Search form

AR MARKO 11

Ar Hesu bi yu̱tꞌa Herusalen ngu nꞌar ndö mi tho̱ꞌmi

(Mt. 21:1‑11; Lk. 19:28‑40; Jn. 12:12‑19)

1Núꞌmu̱ mi ꞌbu̱tho nda zo̱nga har hnini Herusalen, mi paꞌu̱ getꞌu̱ ha ya tꞌu̱lo hnini Betfage ne Betania, mi ku̱xa har tꞌo̱ho̱ Njömdo̱ni. Ne ar Hesu bi me̱hna yoho yá ma̱xte,

2ne bi ꞌñembabi:

—Di möhu̱ har tꞌu̱lo hnini gi hanthu̱ ꞌbu̱hnu̱, ne nu xki tso̱ñhu̱, ma gi tiñhu̱ nꞌar tsi tꞌu̱lo nꞌo̱ge di thötꞌi hinto xi nto̱ge. Gi xothu̱ ne gi tsihu̱ injawa.

3Ha nuꞌmu̱ togo da ꞌñeñꞌahu̱: Yoꞌö gi pe̱hu̱ njapꞌu̱, ꞌñemfu̱: Ar tsi Hmu honi, ne mꞌe̱fa da mengi da kosꞌa manꞌagi.

4Bi maꞌu̱ ne bi dinga nꞌar tsi nꞌo̱ge mi thötꞌa hár goxthi nꞌar ngu mi ꞌbu̱ta hár ñöni ar ꞌñu, ne bi xotꞌu̱.

5Ne ꞌra nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ bi ꞌñembabi:

—Te gi pe̱hu̱ gi xothu̱ nunar tsi nꞌo̱ge.

6Nuya ma̱xte bi ꞌñemba ngu xki xipabi ar Hesu, ne bi hye̱ꞌu̱.

7Ne ba tsꞌimpa ar tsi tꞌu̱lo nꞌo̱ge ar Hesu, ne bi göꞌspa yá pa̱tꞌiꞌu̱, ne bi nto̱ꞌö.

8Ne nze̱ye̱ mi xi yá pa̱tꞌi har ꞌñu, ha maꞌra mi tokwa ya xiza ne mi po̱kwa habu̱ nda thogi.

9Nuꞌu̱ mi ꞌbe̱tꞌo ne nuꞌu̱ mi ꞌbe̱fa mi maꞌu̱ ne mi enö:

—Xa nsunda Jö. Dá jöpa Jö ár mꞌe̱hni.

10Dá jöpa Jö ár tsꞌu̱tꞌwi ma palehu̱ ar Dabi xi ꞌñepꞌu̱. Nsunda Jö bi ꞌbu̱ mhetsꞌi.

11Ne bi yu̱tꞌa ar Hesu núnu̱ Herusalen ne har dönganijö. Ne mi wadi bi hyanda gatho ár nthetꞌi, bi menga Betania bi me̱wi yá ma̱xte, ngetho mi fu̱di nda nxui.

Ar ꞌba̱iꞌiuxi bi tsꞌu̱i

(Mt. 21:18‑19)

12Nu ár hyaxꞌö mi bo̱ñꞌu̱ har hnini Betania, ar Hesu bi ntunthu.

13Bi hyanda yapꞌu̱ nꞌar ꞌba̱iꞌiuxi xa mi heda yá xi, bi ma ba kꞌöni, xömhö nda dinga te nda zi. Núꞌmu̱ mi zo̱ni hinte bi dini ngetho himyá pa ya iuxi.

14Nuꞌmú̱ bi ꞌñemba ar ꞌba̱iꞌiuxi:

—Hinto manꞌa da zimpꞌa ri sofo.

Ne nuyá ma̱xte bi ꞌyo̱ tema xki mö.

Ar Hesu bi pꞌaxtꞌa ar dönganijö

(Mt. 21:12‑17; Lk. 19:45‑48; Jn. 2:13‑22)

15Ba eꞌu̱ Herusalen ꞌmu̱, ne mi yu̱tꞌa ar Hesu hár thi ar dönganijö, bi mu̱di bi ꞌye̱nga nuꞌu̱ togo mi mpa̱ ne mi nta̱i. Ne bi pu̱spa yá mexa ya pa̱tbojö, ne yá nthutsꞌi nuꞌu̱ mi pa̱ ya domtxu.

16Ne hinto mi he̱gi nda naꞌsa ar nijö te mi mutsꞌi.

17Ne mi utwabi njawa:

—Ha hinxka nehu̱ habu̱ enö: Ma ngu nꞌar ngu habu̱ da matꞌa Jö gatho ya hnini ꞌbu̱ har nxidi ar ximha̱i. Ha nuꞌahu̱ xka jafu̱ ngu nꞌar oki habu̱ ñꞌönga ya bë.

18Ne bi ꞌyo̱ nuya bötꞌofo ne nuya ndömöjö, mi honga hanja nda hyohmö. Himi tsa̱ te nda japꞌu̱, mi tsu ya jöꞌi, ngetho xa mi numañhoꞌu̱ ár ntꞌuti mi udi.

19Ha mi nxui ar Hesu bi zohnu̱ ar hnini, bi ma.

Ar ꞌba̱iꞌiuxi xki tsꞌu̱i bi ꞌyotꞌi

(Mt. 21:18‑22)

20Ne mi thohnu̱ manꞌagi ár hyaxꞌö, bi hyantꞌu̱ xki ꞌyotꞌa ar iuxi xo̱ge ár ꞌba̱i ne yá ꞌyu̱.

21Nuꞌmú̱ ar Pedro bi beni, ne bi ꞌñembabi:

—Utate, ndi nunar ꞌba̱iꞌiuxi ga tsu̱i, bi ꞌyotꞌi.

22Bi dö ar Hesu ne bi ꞌñembabi:

—Ñꞌemu̱ihu̱ Jö.

23Ngetho majöni di xiꞌahu̱, nöꞌö togo da xipa nunar tꞌo̱ho̱nu̱: ꞌBa̱i di ma ba tso har ñho̱nthe, ne hindi yomi, ne ka̱xmbeni da njapꞌu̱, ma da thogi nöꞌö xi beni.

24Jange di xiꞌahu̱, gatho nöꞌö gi ꞌya̱fu̱ Jö, ka̱xmbenihu̱ ma gi hñöñhu̱.

25Ne núꞌmu̱ gi a̱fu̱ Jö, pumbabihu̱ maꞌra nuꞌmu̱ ja te gi tsa̱mañꞌu̱hu̱, ne njapꞌu̱ ri Dadahu̱ bi ꞌbu̱ mhetsꞌi da pumpꞌaꞌihu̱ ri tsꞌokihu̱ nꞌehe.

26Ngetho nuꞌmu̱ hingi pumbabihu̱ maꞌra, ri Dadahu̱ bi ꞌbu̱ mhetsꞌi hinda pumpꞌaꞌihu̱ ri tsꞌokihu̱ nꞌehe.

Ar Hesu bi tꞌa̱mbabi togo mi hömpa ár tsꞌe̱di

(Mt. 21:23‑27; Lk. 20:1‑8)

27Ba penkꞌu̱ manꞌagi har hnini Herusalen, ne nu mi ꞌyo har dönganijö, ba e bi zu̱ ya ndömöjö, ya bötꞌofo ne ya dönziandö,

28ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Togo gi hömpa ár tsꞌe̱di, ne togo xpa pe̱ñꞌaꞌi gi ꞌyo̱tꞌa nöꞌö gi pe̱fi.

29Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ma ga a̱ñꞌahu̱ nꞌar ntꞌa̱ni nꞌehe. Nuꞌmu̱ gi thöhu̱, ma ga xiꞌahu̱ togo di hömpa ár tsꞌe̱di ga o̱tꞌa nöꞌö di pe̱fi.

30Nunár xixthe ar Xuwa, ha xki ꞌñe mhetsꞌi, wa xki me̱hnatho ya jöꞌi. Xikagihu̱.

31Nuꞌu̱ mi ñöse̱ mi eñꞌu̱:

—Nuꞌmu̱ ga xifu̱ ndi ꞌñe mhetsꞌi, ma da ꞌñengagihu̱ ꞌmu̱: Yoꞌö hinga ñꞌemu̱ibihu̱.

32Ha nuꞌmu̱ ga eñhu̱ xki me̱hnatho ya jöꞌi, ma da mbo̱ yá kwe̱yu̱.

Mi tsu ya jöꞌi, ngetho mi nuꞌu̱ ar Xuwa ngu ár mꞌe̱hni Jö.

33Jange bi döꞌu̱ ne bi ꞌñembabi ar Hesu:

—Hindi pöhe.

Nuꞌmú̱ bi döꞌö ne bi ꞌñembabiꞌu̱ nꞌehe:

—Njapꞌu̱ nuga hinga xiꞌahu̱ togo xpa pe̱nkagi ga o̱tꞌa nöꞌö di pe̱fi.