Search form

AR LUKA 4

Ar tsꞌondöhi mi tsa̱ta ar Hesu

(Mt. 4:1‑11; Mr. 1:12‑13)

1Mi wadi bi nxixthe ar Hesu, ne xki nzinga ár Hñö Jö, bi zohnu̱ ar döthe Hordan, ne ár Hñö Jö bi zixa ha ya otꞌatꞌo̱ho̱.

2Ne ka ba ꞌbu̱hnu̱ yonꞌa̱te mpa, ne mi ehnu̱ ar tsꞌondöhi mi tsa̱ti. Ha nu ar Hesu gatho nuya payu̱ hinte xki zi, ne mi wahyu̱ bi ntunthu.

3Nuꞌmú̱ ar tsꞌondöhi bi ꞌñembabi:

—Nuꞌmu̱ ár Tꞌu̱ꞌi Jö, japa nunar do da nthuhme xö.

4Ha nu ar Hesu bi döti ne bi ꞌñembabi:

—Huxa har Tꞌofo njawa: Hinge ho̱nse̱ ar thuhme da umba ár te ar jöꞌi, mahyonibi ár mhö Jö nꞌehe.

5Ne ar tsꞌondöhi bi zixa ar Hesu ha nꞌar tꞌo̱ho̱ xa mar ñhetsꞌi, ne bi utwabi gatho ya hnini ꞌbu̱ har ximha̱i, ne bi nhekinu̱ xo̱geyu̱.

6Ne bi ꞌñembabi nꞌehe:

—Ga jaꞌi gi ndö gatho nuya hniniyu̱, di pe̱wi yá ñho, ngetho xi tꞌe̱ntkꞌa ha ma ꞌye̱yu̱, ne da tsa̱ ga umbabi togo di nega.

7Ho̱nse̱ nuꞌmu̱ gi nda̱ndihmö ne gi nsundagi, gatho ga e̱ntꞌa ha ri ꞌye̱.

8Nuꞌmú̱ ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Hye̱gagiwa tsꞌondöhi. Ngetho huxa har Tꞌofo: Nsunda Jö ri Hmu, ne ho̱nse̱ꞌö gi pe̱pabi.

9Nepꞌu̱ ar tsꞌondöhi bi zixa ar Hesu har hnini Herusalen, ne bi ꞌñexa mañö hár ngötsꞌi ar dönganijö, ne bi ꞌñembabi:

—Nuꞌmu̱ go ár Tꞌu̱ꞌi Jö, ꞌye̱ngar nsa̱gi xö.

10Ngetho huxa har Tꞌofo:

Jö da me̱hna yá e̱nxe̱ da suꞌaꞌi.

11Ne da mipꞌa ri ꞌye̱,

hingi fama ri wa ha ya do.

12Nuꞌmú̱ ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Enga har Tꞌofo nꞌehe: Yo ma gi tsa̱ta Jö ri Hmu.

13Núꞌmu̱ himi tini hanja nda tsa̱ti, ar tsꞌondöhi bi ꞌwege ꞌra ya pa.

Ar Hesu bi du̱ꞌma ár ꞌbe̱fi

(Mt. 4:12‑17; Mr. 1:14‑15)

14Nepꞌu̱ mi hömpa ár tsꞌe̱di ár Hñö Jö, ar Hesu bi menga har ha̱i Ngalilea. Gatho nuꞌu̱ ya jöꞌi mi ꞌbu̱ hár nthetꞌi bi ꞌyo̱ mi nho̱ñꞌö.

15Ne nöꞌö mi ku̱tꞌa ha yá nijöꞌu̱ mi uti. Ne gatho mi eꞌspa ár nsu.

Ar Hesu mi ꞌbu̱hnu̱ Nasare

(Mt. 13:53‑58; Mr. 6:1‑6)

16Nepꞌu̱ ar Hesu bi menga har hnini Nasare habu̱ xki teꞌö. Bi zo̱ta nꞌar pa ntsa̱ya̱, bi yu̱tꞌa har nijö ngu ár ntꞌumbiꞌö, ne bi mꞌa̱i nda né ar Tꞌofo.

17Bi tꞌumbabi nda ne ar tꞌofo xki ꞌyotꞌa ar mꞌe̱hni Isaia, ne bi dinga nöꞌö ar xe̱ni enö njawa:

18Nu ár Hñö Jö xi gobgatho,

ngetho xi hñuxkagi ga xipa ar hoga mhö ya hyoya.

Xpa pe̱nkagi ga hotꞌa nuꞌu̱ tu yá mu̱i,

ga xipabi nuꞌu̱ togo jotꞌi, xi zo̱ ar pa da bo̱ni,

ga xokwabi yá da̱ ya goda̱,

ga ju̱xa nuꞌu̱ xi tho̱maha̱i.

19Ne ga xipabi gatho ya jöꞌi xi zo̱ ar pa da hwëgagihu̱ ár mhöte Jö.

20Mi wa ar Hesu bi nepa ár Tꞌofo Jö, bi tani bi da̱twabi nöꞌö mi fa̱xte har nijö, ne bi hñudi. Ha gatho nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ himi ju̱xa yá da̱ mi kꞌötꞌi.

21Nöꞌö bi ndu̱i bi zofo, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ar pania xi tho gatho nöꞌö xka ꞌyo̱hu̱ da nehe har Tꞌofo.

22Ne gatho nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ xa mi ñömañho, ne xa mi ꞌyo̱da ya nza̱tho mhö mi mönga ar Hesu, ne mi eñꞌu̱:

—Ha hinga gehnu̱ ár tꞌu̱ ar Huse.

23Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Di pödi ma gi ꞌñengagihu̱: Nuꞌmu̱ xa majöni gi o̱the maꞌra, ñꞌo̱these̱. Ne ma gi ꞌñengagihu̱: ꞌYo̱tꞌwa ha ma ha̱ihu̱ nꞌehe, ngu xta o̱he xka ꞌyo̱tnu̱ Nkapernaum.

24Ne bi ꞌñenö nꞌehe:

—Xa majöni di xiꞌahu̱, hinjoꞌo nꞌár mꞌe̱hni Jö da nhumañho hár ha̱ise̱.

25Di xiꞌahu̱ majöni, núꞌmu̱ mi ꞌbu̱ ar mꞌe̱hni Elia, himi kꞌatꞌa ya ꞌranxu har ha̱i Israel, geꞌmu̱ hinxki ꞌwö hñu nje̱ye̱ made, ne hagatho mi jar thuhu.

26Ha Jö himbi me̱hna ar Elia nda tꞌinga ha yá nguꞌu̱. Bi me̱hna ba ꞌwinga nꞌar ꞌranxu me Sarepta, getꞌu̱ ar hnini Sidon.

27Ne nuya pa mi ꞌbu̱ ar mꞌe̱hni Eliseo nꞌehe, himi kꞌatꞌa togo mi tsu̱ ar tsitꞌandoꞌyo har ha̱i Israel, ha hinto bi dixyu̱, ho̱nse̱ ar Naman mar me Nsiria.

28Nu mi ꞌyo̱xꞌu̱ nöꞌö mi mönga ar Hesu, gatho nuya jöꞌi xki mhuntsꞌa mbo har nijö xa bi mbo̱ yá kwe̱.

29Xa bi mꞌa̱ꞌu̱, bi gu̱ka ar Hesu har hnini, bi zixa har nengamaꞌye habu̱ mi huxa nunar hnininu̱, ne mi ne nda hyo̱tꞌu̱.

30Ha nunar Hesu bi thota madeda ya jöꞌi, ne bi ma.

Nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi

(Mr. 1:21‑28)

31Nepꞌu̱ ar Hesu bi ma Nkapernaum, nꞌar hnini har ha̱i Ngalilea, ne ha ya pa ntsa̱ya̱ mi uta ya jöꞌi.

32Ne gatho nuya jöꞌi xa mi ꞌyo̱tho tengu ár ntꞌuti, ngetho mi ñö ngu nöꞌö togo pe̱ꞌsa ar tsꞌe̱di.

33Ka mi ꞌbu̱hnu̱ har nijö nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi. Nꞌa mbi hye̱xta nꞌar mhafi, ne bi ꞌñenö:

34—Te gi hongwa. Hye̱gagihe, Hesu me Nasare. Hage xka e gi hwatkagihe. Di pödi togoꞌi, ár hoga Tꞌu̱ꞌi Jö.

35Ar Hesu bi zu̱ ar tsꞌondöhi, ne bi ꞌñembabi:

—Kotꞌa ri ne, po̱ni hye̱ nunar ñꞌo̱ho̱nu̱.

Nuꞌmú̱ ar tsꞌondöhi bi fo̱ma ar ñꞌo̱ho̱ madeda habu̱ mi ꞌba̱ꞌu̱, bi hye̱gi ne hinte bi japi.

36Ne gathoyu̱ xa bi zu, ne mi enga nꞌa ngu nꞌa:

—Tema mhö mönu̱. Ho̱nse̱ da ꞌbe̱pabi ya tsꞌondöhi da bo̱ni, ne nuyu̱ o̱te.

37Ne gatho har ha̱iꞌö ne ár nthetꞌi bi nu̱nga ár ꞌbede ar Hesu.

Ar Hesu bi o̱thebi ár to ar Simu Pedro

(Mt. 8:14‑15; Mr. 1:29‑31)

38Nepꞌu̱ mba po̱nga ar Hesu har nijö, bi ma hár ngu ar Simu. Ne ár to xa mi the̱ ar mpatꞌi. Ne bi tꞌa̱pabi ar Hesu nda nu.

39Ne nunu̱ bi ñꞌani habu̱ mi ꞌbe̱nga ar da̱thi, ne bi xipa ar mpatꞌi nda bo̱ni. Ne nunar mpatꞌi dama bi hye̱gi, ne nunar ꞌbe̱hñönu̱ bi nangi bi umba te nda ziꞌu̱.

Ar Hesu bi o̱the nze̱ ya da̱thi mi yu̱ ar hyadi

(Mt. 8:16‑17; Mr. 1:32‑34)

40Núꞌmu̱ mi yu̱ ar hyadi, gatho nuꞌu̱ tsa̱ntꞌö ar hñeni mi thogi, mi tsꞌixa habu̱ mi ꞌbu̱ ar Hesu nda hñuꞌspa ár ꞌye̱ nꞌa ngu nꞌa, ne gatho mi o̱the.

41Ne nze̱ye̱ ya da̱thi nuꞌu̱ mi nthe̱xkwi ya tsꞌondöhi mi e̱mbabi, ne nu nda bo̱ñꞌu̱, mi mafi mi enö:

—Go geꞌe ár Tꞌu̱ Jö.

Ha nunar Hesu mi tsu̱i, ne himi he̱gi nda ñö, ngetho nuyu̱ mi pödi go mi gehnu̱ ar Kristo.

Ar Hesu bi ñꞌo xo̱ge har ha̱i Ngalilea mi mönga ar hoga mhö

(Mr. 1:35‑39)

42Ár hyaxꞌö nꞌitho ar Hesu bi bo̱nga har hnini, bi ma ha nꞌar ha̱i habu̱ hinto mi ꞌbu̱i. Ha nuya jöꞌi xa bi ñꞌo bi hyoni, ne mi zo̱nga habu̱ mi ꞌyoꞌö, mi tsömi himi ne nda hye̱gi nda ma.

43Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Mahyoni ga ma maꞌra ya hnini, ga mönga ar hoga mhö no̱nga ár tsꞌu̱tꞌwi Jö, ngetho gehnu̱ xpa ꞌbe̱nkagi ga e ga möngaꞌö.

44Ne mi ꞌyo xo̱ge Ngalilea, mi zo ya jöꞌi ha yá nijö.