Search form

AR LUKA 24

Ar Hesu bi mengi bi nte

(Mt. 28:1‑10; Mr. 16:1‑8; Jn. 20:1‑10)

1Ár hyaxꞌö ra nꞌitho ár mꞌe̱tꞌo mpa ar hñöto, nuya ꞌbe̱hñö bi menga habu̱ xki tꞌa̱ ar Hesu, mi höꞌu̱ nöꞌö ar hogañu̱ni xki hyoki. Ne bi me̱wi maꞌra yá miꞌbe̱hñöwi.

2Mi zo̱ñꞌu̱ har tꞌa̱gi, bi hyandi xki thöka nunar do mi kothmö.

3Nu mi yu̱tꞌu̱, himbi dimba ár ndoꞌyo ar tsi Hmu Hesu.

4Himi pödi te nda beñꞌu̱. Nꞌa mbi da̱ñꞌu̱, bi hyandi mi ꞌba̱hnu̱ yoho ya ñꞌo̱ho̱, nuyá he xa mi hyatsꞌi.

5Ha nuya ꞌbe̱hñö bi ntsu bi ntsꞌa̱ꞌmthoꞌu̱, himi ju̱xyá da̱. Ne nuya ñꞌo̱ho̱ bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Yoꞌö gi hoñhu̱wa har tꞌa̱gi nöꞌö te.

6Hinjoꞌowa, xi mengi xi nte. Beñhu̱ te bi xiꞌahu̱ núꞌmu̱ ngi ꞌbu̱hu̱ Ngalilea.

7Mi eñꞌahu̱, Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi, mi mahyoni nda nda̱twa ha yá ꞌye̱ ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki, ne nda tsꞌu̱ta har pontꞌi. Ne ár hñupa nda mengi nda nte.

8Nuya ꞌbe̱hñö ka bi beñꞌu̱ ꞌmu̱ nöꞌö teme xki xipa ar Hesu.

9Nu mba penkꞌu̱ har tꞌa̱gi, bi mu̱di bi metwa nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamanꞌa yá ma̱xte ne nu maꞌra mi te̱nga ar Hesu, gatho nöꞌö xki hyantꞌu̱.

10Gehyu̱ ya ꞌbe̱hñö togo bi ma ba xipa ya ma̱xte: Ar Maria me Magdala, ar Huana, ar Maria ár nönö ar Hakobo, ne maꞌra ya ꞌbe̱hñö.

11Ha nuya ma̱xte himi ñꞌemu̱i, mi beñꞌu̱ xki ꞌbe̱ yá mfeni nuya ꞌbe̱hñöyu̱.

12Ha nunar Pedro bi nixtꞌi ma ba kꞌöꞌsa ar tꞌa̱gi. Mi zo̱ñꞌö bi hyanda mbo, ne ho̱nse̱ bi hyanda ya dutu xki mꞌa̱xa ar Hesu mi ꞌbo̱mpꞌu̱. Nepꞌu̱ bi menga habu̱ mi ꞌbu̱ꞌu̱, xa mi ꞌyo̱tho, himi pödi te nda beni teme xki thogi.

Nöꞌö bi thohnu̱ har ꞌñu di ma Emaus

(Mr. 16:12‑13)

13Getꞌö ar paꞌö yoho ya ñꞌo̱ho̱ mi te̱mhö ar Hesu, mi ne ar ꞌñu ndi ma har tꞌu̱lo hnini Emaus, mi pe̱ꞌsa ngu madempa ar ꞌñu nda ñꞌo nda zo̱nga Herusalen.

14Mi ꞌyo ar ꞌñu, mi mpeꞌu̱ te gatho xki tho nuya paꞌu̱.

15Ha núꞌmu̱ mi mpeꞌu̱, gese̱ ar Hesu bi zu̱di, ne bi me̱wi mahye̱gi.

16Mödi mi ñꞌowitho, himi tsa̱ nda bödi togoꞌö, ngetho xki njotꞌa yá da̱.

17Ha nu ar Hesu bi ꞌya̱mbabi njawa:

—Tema gi ꞌyo ar ꞌñu gi möñhu̱. Hanja xa gi tu ri mu̱ihu̱.

18Nꞌa mar thuhu ar Kleofa, bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Gatho ya jöꞌi pödi tema xi thohnu̱ Herusalen nuya payu̱. Hanja hinte gi pöke.

19Nepꞌu̱ ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Teme xi thogi.

Ne nuꞌu̱ bi dödi:

—Ha hinxka ꞌyo̱ xi nho̱nga ar Hesu me Nasare, gehnu̱ már mꞌe̱hni Jö. Mi nheki ár tsꞌe̱di ha ya mhö mi mö, ne ha ya ntꞌudi mi o̱tꞌa ha yá nthandi ya jöꞌi ne hár nthandi Jö.

20Ha nuya ndömöjö, ne nuꞌu̱ maꞌra ma ndöhu̱, bi gu̱ bi tꞌe̱ntꞌi nda tho, ne bi tsꞌu̱ta ha nꞌar pontꞌi.

21Nuje ndi beñhe go mi geꞌö nöꞌö ma nda ñönju̱ ya me Israel. Ha nupya ya pe̱ꞌsa hñupa xi du.

22Hinge ho̱nse̱ꞌö, ꞌra ya ꞌbe̱hñö ma ñꞌowihe, bi ma manxudi ra nꞌitho har tꞌa̱gi. Ne pikagihe,

23enö himbi dimba ár ndoꞌyo ar Hesu. Ne mi eñꞌu̱ nꞌehe, xki hyanda ꞌra ya e̱nxe̱ ngu nꞌar tꞌi. Nuyu̱ bi xipabi ar Hesu xki mengi xki nte.

24Nepꞌu̱ bi ma ꞌra ma ñꞌowihe, ma ba kꞌöꞌsa ar tꞌa̱gi. Ne eñꞌu̱ bi dinga ngu xki mönga ya ꞌbe̱hñö. Nuyu̱ nꞌehe himbi dimba ár ndoꞌyo ar Hesu.

25Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Yoꞌö xa xi me ri ñöhu̱, ne xi ñhembi gi jamfihu̱ nöꞌö xi mönga yá mꞌe̱hni Jö.

26Ha hingi pöhu̱ mi mahyoni nda tho njapꞌu̱ ar Kristo, nepꞌu̱ nda mengi nda nte, ne nda hñuxa hár nsunda.

27Ne bi ndu̱i bi ꞌyotꞌwa ar ꞌñu gatho ngu mönga ár Tꞌofo Jö habu̱ no̱ñꞌö. Bi ndu̱ hár tꞌofo ar Moise, ne gatho nöꞌö bi mönga maꞌra yá mꞌe̱hni Jö.

28Ha nu mi zo̱nga har hnini habu̱ ndi maꞌu̱, ar Hesu bi ꞌyo̱tꞌe ngu ma nda thotho.

29Nuyu̱ bi zömi nda ñꞌoxhnu̱, ne bi ꞌñembabi:

—Kohi, ngetho bi nde, ne txꞌu̱tho ꞌbe̱di da nxui.

Jange ar Hesu bi yu̱tꞌa ha yá nguꞌu̱ nda gohnu̱.

30Nu mi hñu har mexa nda ntꞌoxi, ar Hesu bi gu̱ ar thuhme, bi umba njamödi Jö, ne bi heke bi umbabiꞌu̱.

31Dama bi xo yá da̱ꞌu̱, ne bi böꞌu̱ mar Hesu. Ha nunu̱ bi mꞌe̱tho.

32Ne bi ꞌñense̱ꞌu̱:

—Xa majöni ndi tsa̱hu̱ nꞌar johya ha ma mu̱ihu̱ núꞌmu̱ mi utkagihu̱ ár Tꞌofo Jö ndi ꞌyohu̱ har ꞌñu.

33Nuꞌmú̱ dama bi menkꞌu̱ Herusalen. Ne ka bi dinu̱ nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamanꞌa yá ma̱xte xki mhuntsꞌi, ne maꞌra yá ñꞌohu̱.

34Ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Xa majöni xi mengi xi nte ma tsi Hmuhu̱. Ar Simu xi hyandi.

35Nepꞌu̱ nuya yohoꞌu̱ bi metwabiꞌu̱ nꞌehe gatho nöꞌö xki tho har ꞌñu, ne hanja bi böꞌu̱ mar Hesu núꞌmu̱ mi hyeka ar thuhme.

Ar Hesu bi ñꞌudi nda hyanda yá ma̱xte

36Himi tsa̱ nda watho nda mönga nöꞌö xki hyantꞌu̱ ne nöꞌö xki thogi, nꞌa mbi nhekitho ar Hesu madeda habu̱ mi ꞌbu̱ꞌu̱, ne bi ꞌñenö:

—ꞌBu̱hu̱ ter entho.

37Ha nuꞌu̱ xa bi ntsu, ne mi beni xki handwa ár pa nꞌar jöꞌi.

38Ne ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Hanja gi ntsuhu̱. Yoꞌö gi yomihu̱.

39Hyandgagihu̱ ma ꞌye̱ ne ma wa, go gekaga. Tha̱ngagihu̱ ne hyandgagihu̱ xiñho, ngetho ár pa nꞌar jöꞌi hinte pe̱ꞌsa ár ngo̱, hingi pe̱ꞌsa ár ndoꞌyo ngu gi hanthu̱ di pe̱ꞌska.

40Nu mi wadi bi mönga njapꞌu̱, bi utwabi yá ꞌye̱ ne yá wa.

41Ha himi tsa̱ nda ñꞌemu̱iꞌu̱, ngetho xa mi johya ne mi ꞌyo̱ꞌu̱. Jange himi he̱gi nda bödi ha majöni nöꞌö mi hantꞌu̱. Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ha gi pe̱ꞌsu̱wa te da tsꞌi.

42Ne bi tꞌumba nꞌar xe̱ni ar hwö xki nthöxi, ne nꞌa xe̱ni ar tꞌafi sefi.

43Ar Hesu bi hñöni, ne bi za ha yá nthandiꞌu̱.

44Nepꞌu̱ bi ꞌñembabi:

—Xta thogi nöꞌö da xiꞌahu̱ núꞌmu̱ ndi ꞌbu̱hwithohu̱. Ngetho mi mahyoni nda tho gatho nöꞌö xi tꞌotka hár tꞌofo ar Moise, ne nöꞌö xi ꞌyotka maꞌra yá mꞌe̱hni Jö, ne nöꞌö mönga ha ya Dönga Nsa̱di.

45Nepꞌu̱ nöꞌö bi xokwa yá da̱ nda zo yá mfeni nöꞌö mönga hár Tꞌofo Jö.

46Ne bi ꞌñembabi:

—Njapꞌu̱ xi ntꞌotꞌi, ar Kristo mi mahyoni nda du, ne ár hñupa nda mengi nda nte manꞌagi.

47Ne bi ꞌñenö nꞌehe, ma da nju̱mpa ár tsꞌe̱di ár thuhuꞌö, da nho̱nga xo̱ge ár nxidi ar ximha̱i, da ndu̱ꞌmnu̱ Herusalen. Da nsipabi ya jöꞌi da ꞌyo̱tꞌwa yá ntso̱ꞌmi ne da mpumba yá tsꞌoki.

48Ne bi ꞌñembabi nꞌehe:

—Nuꞌahu̱ ma gi da̱hu̱ majöni nöꞌö xka hyanthu̱.

49Ne nuga ma ga pe̱ñꞌahu̱ nöꞌö xi ñötꞌahu̱ ma Dada. Jange ka gi kohu̱wa Herusalen, to̱ꞌmhu̱ mꞌe̱tꞌo gi hñöñhu̱ ar tsꞌe̱di di ꞌñe mhetsꞌi.

Ar Hesu bi nju̱tsꞌi bi tsꞌixa mhetsꞌi

(Mr. 16:19‑20)

50Nepꞌu̱ ar Hesu bi zixa yá ma̱xte getꞌu̱ har tꞌu̱lo hnini Betania. Ne nunu̱ bi gu̱xa yá ꞌye̱ bi jöpabiꞌu̱.

51Ne núꞌmu̱ mi jöpi, bi ñꞌo bi mꞌe̱di bi tsꞌixa mhetsꞌi.

52Nuyá ma̱xte mi wadi bi nsundabi bi menkꞌu̱ Herusalen, xa mi pe̱sꞌu̱ nꞌar döta johya.

53Ne hyaxꞌmu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ har nijö, mi nsunda Jö. Dá njapꞌu̱.