Search form

AR MARKO 16

Ar Hesu bi mengi bi nte

(Mt. 28:1‑10; Lk. 24:1‑12; Jn. 20:1‑10)

1Nu mi tho ar pa ntsa̱ya̱, ar Maria me Magdala, ar Maria ár nönö ar Hakobo, ne ar Salome, bi da̱nga ya hogañu̱ni ma nda goꞌspa ár ndoꞌyo ar Hesu.

2Ne ár hyaxꞌö ra nꞌitho ár ndu̱i ar hñöto, ba eꞌu̱ har tꞌa̱gi, mi kꞌontsꞌa ar hyadi.

3Nu mi ꞌyo har ꞌñu, mi ense̱ꞌu̱ nꞌa ngu nꞌa:

—Xipya, togo da hñögagihu̱tsꞌu̱ ar do kotꞌa ar tꞌa̱gi.

4Ne mi hyantꞌu̱, bi nuꞌu̱ xki thöka ar do. Nunar donu̱ xa mar döta.

5Ne nu mi yu̱tꞌu̱ har tꞌa̱gi, bi hyantꞌu̱ mi huhnu̱ har ñꞌe̱i nꞌar bötsi, mi he nꞌar tꞌaxhe mi ju̱tꞌatho. Ne xa bi zuꞌu̱.

6Ne nunu̱ bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Yo gi ntsuhu̱. Gi hoñhu̱ ar Hesu me Nasare nöꞌö togo bi tsꞌu̱ta har pontꞌi. Bi mengi bi nte. Ndi, hyanthu̱ habu̱ bi ꞌbe̱gi, hinte jawa.

7Jange di möhu̱ ba xipabihu̱ yá ma̱xte ne ar Pedro: Bi mꞌe̱tꞌo di ma Ngalilea, ja gi hyanthu̱nu̱ ngu bi xiꞌahu̱.

8Ne xa bi nixtꞌi bi maꞌu̱, ngetho xa xki zo ar mbidi yá mu̱i. Ne hinto mi ñöwiꞌu̱, ngetho xa mi ntsu.

Ar Hesu bi ñꞌudi nda hyanda ar Maria me Magdala

(Jn. 20:11‑18)

9Nu mi mengi bi nte ar Hesu nꞌitho har ꞌbe̱tꞌo mpa ar hñöto, bi ñꞌudi bi hyanda mꞌe̱tꞌo ar Maria me Magdala, togo xki ꞌye̱mba yoto ya tsꞌondöhi.

10Nunar ꞌbe̱hñönu̱ bi ma ba kꞌönga nuꞌu̱ mi ñꞌowi ar Hesu. Nuyu̱ xa mi tu yá mu̱i mi zoñꞌu̱, ne nunar ꞌbe̱hñö bi xipabi xki hyantꞌö.

11Nu mi ꞌyo̱ꞌu̱ mi tetho ne xki hyantꞌö, himbi ñꞌemu̱i.

Ar Hesu bi ñꞌudi bi hyanda yoho nuya mi te̱ni

(Lk. 24:13‑35)

12Mꞌe̱fa bi ñꞌudi nꞌañꞌo, bi hyanda ma yoho nuya mi te̱ni, mi ꞌyo ar ꞌñu ndi ma har ꞌbatha.

13Nuyu̱ nꞌehe bi ma ba xipa nuꞌu̱ maꞌra. Njapꞌu̱tho himbi ñꞌemu̱ibi.

Ar Hesu bi me̱hna yá mpo̱te

(Mt. 28:16‑20; Lk. 24:36‑49; Jn. 20:19‑23)

14Mꞌe̱fa bi ñꞌudi bi hyanda nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamanꞌa yá ma̱xte, mi huꞌu̱ har mexa. Ne bi zu̱ꞌu̱ yoꞌö himi ñꞌemu̱i, ne xa mar me yá ñö, ngetho hinxki ñꞌemu̱i nuꞌu̱ togo xki hyandi xki mengi xki nte.

15Ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Di möhu̱ xo̱ge ár nxidi ar ximha̱i, ne xipabihu̱ gatho ya jöꞌi ar hoga mhö.

16Nöꞌö togo da ñꞌemu̱i ne da nxixthe, ma da mpo̱ho̱. Ha nöꞌö togo hinda ñꞌemu̱i, ma da tꞌe̱ntꞌi da hñömba ár mfe̱i Jö.

17Ne nuya ntꞌudiyu̱ ma da ꞌyo̱tꞌa nuꞌu̱ togo da ñꞌemu̱i: Po̱tka ma thuhu ma da ꞌye̱nga ya tsꞌondöhi, ma da ñö ya ꞌraꞌyo mhö,

18ma da mita ya kꞌeñö, ne nuꞌmu̱ da zi nꞌar ꞌñethi hote, hinte da japabi, da hñuxa yá ꞌye̱ ha ya da̱thi ne da ditsꞌi.

Ar Hesu bi nju̱tsꞌi bi tsꞌixa mhetsꞌi

(Lk. 24:50‑53)

19Mi wadi bi zo yá ma̱xte, ar tsi Hmu bi nju̱tsꞌi bi tsꞌixa mhetsꞌi, ne bi hñuxa hár ñꞌe̱i Jö.

20Ne nuyu̱ bi bo̱ni hagatho, ma ba mönga ar hoga mhö. Ne ar tsi Hmu mi fa̱tsꞌi, ne mi umba ár tsꞌe̱di ár mhö ha ya ntꞌudi mi o̱tꞌu̱. Dá njapꞌu̱.