Search form

AR MARKO 2

Ar Hesu bi o̱the nꞌar da̱thi xki nza ár ndoꞌyo

(Mt. 9:1‑8; Lk. 5:17‑26)

1Xki tho ꞌra ya tsi pa, ne ar Hesu bi yu̱tꞌa manꞌagi har hnini Nkapernaum, ne bi födi mi ꞌbu̱hnu̱ har ngu.

2Ne dama bi watꞌa nze̱ye̱ ya jöꞌi. Himi tsu̱di nda yu̱tꞌa har ngu, mödi nda mꞌa̱ta har goxthi, ne nunu̱ mi xipabi ar hoga mhö.

3Nuꞌmú̱ ba e ꞌra ya ñꞌo̱ho̱ mi honi, mi tsi nꞌar ñꞌo̱ho̱ xki nza ár ndoꞌyo, mi nju̱nga goho mi mutsꞌi.

4Nuya jöꞌi xa mi nze̱ye̱, himi tsa̱ nda yu̱tꞌi. Jange bi xosꞌu̱ nꞌa xe̱ni ár mꞌetꞌe ar ngu, ne ka bi göꞌmnu̱ har oki nunar fidi mi oxa ar ñꞌo̱ho̱ xki nza ár ndoꞌyo.

5Ar Hesu mi hyandwa yá jamfi nuꞌu̱ togo mi tsihi, bi ꞌñemba ar ñꞌo̱ho̱ xki nza ár ndoꞌyo:

—Ndada, xi mpumpꞌa ri tsꞌoki.

6Mi ꞌbu̱hnu̱ ꞌra ya bötꞌofo, mi ꞌyo̱xa njapꞌu̱ mi ense̱ ha yá mfeni:

7Yoꞌö ñö njapꞌu̱nu̱. Tsꞌokwa Jö. Hinjoꞌo manꞌa tsa̱ da pungya tsꞌoki, ho̱nse̱ Jö.

8Ar Hesu mi pötwatho yá mfeni ne te gatho mi beñꞌu̱, jange bi ꞌñembabi:

—Yoꞌö te gatho gi benthu̱ ha ri mfenihu̱.

9Temar ñhembi ga embabi nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ xi nza ár ndoꞌyo: Xi mpumpꞌa ri tsꞌoki, wa ga embabi: Nangi, ju̱xa ri fidi, di ma.

10Pöhu̱pya, Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi pe̱ꞌskwa ar tsꞌe̱di har ximha̱i da pungya tsꞌoki, nuhu̱ teme ma ga pe̱fi.

Ne bi ꞌñemba nöꞌö togo xki nza ár ndoꞌyo:

11—Nuꞌge di xiꞌaꞌi: Nangi, ju̱xa ri fidi, di ma ri ngu.

12Nuꞌmú̱ nöꞌö dama bi gu̱xa ár fidi, bi thota madeda ya jöꞌi bi ma. Gatho xa mi ꞌyo̱tho mi nsundabi Jö mi eñꞌu̱:

—Hiñhamꞌu̱ xta hanthu̱ nꞌar ntꞌudi njanu̱.

Ar Hesu bi zo ar Lebi nda de̱ni

(Mt. 9:9‑13; Lk. 5:27‑32)

13Mꞌe̱fa ar Hesu bi mengi bi ma har ñönthe, ha nuya jöꞌi mi e nda zu̱di, ne nöꞌö mi uti.

14Núꞌmu̱ mi thohnu̱, bi hyanda ar Lebi ár tꞌu̱ ar Alfeo, mi huxnu̱ habu̱ mi njutꞌa ar bojö mi jotꞌa ya ndö, ne bi ꞌñembabi:

—Ba ehe te̱ngagi.

Ha nöꞌö bi nangi bi de̱ni.

15Mꞌe̱fa ar Hesu bi ma hár ngu ne bi hñu har mexa. Bi watꞌa nze̱ye̱ ya njotbojö ne ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki, mi huhwi ar Hesu mahye̱giwi yá ma̱xte, ngetho mi ja nze̱ye̱ togo xki de̱ni.

16Ha nuya bötꞌofo ne ya de̱ngaꞌbe̱pate, mi hyandi mi ñungwi ya njotbojö ne ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki, bi ꞌñemba yá ma̱xte:

—Tema di bo̱mpyanu̱, ñungwi ya njotbojö ne ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki.

17Ar Hesu mi ꞌyo̱ njapꞌu̱, bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌu̱ ꞌyomañho hingi honga togo da o̱the, ha nuꞌu̱ hñeni hö, hoñꞌu̱. Hinxta e ga zo ya hogajöꞌi, xta e ga zo ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki da ꞌyo̱tꞌwa yá ntso̱ꞌmi.

Ar Hesu bi tꞌa̱mba ar bëhë

(Mt. 9:14‑17; Lk. 5:33‑39)

18Nuyá ma̱xte ar Xuwa Xixthe ne yá ma̱xte ya de̱ngaꞌbe̱pate, xki nzöi mi bëꞌu̱. Jange nꞌagi ba e ꞌra, bi ꞌya̱mba ar Hesu:

—Yoꞌö yá ma̱xte ar Xuwa Xixthe ne yá ma̱xte ya de̱ngaꞌbe̱pate bëhë, ha nuya ri ma̱xte hingi bëhyu̱.

19Ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Hage tsa̱ da bë nuꞌu̱ togo xi tsꞌohna ha nꞌar ngo ne huhwi nöꞌö togo xi nthöti. Hingi tsa̱ da bëhyu̱, ngetho ꞌbu̱hwi togo xi nthöti.

20Xta zo̱hmö ya pa da tsꞌimbabi; nuꞌmú̱ hö, xi inda nehmö, da bëhyu̱.

21Hinjoꞌo togo ju̱ nꞌar ꞌraꞌyo mꞌo̱tꞌe po̱ta nꞌar ze̱ dutu. Ngetho nu xta yu̱tꞌa ar ꞌraꞌyo mꞌo̱tꞌe, da gu̱tꞌa ar ze̱ dutu ne da xe̱ döta xe̱ni.

22Hinto xitꞌa ar ꞌraꞌyo tꞌafi ha ya ze̱ ximhni. Ngetho nuꞌmu̱ da japꞌu̱, nunar ꞌraꞌyo tꞌafi da xe̱ka ya ze̱ ximhni, ar tꞌafi da nöꞌmi ne da mꞌe̱ ya ximhni. Jange ar ꞌraꞌyo tꞌafi nsitꞌa ha ya ꞌraꞌyo ximhni.

Yá ma̱xte ar Hesu bi doka ya ngötꞌe̱i har pa ntsa̱ya̱

(Mt. 12:1‑8; Lk. 6:1‑5)

23Nꞌar pa ntsa̱ya̱ ar Hesu bi tho ha ya hwöhi. Nuyá ma̱xte núꞌmu̱ mi thohnu̱, bi ndu̱i bi dokwa yá ngöhö ya tꞌe̱i.

24Nuꞌmú̱ nuya de̱ngaꞌbe̱pate bi ꞌñembabi ar Hesu:

—Ndimhö, yoꞌö pe̱hyu̱ nöꞌö hingi ho da me̱ har pa ntsa̱ya̱.

25Nöꞌö bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ha hinxka nehu̱ nöꞌö bi me̱ ar Dabi núꞌmu̱ mi the ar ñhuni, ne bi zu̱hwi ar thuhu gatho nuꞌu̱ mi ñꞌowi.

26Bi yu̱tꞌa hár nijö Jö núꞌmu̱ mar döngamöjö ar Abiatar, ne bi zi ya thuhme xki ꞌbo̱ꞌspa Jö, nöꞌö hingi ho to gatho da zi, ho̱nse̱ ya möjö. Ne himbi zise̱ꞌö, bi hyemba yá ñꞌowi.

27Ne ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱ nꞌehe:

—Nunar pa ntsa̱ya̱ bi thoki ngetho mi honga ar ñꞌo̱ho̱, hinge ar ñꞌo̱ho̱ bi thoki ngeꞌö mi honga ar pa ntsa̱ya̱.

28Jange Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi, gehnu̱ ár Hmu ar pa ntsa̱ya̱.