Search form

AR MARKO 13

Ar Hesu bi mö nda nhwata ar dönganijö

(Mt. 24:1‑2; Lk. 21:5‑6)

1Mi bo̱nga ar Hesu har dönganijö, nꞌa nuyá ma̱xte bi ꞌñembabi:

—Utate, ndi, tengu ár nza̱tho ya do ne ár ñhetsꞌi yá jödo ar nijö.

2Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Ha gi handa nuya döta jödoyu̱. Gatho ma da thextꞌi, hinda ma da go nꞌar do mañör midowi.

Ya ntꞌudi di ꞌbe̱tꞌo ne ka da e ar ngötsꞌi

(Mt. 24:3‑28; Lk. 21:7‑24; 17:22‑24)

3Mi zo̱nga ar Hesu har tꞌo̱ho̱ Njömdo̱ni, bi hñudi mi ñhandwi ar dönganijö. Ha nu ar Pedro, ar Hakobo, ar Xuwa, ne ar Andre bi ꞌya̱mbase̱:

4—Xikagihe, hamꞌu̱ ma da tho gathoyu̱. Tema ntꞌudi ma da nheki, ne da födi ꞌba̱pꞌu̱tho da göxa gathoyu̱.

5Ar Hesu bi dötwabiꞌu̱ ne bi ꞌñembabi:

—Jamasuhu̱, yo ma gi ñhe̱hu̱ to da kaꞌahu̱.

6Ngetho ma da e nze̱ye̱ togo da gu̱mka ma thuhu da ꞌñenö: Nuga go dar Kristo. Ne njapꞌu̱ da ka nze̱ye̱ ya jöꞌi.

7Ha núꞌmu̱ xki ꞌyo̱hu̱ habu̱ gatho di ja ya tuhni, ne maꞌra ma da ndu̱i, yo gi tu ri mu̱ihu̱. Ngetho mahyoni da tho njapꞌu̱, mödi hinxi zo̱ta ár ngötsꞌi ar ximha̱i.

8Ngetho ya hnini ma da ntukwi yá mihniniwi, ya ndö ma da ntunkwi yá mindöwi. Ne xa hagatho ma da nhwönga ar ha̱i, ne ma da nja ar thuhu, ne ya jöꞌi xa di mu̱xmatho. Ho̱nse̱ ár ndu̱inu̱ ya u̱gi xi ꞌñepꞌu̱.

9Ha ntsunse̱hu̱, ngetho ma da tsꞌixꞌahu̱ ha ya tsꞌu̱tꞌwi, ne da mfe̱nzaꞌihu̱ ha yá nijö ya xodyo. Ma da mꞌa̱pꞌahu̱ ha ya tsꞌu̱tꞌwi ne ya ndö ngetho gi te̱ngagihu̱, njapꞌu̱ da tsa̱ gi da̱thu̱ majöni xka pökagihu̱.

10Ne mahyoni mꞌe̱tꞌo da mhönga ar hoga mhö ha gatho ya ha̱i jawa har ximha̱i, ne ka da e ar ngötsꞌi.

11Ha nuꞌahu̱, nu xta tsꞌixꞌahu̱ ma da nda̱tꞌahu̱ ha ya ndö, yo gi tu ri mu̱ihu̱ tema gi möñhu̱, ne hingi hyoñhu̱ tema gi thöhu̱. Geꞌmu̱ ma da tꞌaꞌahu̱ tema gi möñhu̱, ngetho hingo geꞌahu̱ togo gi ñöhu̱, go ñö ár Hñö Jö ꞌbu̱ ha ri mu̱ihu̱.

12Nuya njödö ma da da̱se̱ ár jödö da tho. Ne nuya dada ma da da̱se̱ yá bötsi, ha nuya bötsi ma da gu̱ yá dada da hyo.

13Ne gatho ma da u̱tsaꞌihu̱ ngetho gi te̱ngagihu̱. Nöꞌö da ze̱tatho, da do̱ꞌmi da göxa xo̱ge nuya thogiyu̱, go ma da mpo̱ꞌö.

14Ha núꞌmu̱ xki hyanthu̱ ar tsꞌoki xi ntsꞌotho di ꞌbu̱ habu̱ hingi ho da mꞌu̱i, ngu bi ꞌyotꞌa ar mꞌe̱hni Dañe (nöꞌö togo nehe, dá bödi xiñho teme ne da mö), nuꞌu̱ togo gi ꞌbu̱hu̱nu̱ Nhudea, di ma ba ñꞌöñhu̱ ha ya tꞌo̱ho̱.

15Nuꞌu̱ togo gi to̱hu̱ mañö ar ngu, yo ma gi ku̱thu̱ te gi ju̱ju̱. Nixtꞌi di möhu̱.

16Ha nuꞌu̱ togo gi ꞌyohu̱ har ꞌbatha, yo ma gi penju̱ gi ju̱ju̱ ri pa̱tꞌihu̱.

17Hwëkate nuꞌu̱ ya ꞌbe̱hñö di ñꞌu̱, ne nuꞌu̱ di tsi yá bötsi di tsu̱da nuya paꞌu̱.

18ꞌYa̱pabihu̱ Jö, nunar pa gi nixtꞌihu̱, hinda da̱tꞌa ya pa xi ntse̱.

19Ngetho nuya paꞌu̱ xa ma da nja ya thogi ngu hinxka hyanthu̱ manꞌa, núꞌmu̱ Jö bi hyoka ar ximha̱i, ne xta thogi hinda ma da nja manꞌa nguꞌö.

20Ha nuꞌmu̱ ar tsi Dada hinda japi da göxa nuya paꞌu̱, hinto ma da bonkꞌmu̱. Ma da jösꞌö, ngetho ma da ma̱xa togo xi hwañꞌö.

21Jange nuꞌmu̱ da tꞌeñꞌahu̱: Ndi, ka bi ꞌbu̱kwa ar Kristo, wa da tꞌeñꞌahu̱: Ndi, bi ꞌbu̱hnu̱, yo ma gi jafu̱masu.

22Ngetho ma da nja ya kate Kristo ne ya kate mꞌe̱hni. Ne ma da ꞌyo̱tꞌa ya döta ntꞌudi da hya̱tꞌa ya jöꞌi, ne nuꞌmu̱ da tsa̱hmö, da hya̱tꞌa nuꞌu̱ xi hwahna ar tsi Dada.

23Ha nuꞌahu̱, zo̱tꞌa xiñho ri da̱hu̱, ngetho xta xiꞌahu̱ nöꞌö ma da thogi.

Ár ñoꞌgi ꞌñehe Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi

(Mt. 24:29‑35, 42‑44; Lk. 21:25‑36)

24Núꞌmu̱ xta göxa nuya paꞌu̱ ñꞌu̱tho, ar hyadi ma da mꞌe̱xui, ha nunar zönö hinda ma da unga ár hyatsꞌi.

25Ne nuya tso̱ ma da hyo̱i, ha nuya tsꞌe̱di bi ꞌbu̱ mhetsꞌi ma da nhwötꞌi.

26Ne ma gi hyanthu̱ ꞌmu̱ Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi, ma da nheki di e ha ya gui, di hö nꞌar döta tsꞌe̱di ne nꞌar döta nsunda.

27Ne ma da me̱hna yá e̱nxe̱ ꞌmu̱, da muspa gatho nuꞌu̱ togo xi hwañꞌö xo̱ge hár nxidi ar ximha̱i, ne habu̱ di göxa mhetsꞌi.

28Hyanthu̱ ar ꞌba̱iꞌiuxi ne beñhu̱ tema utkagihu̱: Núꞌmu̱ po̱xa yá nꞌogi ne kꞌontsꞌa yá xi, gi pöhu̱ ꞌba̱pꞌu̱tho ar pahyadi.

29Njapꞌu̱ nuꞌahu̱ nꞌehe, nu xki hyanthu̱ da tho gatho nuya thogiyu̱, pöhu̱, ꞌba̱pꞌu̱tho da göxa xo̱ge.

30Xa majöni di xiꞌahu̱, hinda theta nuya jöꞌi ꞌbu̱ nuya payu̱, ne xi wadi xi tho gatho nuya thogiyu̱.

31Mödi da mꞌe̱di ar mhetsꞌi ne ar ximha̱i, nuya mhö xta mönga, hinda ma da mꞌe̱di.

32Nor pa hamꞌu̱ ma da göxa xo̱ge hinto pödi. Nuya e̱nxe̱ bi ꞌbu̱ mhetsꞌi hingi pöhmö nꞌehe, ne ár Tꞌu̱ Jö hingi pödi, ho̱nse̱ ar Dada go pöꞌö.

33Zo̱thu̱ ri da̱hu̱, ndo̱ꞌmhu̱ ne ꞌya̱fu̱ Jö, ngetho hingi pöhu̱ hamꞌu̱ da zo̱ ar ngötsꞌi.

34Ñhe̱hwi nꞌar ñꞌo̱ho̱ bi ma yapꞌu̱, bi zo ár ngu ne bi umba ar tsꞌe̱di nuyá ꞌbe̱go. Bi zokwa yá ꞌbe̱fi nꞌa ngu nꞌa, ne ar sugoxthi bi xipabi hinge nda ñꞌöhö.

35Jange ndo̱ꞌmhu̱, ngetho hingi pöhu̱ tema xe̱nimpa da epꞌu̱ togo ár me̱ti ar ngu, wa xta nde, made nxui, hár mhafi ar boxi, wa xta hatsꞌi.

36Nuꞌmu̱ nꞌa nda epꞌu̱tho, hinda diñꞌahu̱ gi öthu̱ hingi to̱ꞌmhu̱.

37Ne nöꞌö di xiꞌahu̱, getꞌö di xipabi gatho: Ndo̱ꞌmhu̱.