ ar bötsi ꞌba̱xa ya mꞌantꞌi, di oxa habu̱ ñunga ya me̱ti.

13Nu mi wadi bi mönga njapꞌu̱ ar e̱nxe̱, nꞌa mbi nhekitho nꞌa mutꞌi ya e̱nxe̱ mhetsꞌi mi ꞌba̱hwi, ne mi nsundabi Jö mi eñꞌu̱:

14Dar nsunda Jö bi ꞌbu̱ mhetsꞌi,

ne da mꞌu̱i nꞌar hogamꞌu̱i nuya meximha̱i hár mhöteꞌö.

15Nu mi menga mhetsꞌi ya e̱nxe̱, ya ma̱ꞌyo mi enga nꞌa ngu nꞌa:

—Möhö Belen, ma ga kꞌöꞌsu̱ nöꞌö xi thogi ngu xi xikagihu̱ ar tsi Dada.

16Nepꞌu̱ nuya ma̱ꞌyo dama bi maꞌu̱, ne bi dinga ar Huse ne ar Maria, ha nunár bötsi mi oxa habu̱ mi ñunga ya me̱ti.

17Ha nu mi hyantꞌu̱ ar bötsi, bi ndu̱i bi möñꞌu̱ gatho nöꞌö xki nsipabi mi nho̱nu̱.

18Ne gatho nuꞌu̱ togo mi o̱tsꞌe, xa mi ꞌyo̱da nöꞌö te mi möñꞌu̱.

19Ha nunar Maria mi kwatatho hár mfeni gatho te mi mhö, ne mi bense̱ teme ndi bo̱nga gathoyu̱.

20Ha nuya ma̱ꞌyo bi menga har ꞌbatha, mi nsunda ne mi umba njamödi Jö, gatho nuya xki ꞌyo̱de ne xki hyandi bi thogi ngu xki nsipabi.

Ar tsi Hesu mi le̱le̱tho bi tsꞌixa har dönganijö bi nda̱twa hár ꞌye̱ Jö

21Mi pe̱ꞌsa hñöto mpa xki mꞌu̱ ar bötsi, bi thuꞌspabi ar nse̱gi hár ndoꞌyo ngu yá ntꞌumbiꞌu̱. Ne bi thuꞌspabi ár thuhu ar Hesu, gehnu̱ ar thuhu xki mönga ar e̱nxe̱ núꞌmu̱ hinxki ꞌrotho.

22Nu mi wa ya pa nda tꞌaxkꞌu̱ ngu mönga ha yá ꞌbe̱pate ar Moise, ar Huse ne ar Maria bi zixa ar bötsi har dönganijö Herusalen, nda nda̱twabi hár ꞌye̱ ar tsi Dada.

23Bi ꞌyo̱tꞌa njapꞌu̱, ngetho njanu̱ xki tꞌotꞌa ha yá ꞌbe̱pate ar tsi Dada: Gatho nuya ꞌbe̱tꞌo bötsi da mꞌu̱i, nuꞌmu̱ ar tsꞌu̱ntꞌu̱, mahyoni nda tꞌe̱kwa ar tsi Dada.

24Ne bi maꞌu̱ har dönganijö, bi hñöꞌspabi ár mꞌo̱ñho̱ Jö, ngu mönga ha yá ꞌbe̱pate ar tsi Dada, enö: Nuꞌmu̱ nꞌar ꞌbe̱hñö nda mꞌu̱ ár bötsi, mahyoni nda zixa yoho ya ngongo wa yoho ya domtxu, nda hñöꞌspabi Jö ngu ar mꞌo̱ñho̱.

25Nuya paꞌu̱ mi ꞌbu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ núnu̱ Herusalen már thuhu ar Simiu. Xa mi ꞌyo xiñho hár nthandi Jö, mi hömpa ár Hñö Jö, ne mi to̱ꞌma nda hyanda ar Ñönte, nöꞌö togo ma nda ñönga ya me Israel.

26Go gehnu̱ xki xipabi ár Hñö Jö, nda hyanda mꞌe̱tꞌo nöꞌö togo xki ꞌñexa Jö nda ndö, ne ka nda du.

27Nunu̱ xki ma har nijö ngetho ár Hñö Jö xki zitsꞌi. Núꞌmu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ mbo, bi yu̱tꞌa ar Huse ne ar Maria, mi tsi ar tsi Hesu nda nda̱twa hár ꞌye̱ Jö, ngu mi mönga ha yá ꞌbe̱pate ar Moise.

28Nuꞌmú̱ ar Simiu bi gu̱ bi de̱tsꞌi, ne bi nsunda Jö bi ꞌñenö:

29Jö ma Dadaꞌi, da za̱ gi hyongagi.

Xi hñu ma mu̱i, ngetho xta handa ngu xka xikagi.

30Xi hyanda ma da̱ ar Po̱ho̱te xka pe̱hni,

31ne xka hyokwa ár ꞌñu ha yá nthandi gatho ya jöꞌi.

32Nöꞌö ngu nꞌar ñotꞌi da yotꞌwa yá mfeni gatho nuꞌu̱ hingya me Israel,

ne njanu̱ ma da tꞌeꞌspa ár nsu ri hnini Israel.

33Ha nu ar Huse ne ar Maria ár nönö ar Hesu, xa mi ꞌyo̱tho gatho nöꞌö mi mhö mi nho̱ñꞌö.

34Nepꞌu̱ nu ar Simiu bi ꞌya̱pa Jö nda jöpꞌu̱, ne bi ꞌñembabi ar Maria ár nönö ar Hesu:

—Nunar bötsinu̱ xpa ꞌbe̱hni da po̱ho̱ nze̱ye̱ ya me Israel, ne maꞌra ma da mꞌe̱di. Gehnu̱ nꞌar ntꞌudi nze̱ye̱ ma da do̱xta nöꞌö te da möñꞌö.

35Ne njapꞌu̱ ma da nheki gatho nöꞌö te pe̱ꞌsa ha yá mfeni ya jöꞌi. Ne nuꞌge xa ma gi tho nꞌar dumu̱i, ngu nꞌar ndo̱jwai da nsu̱sꞌa ri mu̱i.

36Mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar ꞌbe̱hñö nꞌehe már thuhu ar Ana, nunu̱ mi ñö mi hömpa ár tsꞌe̱di Jö. Gehnu̱ már tꞌinxu nꞌar ñꞌo̱ho̱ már thuhu ar Fanuel, nuyá mengu ma yá ꞌbe̱to ar Aser. Xki ndötajöꞌinu̱, bi nthöti mi nxutsitho, ne xki mꞌu̱hwi ár döme yoto nje̱ye̱.

37Ha xki jwata gohonꞌa̱te ma goho nje̱ye̱ xki nꞌanxu. Himi po̱nga har nijö, ka mi ꞌbu̱hnu̱ parxui mi pe̱pa Jö, mi bëhë ne xa mi a̱pabi.

38Núꞌmu̱ mi ñö ar Simiu, bi watꞌa ar Ana nꞌehe habu̱ mi ꞌba̱ꞌu̱. Bi ndu̱i bi umba njamödi Jö, ne mi no̱nga ar tsi bötsi, mi xipa nuꞌu̱ mi to̱ꞌmi nda ñhönga ar hnini Herusalen.

Ar Huse ne ar Maria bi menga har hnini Nasare

39Núꞌmu̱ mi wadi ar Huse ne ar Maria bi ꞌyo̱tꞌa gatho ngu mi huxa ha yá ꞌbe̱pate ar tsi Dada, bi menga har hnini Nasare har ha̱i Ngalilea.

40Ha nunar bötsi mi te, ne mi huxa ár tsꞌe̱di. Xa mi te ár mfödi, ne ár nhwëki Jö mi ñꞌowi hyaxꞌmu̱.

Ar tsi bötsi Hesu mi ꞌbu̱ har dönganijö

41Ta̱tꞌa je̱ye̱ mi pa yá dada ar Hesu nda mꞌu̱ har da̱ngo mbaxjwa núnu̱ Herusalen.

42Jange mi jwata ꞌre̱tꞌamayoho nje̱ye̱ ar Hesu, bi maꞌu̱ ar da̱ngo Herusalen ngu yá ntꞌumbiꞌu̱.

43Nu mi wa ar da̱ngo, ba penga ar Huse ne ar Maria. Ha nu ar Hesu ba kohnu̱ Herusalen, ne nuyá dada himbi bödi.

44Nuꞌu̱ mi hu yá mu̱i mi nthöskwi ya jöꞌi nuꞌu̱ mi papꞌu̱ ndi menga yá ngu. Bi ñꞌo xo̱ge nꞌapa. Mꞌe̱fa ka bi hyoñꞌu̱ ha mi ñꞌowi yá mëni ne yá mpöhwi.

45Ne himbi diñꞌu̱, jange bi gu̱ ar ꞌñu bi menga Herusalen manꞌagi, ma nda hyoni.

46Ne ár hñupa bi diñꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ mbo har dönganijö, mi huhnu̱ madeda nuꞌu̱ ya bötꞌofo, mi o̱tsꞌe ne mi o̱tꞌwabi ya ntꞌa̱ni.

47Ne gatho nuꞌu̱ ya jöꞌi mi o̱xa nöꞌö te mi möñꞌö, xa mi ꞌyo̱tho, ngetho xa mi jár mfödi, mi thödi xiñho gatho nöꞌö te mi tꞌa̱mbabi.

48Ne nu mi hyanda ár nönö ne ar Huse mi huhwinu̱ ya bötꞌofo, himi pödi te nda beni. Ne ár nönö bi ꞌñembabi:

—Ma tsi tꞌu̱ꞌi, yoꞌö xka jakagihe njapꞌu̱. Ri dada ne nuga tu ma mu̱ihe di hoñꞌahe.

49Ha nunar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Yoꞌö gi hongagihu̱. Ha hingi pöhu̱ mahyoni ga mpe̱ hár ꞌbe̱fi ma Dada.

50Mödi nuyu̱ himbi zo yá mfeni teme mi ne nda xipabi.

51Ne bi me̱wiꞌu̱, bi menga Nasare, ne mi o̱ta gatho nöꞌö mi xipabiꞌu̱. Ha ár nönö mi kwatatho hár mfeni gatho nöꞌö te xki bödi.

52Ne nu ar Hesu mi te ár mfeni ne ár ndoꞌyo, ne mi ꞌyo ndi hñuxa mi numañho Jö ne ya jöꞌi.