Search form

AR LUKA 7

Ar Hesu bi o̱thebi nꞌár ꞌbe̱go nꞌar ndöndogu me Nroma

(Mt. 8:5‑13)

1Mi wa ar Hesu bi zo ya jöꞌi, bi mengi bi yu̱tꞌa manꞌagi har hnini Nkapernaum.

2Ka mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar döndogu me Nroma, mi ꞌñe nꞌár ꞌbe̱go xa mi mödi, ne mi hñeni, xa mi ntsꞌe̱di, ꞌbu̱tho nda du.

3Nunar döndogu mi ꞌyo̱de mi nho̱nga ar Hesu, bi me̱hna ꞌra ya ndöxodyo, nda ꞌya̱pa ar möte nda e nda o̱thebi ár ꞌbe̱go.

4Ha nu mi zo̱ñꞌu̱ habu̱ mi ꞌbu̱ ar Hesu, xa bi ꞌya̱pa ar möte nda ma, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nunar döndogu ba pe̱nkagihe, di beñhe di ꞌñepabi gi fa̱tsꞌi.

5Ngetho mö ma jöꞌihu̱, go gese̱ bi mö nda thogagihe nꞌar nijö.

6Jange ar Hesu bi me̱wi. Ne núꞌmu̱ ma nda zo̱nga hár ngu ar döndogu, bi me̱hna ꞌra yá ñꞌohu̱ nda ꞌñembabi:

—Yo gi tu ri mu̱i, tsi Tata. Pengwatho, ngetho hindi ꞌñepkagi gi ku̱tꞌa ha ma ngu.

7Jange hinda ne da mase̱ ma nga tsiꞌaꞌi. Nöꞌö di a̱ꞌi, ho̱nse̱ gi mö ma ꞌbe̱go da ditsꞌi, nuga di ñꞌemu̱i da njapꞌu̱.

8Ngetho nuga ꞌbu̱ togo ꞌbe̱pkagi, ha di pe̱ꞌsa ya ndogu di ꞌbe̱pabi nꞌehe. Nuꞌmu̱ ga emba nꞌa: Di ma, da ma. Nuꞌmu̱ ga emba manꞌa: Ba ehe, da ehe. Ha nuꞌmu̱ ga emba ma ꞌbe̱go: ꞌYo̱tꞌa nunar ꞌbe̱finu̱, da ꞌyo̱tꞌe.

9Nu mi ꞌyo̱ ar Hesu njapꞌu̱, xa bi ꞌyo̱tho. Ne bi ñhanda habu̱ mi ꞌbu̱ ar mhuntsjöꞌi mi te̱ni, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Di xiꞌahu̱, hinxta tinga nꞌar me Israel di pe̱ꞌsa nꞌar jamfi ngu nunar ñꞌo̱ho̱nu̱.

10Ha nu mi menga nuꞌu̱ xki mꞌe̱hni hár ngu ar ndöndogu, bi hyandwa ár ꞌbe̱go xki ditsꞌi.

Ar Hesu bi koꞌspa ár te ár tꞌu̱ nꞌar ꞌranxu me Nain

11Mꞌe̱fa ar Hesu bi thogi bi ma manꞌar hnini ár thuhu Nain, mi ñꞌowi yá ma̱xte, ne nze̱ye̱ ya jöꞌi mi te̱ni.

12Núꞌmu̱ mi ꞌba̱i nda yu̱tꞌa har hnini, bi nthe̱wi mi po̱nga nꞌár mhuntsꞌi ya jöꞌi, ndi ma nda ꞌya̱ ár tꞌu̱ nꞌar ꞌranxu, ne ho̱nse̱nu̱ mi ꞌñehe.

13Ar tsi Hmu mi hyanda ar tsi ꞌbe̱hñö, xa bi hwëki ne bi ꞌñembabi:

—Yo gi zoni.

14Nepꞌu̱ bi watꞌa habu̱ mi paꞌu̱, ne bi hñuxa ár ꞌye̱ har xithe̱ habu̱ mi oxa nöꞌö xki du. Ha nuya mi mutsꞌi bi mꞌa̱i, ne ar Hesu bi ꞌñemba nöꞌö xki du:

—Tsꞌu̱ntꞌu̱, di xiꞌaꞌi gi nangi.

15Nuꞌmú̱ nöꞌö xki du bi nangi bi hñudi, ne bi ndu̱i bi ñö. Ne ar Hesu bi da̱twabi ár nönö.

16Ha nu mi hyanda njapꞌu̱ gatho ya jöꞌi, xa bi zu, ne bi ndu̱i bi nsunda Jö mi eñꞌu̱:

—Nꞌar döta mꞌe̱hni Jö xi zo̱kagihu̱. Jö xpa pe̱hni da ma̱xkagihu̱ ár hmöka hninigihu̱.

17Ne gatho har ha̱i Nhudea, ne gatho nuya hnini mi ꞌbu̱ hár nthetꞌi, bi zo yá gu nöꞌö xki ꞌyo̱tꞌa ar Hesu.

Ar Xuwa Xixthe bi me̱hna yoho yá ma̱xte ma ba kꞌöꞌsa ar Hesu

(Mt. 11:2‑19)

18Nuyá ma̱xte ar Xuwa Xixthe bi ma ba xipabi gatho nöꞌö xki thogi. Ne ar Xuwa bi zohna yoho,

19bi me̱hna ma nda ꞌya̱nga ar Hesu: Ha go geꞌe ár mꞌe̱hni Jö ma nda ehe, wa ga to̱ꞌmhe manꞌa.

20Nuꞌmú̱ yá mꞌe̱hni ar Xuwa bi ma ba kꞌöꞌsa ar Hesu, ne bi ꞌñembabi:

—Ar Xuwa Xixthe ba pe̱nje ga eñꞌahe: Ha go geꞌe ár mꞌe̱hni Jö ma nda ehe, wa ga to̱ꞌmhe manꞌa.

21Ha núꞌmu̱ mi zo̱nga yá ma̱xte ar Xuwa, ar Hesu mi o̱the nze̱ye̱ ya da̱thi, mi e̱nga ya tsꞌondöhi, ne mi o̱the nze̱ye̱ ya goda̱.

22Jange nöꞌö bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Di möhu̱ ne ba xipabihu̱ ar Xuwa nöꞌö xka jwadi xka hyanthu̱ ne xka ꞌyo̱hu̱. Xipabihu̱ nuya goda̱ xo yá da̱, nuya dowa ꞌyo, ha nuꞌu̱ tsu̱ ar tsitꞌandoꞌyo thitsꞌi. Nuya gogu o̱de, ne nuya xki du pengi da nte, ha nuya tsi hyoya xi nsipabi ar hoga mhö.

23Ne nza̱tho nöꞌö togo hinda u̱ ár mu̱i xi zo ár gu nöꞌö di pe̱fi.

24Ha nu mi menga yá ma̱xte ar Xuwa, ar Hesu bi ndu̱i bi no̱nga ar Xuwa, ne bi ꞌñemba ya jöꞌi:

—Togo ma ga hyanthu̱ har otꞌatꞌo̱ho̱. Hage ma ga hyanthu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi otho ár tsꞌe̱di, ngu nꞌar xithi mi hwönda ar ndöhi. Hinꞌö wainꞌö.

25Xiꞌmu̱ teme ga po̱ñhu̱ ma ga hyanthu̱. Hage nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi he ya dutu xi mhödi. Hinꞌö, ngetho nuꞌu̱ kö ya nza̱tho dutu ne pe̱ꞌsa gatho nöꞌö ne, ꞌbu̱ ha yá ngu ya ndöꞌu̱.

26Tema ga po̱ñhu̱ ga hyanthu̱ ꞌmu̱. Nꞌár mꞌe̱hni Jö. Hö, ne di xiꞌahu̱ hinge ho̱nse̱ nꞌár mꞌe̱hni Jö, pe̱ꞌsa manꞌar döta nsu.

27Gehnu̱ xki nho̱nga mamꞌe̱tꞌo har Tꞌofo habu̱ enö:

Nuga di pe̱hna ma mꞌe̱hni da mꞌe̱tꞌo,

da hyokꞌa ar ꞌñu.

28Nuga di xiꞌahu̱, hinxi mꞌu̱ manꞌár mꞌe̱hni Jö togo xi me̱ꞌsa ár nsu ngu ar Xuwa Xixthe. Ha nuꞌu̱ xi yu̱tꞌa hár tsꞌu̱tꞌwi Jö, mödi nheki hinte pe̱ꞌsa yá nsu, töpa ár nsu ar Xuwa.

29Gatho nuꞌu̱ ya jöꞌi mi o̱xa nöꞌö mi mönga ar Xuwa, ne nuꞌu̱ ya njotbojö bi hñömbár xixthe, mi da̱majöni xiñho gatho nöꞌö o̱tꞌa Jö.

30Ha nuya de̱ngaꞌbe̱pate ne ya bötꞌofo, himbi numañho, ne himbi hñönga nunar ñho mi ne nda ꞌyo̱tꞌwa Jö. Jange himbi neꞌu̱ nda xixthe ar Xuwa.

31Ne ar tsi Hmu bi ꞌñenö:

—Togo ga he̱kwabi nuya jöꞌi ꞌbu̱ nuya payu̱, ne togo di hñötsꞌi.

32Nuꞌu̱ di hñöxa ya bötsi hu har ta̱i ñꞌeni, ne matꞌa yá mibötsiwi, enö: Da hu̱xthe ma nthu̱zahe, ne hinga nehu̱. Da ntuhe ya thuhu dumu̱i, ne hinga nzoñhu̱.

33Jange nuꞌahu̱ di hñöxꞌahu̱ nuꞌu̱ ya bötsiꞌu̱, gi hanthu̱ gatho hingi ho. Ngetho ga hyanthu̱ bi zo̱ ar Xuwa, hinto mi ñungwi, hinto mi ntsixkwi, ne ngi emfu̱ mi pe̱ꞌsa ya tsꞌondöhi.

34Mꞌe̱fa bi zo̱ Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi, ñungwi ne ntsixkwi ya jöꞌi, gi emfu̱ xa tsu̱ ar tsꞌoꞌyo ne ar nti, ár ñꞌowi ya njotbojö ne ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki.

35Ha nöꞌö togo pe̱ꞌsa ar hoga mfödi, nhekitho ha yá hoga ꞌbe̱fi.

Ar Hesu mi ꞌbu̱ hár ngu nꞌar de̱ngaꞌbe̱pate ár thuhu ar Simu

36Nꞌar de̱ngaꞌbe̱pate bi zohna ar Hesu hár ngu nda ñungwi. Ne núꞌmu̱ mi zo̱ni bi yu̱tꞌa har ngu ne bi hñuxa har mexa.

37Mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar tsꞌoꞌbe̱hñö har hniniꞌö. Mi bödi xki zo̱hnu̱ ar Hesu hár ngu ar de̱ngaꞌbe̱pate nda ñunu̱, bi ma ba kꞌötsꞌi. Ne bi hñöxa nꞌar xito tꞌaxdo, mi po nꞌar ñu̱ni xa mi yu̱ni xiñho.

38Mi zo̱ni bi nda̱ndihmö hár wa ar Hesu, xa bi hñu ár mu̱i bi nzoni. Nuyá gida̱ mi nöꞌmi, mi xu̱kwa yá wa ar Hesu, ne mi ju̱ yá xtö mi thukwabi. Xa mi tsu̱spabi, ne mi koꞌspa nöꞌö ar hogañu̱ni mi hö.

39Nu mi hyanda ar de̱ngaꞌbe̱pate xki zohna ar Hesu hár ngu, mi ense̱ hár mfeni: Nuꞌmu̱ majöni ár mꞌe̱hni Jö nunar ñꞌo̱ho̱nu̱, di pöhmö tema ꞌbe̱hñö tha̱mba ár wa, ngetho nꞌar tsꞌoꞌbe̱hñö.

40Jange ar Hesu bi ꞌñembabi ar de̱ngaꞌbe̱pate:

—Ha gi o̱de Simu. Di ne ga xiꞌaꞌi nꞌar ꞌbede.

Ar Simu bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Xikagi, ma tsi Utateꞌi.

41Ne bi ꞌñenga ar Hesu:

—Nꞌagi yoho ya ñꞌo̱ho̱ mi tupa nꞌar hmibojö. Nꞌa mi tu ku̱tꞌanthebe ya tꞌaxbojö, ha nöꞌö manꞌa mi tu madenthebe.

42Ha nuꞌu̱ himi tsa̱ nda gutꞌwa ár bojö nöꞌö togo xki hmipabi. Jange nöꞌö ar hmibojö, bi pumbabi yá tha̱i. Xikagipya, nuya yoho ya ñꞌo̱ho̱yu̱ bi mpumbabi yá tha̱i, togo mi tsitꞌa ár mu̱i mi mö togo xki hmi ar bojö.

43Nuꞌmú̱ ar Simu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Za di enga nöꞌö ar ñꞌo̱ho̱ mi tu nze̱ye̱.

Ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Hö, xka thödi xiñho.

44Nepꞌu̱ bi ñhanda habu̱ mi ꞌbu̱ ar ꞌbe̱hñö, ne bi ꞌñembabi ar Simu:

—Nu nda tso̱kwa ri ngu, hinxka ꞌrakatsꞌu̱ ar dehe ga xu̱ka ma wa. Ha ndimhö, nunar ꞌbe̱hñönu̱, xi nöꞌma yá gida̱ xi xu̱ga ma wa, ne xi gu̱ yá xtö xi duki.

45Nuꞌge hinxka tsu̱ski ngu ma ntꞌumbihu̱. Ha nunar ꞌbe̱hñönu̱, ja nda ku̱tꞌatho, hingi tsa̱ya̱ tsu̱ska ma wa.

46Nuꞌge hinga koꞌska ar nziki ma ñö, ha nunar tsi ꞌbe̱hñönu̱ xi goska ma wa nꞌar hogañu̱ni.

47Jange di xiꞌaꞌipya, nunar ꞌbe̱hñönu̱ xi mpumbabi gatho yá tsꞌoki, mödi nze̱ye̱ xki ꞌyo̱tꞌe, jange xa ja nze̱ye̱ ár mhöte. Ha nöꞌö hingi nze̱ye̱ ár tsꞌoki xi mpumbabi, hingi nze̱ ár mhöte.

48Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabi ar ꞌbe̱hñö:

—Xta pumpꞌaꞌi gatho ri tsꞌoki.

49Ha gatho nuꞌu̱ maꞌra ya jöꞌi mi huhwinu̱ har mexa, bi ndu̱i bi bense̱ ha yá mfeni, ne mi eñꞌu̱:

—Togopyanu̱, pumba yá tsꞌoki ya jöꞌi.

50Ha nu ar Hesu bi ꞌñembabi ar ꞌbe̱hñö:

—Gi ñꞌemu̱i, jange xka mpo̱ho̱, ha nupya di ma ter entho.